Onnettomuudet

Onnettomuuksista oppiminen on tärkeää, jotta vastaavilta onnettomuuksilta vältyttäisiin jatkossa. Tukes julkaisee tietoa Suomessa sattuneista onnettomuuksista, jotta yritykset, työntekijät ja kuluttajat voivat paremmin tunnistaa ja hallita omaan toimintaansa liittyviä riskejä.

Onnettomuustietoa voi yrityksissä hyödyntää esimerkiksi

  • riskinarvioinnin apuna: Millaisia onnettomuuksia on sattunut?
  • koulutuksessa: Voisiko näin tapahtua myös meillä? Miten se on estetty?

Onnettomuus- ja tapaturmatietoa julkaistaan Tukesin VARO-rekisterissä seuraavilta Tukesin valvomilta toimialoilta:

  • sähkö
  • hissit
  • vaaralliset kemikaalit, mukaan lukien nestekaasu ja maakaasu
  • painelaitteet
  • kaivokset
  • räjähteet ja ilotulitteet.

Tukes on julkaissut esimerkkihakuja (pdf, 202 kB) tapauskuvausten etsimiseen VARO-rekisteristä.

VARO-rekisterin saavutettavuusseloste (pdf, 126 kB).

Onnettomuustiedon kulku

Tapahtuu onnettomuus tai tapaturma

Ilmoita onnettomuudesta/tapaturmasta Tukesiin

Tukes käsittelee onnettomuutta
Tukesin tarkastaja käy läpi onnettomuuden syyt ja korjaavat toimenpiteet. Tarvittaessa Tukes voi aloittaa laajemman onnettomuustutkinnan.

Tukes julkaisee onnettomuustiedot VARO-rekisterissä
Yritykset voivat hyödyntää onnettomuustietoa mm. riskinarvioinnin apuna sekä koulutuksissa. Tukes hyödyntää onnettomuustietoa valvonnassa, viestinnässä ja kehittämisessä.

Onnettomuudesta oppiminen