Organisaatio ja henkilökunta

Prosessiturvallisuusjärjestelmä koostuu useista eri osa-alueista ja elementeistä, joita selitetty tekstissä.

Organisaatio ja henkilökunta on prosessiturvallisuusjärjestelmän osa-alue, joka koostuu kolmesta elementistä: tehtävät ja vastuut, osaamisen hallinta ja urakoitsijoiden hallinta.

Osa-alueen tavoitteena on tunnistaa prosessiturvallisuuden hallinnan vastuuhenkilöt sekä määrittää prosessiturvallisuuden hallintaan liittyvät tehtävät ja osaamisvaatimukset eri organisaatiotasoilla.  

Prosessiturvallisuuden hallinnan vastuuhenkilöitä ovat mm. kemikaalien ja nestekaasun käytönvalvoja sekä toimintaperiaatteista vastaava. Henkilöstön tehtäväkohtaiset prosessiturvallisuusosaamis- ja koulutustarpeet on määritettävä. Koulutukset suunnitellaan ja pidetyt koulutukset dokumentoidaan.

Myös urakoitsijoilla on keskeinen rooli prosessiturvallisuuden hallinnassa. Urakoitsijat perehdytetään työkohteeseen ja sen ympäristön riskeihin, ja varmistetaan, että heillä on riittävä osaaminen ja tieto yrityksen prosessiturvallisuuteen liittyvistä menettelytavoista.

Tehtävät ja vastuut

Osaamisen hallinta

Urakoitsijoiden hallinta