Jakelijan velvollisuudet


Jakelijan vastuulla on huolehtia muun muassa siitä, että

 • tuoteturvallisuus ei vaarannu kuljetuksen ja varastoinnin aikana
 • kosmeettisen valmisteen vähimmäissäilyvyysaika ei ole kulunut umpeen
 • valmisteessa on vaadittavat suomen- ja ruotsinkieliset pakkausmerkinnät
 • hän ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, jo epäilee myymänsä tuotteen olevan vaatimustenvastainen, käytännössä esimerkiksi valmisteen korjaavat toimenpiteet, markkinoilta poistaminen tai tuotteiden kerääminen pois loppukäyttäjiltä
 • tekee yhteistyötä viranomaisen kanssa, kun viranomainen sitä pyytää
 • ilmoittaa viranomaiselle, jos kosmeettinen valmiste aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle
 • ilmoittaa viranomaiselle kosmetiikan aiheuttamasta vakavasta ei-toivotusta vaikutuksesta SUE-ilmoitus

Suomen- ja ruotsinkieliset pakkausmerkinnät

Ennen kuin jakelija voi alkaa myydä kosmeettista valmistetta, jakelijan pitää varmistaa, että

 • valmisteen pakkauksista löytyy vaaditut tiedot (EU:n kosmetiikka-asetus, 19. artikla).
 • vaaditut tiedot on ilmoitettu pakkauksissa suomeksi ja ruotsiksi (EU:n kosmetiikka-asetus, 19 artikla, kohta 5).

Jakelijan velvollisuus ilmoittaa valmisteet CPNP-portaaliin

Jos jakelija kääntää minkä tahansa merkinnän kosmeettisesta valmisteesta suomen- tai ruotsinkielelle, pitää jakelijan ilmoittaa CPNP-portaaliin seuraavat tiedot:

 • kosmeettisen valmisteen tuoteryhmä, valmisteen nimi siinä EU-/ETA-maassa, jossa se on valmistettu/tuotu markkinoille sekä nimi siinä EU-/ETA-maassa, jossa se myydään/luovutetaan loppukäyttäjille, kuten ammattilaisille tai kuluttajille
 • EU-/ETA-maa, jossa tuote myydään/muuten luovutetaan loppukäyttäjille
 • jakelijan nimi ja postiosoite
 • vastuuhenkilön nimi ja postiosoite, jossa tuotetiedot ovat saatavilla.