Erityistä huolta aiheuttavat aineet

Erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi, eli SVHC-aineiksi, tunnistetut aineet löytyvät kandidaattilistalta. Erityistä huolta aiheuttavat aineet aiheuttavat yrityksille erilaisia velvollisuuksia. Yrityksille aiheutuvat velvoitteet voivat koskea kandidaattilistan ainetta sellaisenaan, seoksessa tai esineessä.

Kandidaattilistalta aine voi päätyä luvanvaraiseksi aineeksi.

Mitkä aineet voivat päätyä kandidaattilistalle?

  • aineet, jotka ovat syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai lisääntymismyrkyllisiä, eli CMR-aineet
  • aineet, jotka ovat hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä, eli PBT-aineet, tai erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin biokertyviä, eli vPvB-aineet
  • tapauskohtaisesti aineet, jotka antavat aihetta vastaavanlaiseen huoleen kuin CMR- tai PBT/vPvB-aineet, esim. hormonitoimintaa häiritsevät aineet ja hengitystieherkistäjät.

Yrityksen velvollisuudet kandidaattilistan aineisiin liittyen:

Kandidaattilistan päivittäminen ja julkiset kuulemiset

ECHA lisää kandidaattilistalle aineita kaksi kertaa vuodessa. Kuka tahansa voi julkisissa kuulemisissa esittää kommentteja kandidaattilistalle ehdotetuista aineista.