Usein kysyttyä

 • Millaisista onnettomuuksista pitää ilmoittaa Tukesiin?

  Onnettomuudesta/tapaturmasta ilmoittamisesta on säädetty eri toimialojen lainsäädännössä, esimerkiksi sähköturvallisuuslaissa (1135/2016) ja laissa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005).
  Voit mielellään ilmoittaa onnettomuus-/tapaturmatietoa Tukesiin, vaikkei laki velvoittaisikaan sinua. Näin Tukesille muodostuu kattavampi käsitys kentän riskeistä.
  Tukesin onnettomuusilmoituslomakkeet
  Mikäli Tukesin valvomalla toimialalla tapahtunut onnettomuus/tapaturma/vaaratilanne on erittäin vakava, ota yhteyttä Tukesiin puhelimitse (linkki yhteystietosivulle tai vaihteeseen) heti, kun se turvallisuuden kannalta on mahdollista.

   

 • Mitä tapahtuu, kun olen ilmoittanut Tukesiin onnettomuudesta?

  Tukesin tarkastajat käyvät läpi kaikki ilmoitukset (tapahtumien kulku, onnettomuuden syyt ja korjaavat toimenpiteet) ja pyytävät tarvittaessa lisätietoja. Erityisen tärkeää Tukesille on pyrkiä varmistamaan, ettei vastaavaa onnettomuutta enää tapahdu. Esimerkiksi että sähkölaitteistossa ollut, onnettomuuden aiheuttanut vika on korjattu.
  Onnettomuus- ja tapaturmatietoa julkaistaan Tukesin Vaurio- ja onnettomuusrekisterissä VAROssa. Yritykset voivat hyödyntää tietoa turvallisuuskoulutuksessa tai riskinarvioinnin apuna. Yrityksen tai henkilöiden nimiä, onnettomuuspäivämäärää ja paikkakuntaa ei julkaista.

   

 • Miksi en löydä ilmoittamaani onnettomuutta Tukesin rekisteristä?

  Todennäköisesti siksi, että tapauksen käsittely on Tukesissa kesken. Kaikkia Tukesiin ilmoitettuja tapauksia ei julkaista resurssisyistä. Tukes julkaisee Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VAROssa onnettomuuksista oppimisen kannalta merkittävimmät onnettomuudet ja tapaturmat.