Maakaasuputkisto ja tankkausasemat

Maakaasuputkiston ja maa- ja biokaasun tankkausaseman rakentaminen vaatii Tukesin myöntämän rakentamisluvan, lukuun ottamatta pieniä käyttökohteita.

Maakaasuputkisto

Maakaasuputkisto koostuu

  • maakaasun siirto-, jakelu- ja käyttöputkiston muodostamasta kokonaisuudesta ja
  • kokonaisuuteen liittyvistä säiliöistä, laitteista ja laitteistoista, joiden sisältönä on maakaasu.

Maakaasun siirtoputkistolla tarkoitetaan putkistoa, jolla maakaasua siirretään korkeapaineisena käyttöön jaettavaksi. Siirtoputkistoon kuuluvat paineenlisäysasemat, paineenvähennysasemat sekä venttiili- ja kaavinasemat.

Maakaasun jakeluputkistolla tarkoitetaan putkistoa, jolla maakaasua jaetaan vähennetyllä paineella alueelliseen kulutukseen.

Maakaasun käyttöputkistolla tarkoitetaan käyttäjän putkistoa, jolla maakaasua johdetaan käyttölaitteelle.

Erillinen suuri käyttökohde on siirto- tai jakeluputkistoon liitetty yhden käyttäjän käyttöputkisto laitteineen, jos käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on vähintään 6 MW.

Maakaasun ja biokaasun tankkausasemat

Suomen Kaasuyhdistys ry on julkaissut suunnitteluohjeen maa- ja biokaasun tankkausasemille. Ohjeesta löydät:

  • perusohjeet tankkausasemien sijoittamiselle
  • tekniset vaatimukset
  • merkinnät
  • tarkastukset
  • käyttöön ja kunnossapitoon liittyvät asiat.

Ohjetta sovelletaan maa- ja biokaasukäyttöisten ajoneuvojen tankkausasemien suunnitteluun ja rakentamiseen. Suunnitteluohje koskee kaupalliseen käyttöön tarkoitettuja tankkausasemia.