Virka- ja työsuhde-ehdot

VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja.

Tukesin voimassa olevat hallinnonalakohtaiset tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen: 

VES 322351

Tarkentava virka- ja työehtosopimus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston palkkausjärjestelmästä 
Sopijaosapuolet: Tukes, Palkansaajajärjestö Pardia ry, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

• Liite: Pöytäkirja sopimusten uudistamista ja yleiskorotusta koskevasta neuvottelusta

• Liite: Pöytäkirja yleiskorotusta koskevasta neuvottelusta

• Liite: Pöytäkirja yleiskorotusta koskevasta neuvottelusta

Tarkentava virka- ja työehtosopimus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston palkkausjärjestelmästä tehdyn sopimuksen muuttamisesta
Sopijaosapuolet: Tukes, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

Tarkentava virka- ja työehtosopimus lomarahan maksamisesta Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa
Sopijaosapuolet: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

Katso myös

Muut valtion virastojen ja laitosten VES-/TES-asiakirjat

Keskustason virka- ja työehtosopimukset