Määrätietojen ilmoittaminen

KemiDigissä yritykset ilmoittavat määrätietoja

  • kemikaali-ilmoituksella ilmoitetuista Suomessa markkinoille saatetuista kemikaaleista
  • kansallisesti hyväksytyistä biosidivalmisteista
  • kasvinsuojeluainevalmisteista.

Määrätietoilmoitukset aukeavat KemiDigissä vuoden alussa, ja ne on lähetettävä viranomaiselle  maaliskuun loppuun mennessä.

KemiDigissä ylläpidettävässä yrityksen kemikaaliluettelossa voi lisäksi antaa kemikaalien määriä esimerkiksi ympäristölupaa varten.

Kemikaali-ilmoituksella ilmoitetut kemikaalit ja niiden määrätiedot

Kemikaali-ilmoituksen laatija ilmoittaa edellisenä vuonna Suomessa markkinoille saattamiensa kemikaalien vuosittaiset valmistus- ja maahantuontimäärät KemiDigissä. Määrätiedot annetaan tonneina mahdollisimman tarkasti.

Määrätietoilmoitukselle tulee automaattisesti kaikki yrityksen kemikaalit, joista on ollut kemikaali-ilmoitus julkaistuna kysytyn vuoden aikana, eikä siihen voi lisätä eikä siitä voi poistaa kemikaaleja. Kemikaaleista, joista on tehty kemikaali-ilmoitus vapaaehtoisesti, ei kysytä määrätietoa.

Yritysten ilmoittamia määrätietoja käytetään Suomen markkinoilla olevien kemiallisten ainemäärien arviointiin, esimerkiksi kuinka monta tonnia 2-propanolia oli markkinoilla vuonna 2019. Kemikaalituoterekisterin julkaisemista tiedoista ei voi tehdä päätelmiä yksittäisen kemikaalin määrästä.

Tietoja Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Norjan kansallisista tuoterekistereistä päivitetään vuosittain SPIN-tietokantaan (Substances in Products in the Nordic Countries), jossa voi tehdä hakuja markkinoilla olevien aineiden määristä pohjoismaissa. 

Biosidivalmisteisiin liittyvät määrätiedot

Luvanhaltija ilmoittaa vuosittain Tukesille tiedot Suomessa markkinoille saattamiensa ja markkinoilla saataville asettamiensa sekä käyttöön saattamiensa biosidivalmisteiden määristä KemiDigin kautta. 

Luvanvaraisten biosidivalmisteiden määrätietoilmoitukselle tulee automaattisesti kaikki ne Tukesin biosidirekisterissä KemiDigissä olevat valmisteet, joissa yritys on ollut luvanhaltijana ja joissa lupa on ollut voimassa kysytyn vuoden aikana. Määrätietoilmoitukselta ei voi poistaa eikä sinne voi lisätä valmisteita. 

Määrätiedot annetaan biosidivalmisteiden määrätietoilmoituksella kilogrammoina.

Biosidiasetuksen mukaisen EU:n laajuisen unionin luvan saaneet biosidivalmisteet eivät sisälly KemiDigin biosidirekisteriin, vaan ne löytyvät vain ECHAn ylläpitämästä rekisteristä. Jos unionin luvan saaneesta valmisteesta on täytynyt tehdä kemikaali-ilmoitus, kemikaali-ilmoituksen laatija ilmoittaa määrätiedon kemikaali-ilmoituksilla ilmoitettujen kemikaalien määrätietoilmoituksella.

Myös biosidivalmisteet, jotka eivät vielä ole lupamenettelyn piirissä, tulee ilmoittaa kemikaalituoterekisteriin tarvittaessa. Niistä määrätiedot ilmoittaa kemikaali-ilmoituksen laatija kemikaali-ilmoituksilla ilmoitettujen kemikaalien määrätietoilmoituksella. Määrät annetaan tonneina, mutta kilogramman tarkkuudella.

Kasvinsuojeluainevalmisteisiin liittyvät määrätiedot

Kasvinsuojeluaineiden luvanhaltijat ilmoittavat vuosittain Tukesille tiedot Suomessa markkinoille saatetuista valmisteiden määristä kilogrammoina KemiDigin kautta. Tietojen toimitusvelvollisuus on aina luvanhaltijalla, vaikka tämä ei olisi itse suoranaisesti toiminut valmisteen markkinoille saattajana. Normaalien lupien lisäksi velvollisuus koskee poikkeuslupien luvanhaltijoita, jos valmisteella ei ole ollut normaalia lupaa voimassa kyseisenä vuonna.

Kaikkien Suomessa markkinoille saatettujen kasvinsuojeluainevalmisteiden tulee olla Tukesin kasvinsuojeluainerekisterissä ja vain hyväksyttyjä valmisteita saa saattaa markkinoille.

Kasvinsuojeluainevalmisteiden määrätietoilmoitukselle listautuvat automaattisesti kaikki edeltävänä vuonna hyväksyttynä olleet valmisteet, joiden luvanhaltijana lomaketta tarkasteleva yritys on ollut. Määrätietoilmoitukselle ei voi lisätä valmisteita eikä sieltä voi poistaa niitä, joten kunkin valmisteen tiedot voidaan toimittaa vain luvanhaltijan tilin kautta.

Yritykset, jotka ovat valmisteen luvanhaltijoita sekä velvollisia tekemään valmisteesta kemikaali-ilmoituksen

Jos yritys on ollut sekä luvanhaltija että velvollinen tekemään valmisteesta kemikaali-ilmoituksen, yritykselle avautuu biosidi- tai kasvinsuojeluainevalmisteiden luvanhaltijoiden määrätietoilmoitus sekä kemikaali-ilmoituksilla ilmoitettujen kemikaalien määrätietoilmoitus, joissa kummassakin on sama valmiste. 

Kemikaalin markkinoille saatettu määrä ilmoitetaan tällöin vain luvanvaraisten biosidi- tai kasvinsuojeluainevalmisteiden määrätietoilmoituksella, josta määrä siirtyy automaattisesti vastaavalle kemikaalille kemikaali-ilmoituksilla ilmoitettujen kemikaalien määrätietoilmoitukselle.

Katso ohje KemiDigin etusivulta kirjautumisen jälkeen Ohjeet-osiosta.