Virka- ja työsuhde-ehdot

VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja.

Tukesin voimassa olevat hallinnonalakohtaiset tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen: 

VES 322351

Tarkentava virka- ja työehtosopimus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston palkkausjärjestelmästä 
Sopijaosapuolet: Tukes, Palkansaajajärjestö Pardia ry, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
Allekirjoituspäivämäärä 3.4.2012
Voimassaolo 1.3.2012–31.3.2014 (jatkuva)

Liite: Pöytäkirja sopimusten uudistamista ja yleiskorotusta koskevasta neuvottelusta
Allekirjoituspäivämäärä 5.6.2020
Voimassaolo 1.4.2020 – 28.2.2022

Tarkentava virka- ja työehtosopimus lomarahan maksamisesta Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa
Sopijaosapuolet: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
Allekirjoituspäivämäärä 8.5.2012
Voimassaolo 1.6.2012 alkaen, jatkuva

Tarkentava virka- ja työehtosopimus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston palkkausjärjestelmästä tehdyn sopimuksen muuttamisesta 
Sopijaosapuolet: Tukes, Palkansaajajärjestö Pardia ry, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
Allekirjoituspäivämäärä 6.7.2018
Voimassaolo 1.6.2018– (jatkuva)

Tarkentava virkaehtosopimus vuoden 2021 virastoerän kohdentamisesta Tukesissa
Allekirjoituspäivämäärä 10.3.2021
Voimassaolo 1.5.2021 – 28.2.2022
 

Katso myös

Muut valtion virastojen ja laitosten VES-/TES-asiakirjat: Tutkihallintoa.fi

Keskustason virka- ja työehtosopimukset