Biosidit

Biosidivalmisteita käytetään ihmisten, eläinten, materiaalien tai esineiden suojaamiseen haitallisilta eliöiltä, kuten tuhoeläimiltä tai mikrobeilta biosidivalmisteen sisältämien tehoaineiden avulla. Suomessa voi myydä ja käyttää vain sellaisia biosidivalmisteita, jotka ovat biosidiasetuksen vaatimusten mukaisia. Biosidiasetuksen siirtymäaikana kaikki valmisteet eivät vielä kuulu lupamenettelyjen piiriin.

Yritykset hakevat hyväksymistä Euroopan kemikaaliviraston ECHA:n biosidivalmisterekisterin R4BP:n kautta. Valmisteita arvioitaessa otetaan huomioon kestävän käytön periaatteet. Tukes arvioi myös, onko valmiste korvattavissa muilla aineilla tai menetelmillä.

Biosideja käytetään mm. teollisuudessa, terveydenhuollossa ja eläintuotannossa sekä monissa tuotteissa ja esineissä. Biosideja voidaan tarvita desinfiointiin ja hygienian ylläpitämiseen, esineiden suojaamiseen tai tuotteiden säilyvyyden parantamiseen. Biosidivalmisteiden turvallinen ja tarkoituksenmukainen käyttö edellyttää riskien arviointia ja tietoa tehokkuudesta.

Biosideja ovat muun muassa:

  • ihon, pintojen ja juomaveden desinfiointiaineet
  • tuholaistorjunta-aineet, kuten jyrsijämyrkyt ja hyönteismyrkyt
  • teollisuudessa ja teollisuustuotteissa käytettävät säilytys- ja puunsuoja-aineet
  • veneenpohjamaalit sekä alusten ja vesiviljelylaitteiden kiinnittymisenestoaineet.   

Biosidivalmisteet jaetaan neljään pääryhmään:

  • desinfiointiaineet
  • säilytysaineet
  • tuholaistorjunta
  • muut biosidivalmisteet.

Lisäksi biosidivalmisteet jaetaan tarkemman käyttötarkoituksensa mukaan  22 valmisteryhmään.

Kasvinsuojeluaineet, lääkevalmisteet, kosmetiikka ja elintarvikkeet tai niiden lisäaineet eivät ole biosideja.

Biosidivalmisteille tarvitaan lupa

Lupa voidaan myöntää valmisteelle, joka sisältää Euroopan unionissa hyväksyttyjä tehoaineita. Biosidivalmisteet pitää hyväksyä jokaisessa jäsenmaassa, jossa niitä halutaan käyttää.

Neuvontapalvelu

Onko sinulla kysyttävää? Kemikaalineuvontapalvelu vastaa REACH-, CLP- ja biosidiasetusta koskeviin kysymyksiin. Neuvontapalvelu on tarkoitettu muun muassa biosideja tai biosideilla käsiteltyjä esineitä valmistaville, maahantuoville ja jakeleville yrityksille.

Biosideja koskeva lainsäädäntö

Biosidivalmisteiden hyväksymismenettelyistä säädetään biosidiasetuksella. Asetuksen tavoitteena on parantaa biosidivalmistemarkkinoiden toimintaa EU:ssa ja varmistaa korkeatasoinen ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu.

Suomessa biosideja koskevat, biosidiasetusta täydentävät säädökset sisältyvät kemikaalilainsäädäntöön. Kemikaalilaissa säädetään eräiden biosidivalmisteryhmien kansallisesta lupamenettelystä biosidiasetuksen siirtymäaikana, määrätietojen keräämisestä, tuholaistorjunnan ammattipätevyyden osoittamisesta sekä kemikaalitietojen toimittamisesta.

Katso myös

Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) sivuille: Biosidivalmisteryhmät: 22 valmisteryhmää

Taustatietoa biosidiasetuksesta, biosidivalmisteiden lupamenettelyistä ja hyväksytyistä käytöistä sekä tiedonhakuohjeita KemiDigin ja ECHA:n biosidirekistereistä YM:n julkaisussa "Opas biosidivalmisteiden olosuhdevalvontaan ympäristönsuojeluviranomaiselle".

Raportti: Juomaveden desinfiointiaineet (pdf, 607 kt)