Erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC)

Erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi, eli SVHC-aineiksi, tunnistetut aineet löytyvät kandidaattilistalta. SVHC-aineet aiheuttavat yrityksille erilaisia velvollisuuksia. Yrityksille aiheutuvat velvoitteet voivat koskea SVHC-ainetta sellaisenaan, seoksessa tai esineessä.

Kandidaattilistalta SVHC-aine voi päätyä luvanvaraiseksi aineeksi.

Mitkä aineet voivat päätyä SVHC-aineiksi kandidaattilistalle?

  • aineet, jotka ovat syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai lisääntymismyrkyllisiä, eli CMR-aineet
  • aineet, jotka ovat hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä, eli PBT-aineet, tai erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin biokertyviä, eli vPvB-aineet
  • tapauskohtaisesti aineet, jotka antavat aihetta vastaavanlaiseen huoleen kuin CMR- tai PBT/vPvB-aineet, esim. hormonitoimintaa häiritsevät aineet ja hengitystieherkistäjät.

Yrityksen velvollisuudet kandidaattilistan SVHC-aineisiin liittyen:

Uudet SVHC-aineet ja julkiset kuulemiset

ECHA lisää kandidaattilistalle SVHC-aineita kaksi kertaa vuodessa. Kuka tahansa voi julkisissa kuulemisissa esittää kommentteja ehdotetuista aineista.