Kasvinsuojeluaineet

Kasvinsuojeluaineita käytetään suojelemaan kasveja ja kasvituotteita kasvintuhoojilta maa-, metsä- ja puutarhataloudessa. Suomessa saa myydä ja käyttää ainoastaan Tukesin hyväksymiä kasvinsuojeluaineita. Tukes päättää valmisteiden käytön ehdoista.

Ainoastaan kasvinsuojeluainerekisterissä olevia kasvinsuojeluaineita saa myydä ja käyttää.

Ulkomailta ei saa omatoimisesti tuoda kasvinsuojeluaineita edes omaan käyttöön ilman Tukesin lupaa.

Kasvintuhoojia ja kasveja, kuva: Luke.

Kasvinsuojeluaineilla tarkoitetaan valmisteita, joiden käytön tarkoitus on:

  • suojella kasveja tai kasvituotteita kasvintuhoojalta, eli tuhoeläinten ja kasvitautien torjuntaan tarkoitetut valmisteet
  • tuhota haitallisia kasveja tai kasvin osia tai estää kasvien haitallista kasvua, eli rikkakasvien torjuntaan tarkoitetut valmisteet
  • vaikuttaa kasvien elintoimintoihin muulla tavoin kuin ravinteina, eli kasvunsääteet
  • vaikuttaa kasvituotteiden säilyvyyteen, jollei aineisiin ja valmisteisiin sovelleta elintarvikelisäaineita koskevia erityissäännöksiä.

Kasvinsuojeluaineiden turvallinen käyttö

Käytä kasvinsuojeluaineita turvallisesti, valmisteen myyntipäällyksen mukaan. Kasvinsuojeluaineiden turvallinen käyttö ehkäisee kasvinsuojeluaineiden haittoja terveydelle ja ympäristölle. Ohjeet perustuvat kattavaan terveys- ja ympäristöriskien arviointiin.

Kasvinsuojeluaineille tarvitaan lupa

Kasvinsuojeluaineet pitää hyväksyä jokaisessa EU-maassa, jossa niitä halutaan käyttää. Suomessa valmisteen kansallisen luvan antaa Tukes. Edellytyksenä valmisteen hyväksymiselle on, että valmisteen käyttö on turvallista terveydelle ja ympäristölle. Valmisteen tehoaineen pitää olla hyväksytty EU:ssa. Kasvinsuojeluaineiden tehoaineet arvioidaan ja hyväksytään yhteisesti EU:ssa.

Maksut

Hakemusmaksut löytyvät kohdasta Asiointi/Tukesin hinnasto ja käsittelyajat

Luvanhakijan muistilista

Kasvinsuojeluaineasetus ja laki kasvinsuojeluaineista

Kasvinsuojeluaineiden hyväksymisestä säädetään kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetussa EU-asetuksessa. Kasvinsuojeluaineista säädetyn lain tavoitteena on varmistaa kasvinsuojeluaineiden asianmukainen ja kestävä käyttö. Lailla toimeenpannaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi.

Jos käytät kasvinsuojeluaineita ammatissasi

Käytä vain Tukesin hyväksymiä kasvinsuojeluaineita
Hyväksytyt kasvinsuojeluaineet löydät kasvinsuojeluainerekisteristä klikkaamalla tätä kohtaa.

Noudata käyttöohjeita

Suorita kasvinsuojelututkinto

Testaa kasvinsuojeluruiskusi
Tarkista testattavat ruiskutyypit.

Käytä kasvinsuojeluaineita huolellisesti
Vähennä käytöstä aiheutuvia terveys- ja ympäristöriskejä.