Onnettomuudet

Onnettomuuksista oppiminen on tärkeää, jotta vastaavilta onnettomuuksilta vältyttäisiin jatkossa. Tukes julkaisee tietoa Suomessa sattuneista onnettomuuksista ja tapaturmista, jotta yritykset, työntekijät ja kuluttajat voivat paremmin tunnistaa ja hallita omaan toimintaansa liittyviä riskejä.

Tukes julkaisee onnettomuus- ja tapaturmatietoa yhteenvetoina, joissa keskitytään tunnistamaan, mitkä syytekijät ovat johtaneet kyseisen tyyppiseen onnettomuuteen.

Onnettomuustietoa voi yrityksissä hyödyntää esimerkiksi

  • riskinarvioinnin apuna: Mitä syytekijöitä onnettomuuksien taustalta on tunnistettu?
  • koulutuksessa: Voisiko näin tapahtua myös meillä? Miten se on estetty?

Lukumääräistä onnettomuustietoa löytyy sivulta "Yhteenvedot onnettomuuksista toimialoittain". Osalla toimialoista on julkaistu myös lyhyitä sanallisia yhteenvetoja. Muiden toimialojen osalta sanallisia yhteenvetokuvauksia ryhdytään julkaisemaan kesän 2023 aikana. Julkaistavat yhteenvedot painottuvat alkuvaiheessa sähkötapaturmiin. Yksittäisiä tapauskuvauksia sisältänyt Tukesin VARO-rekisteri on suljettu. 

Onnettomuustiedon kulku

Tapahtuu onnettomuus tai tapaturma

Ilmoita onnettomuudesta/tapaturmasta Tukesiin

Tukes käsittelee onnettomuutta
Tukesin tarkastaja käy läpi onnettomuuden syyt ja korjaavat toimenpiteet. Tarvittaessa Tukes voi aloittaa laajemman onnettomuustutkinnan.

Tukes julkaisee tietoa onnettomuuksista ja niiden syistä
Yritykset voivat hyödyntää onnettomuustietoa mm. riskinarvioinnin apuna sekä koulutuksissa. Tukes hyödyntää onnettomuustietoa valvonnassa, viestinnässä ja kehittämisessä.

Onnettomuudesta oppiminen