Kysy tuotteiden kemikaaleista

Sinulla on oikeus saada tietoa ostamistasi tuotteista. Tuotteiden toimittajilla on velvollisuus kertoa niiden sisältämistä erityistä huolta aiheuttavista aineista ja biosidikäsittelystä. Tietoja voit pyytää esimerkiksi tekstiilien, urheiluvälineiden, jalkineiden, lelujen ja huonekalujen kemikaaleista.

Erityistä huolta aiheuttavia aineita ovat syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset aineet sekä hitaasti hajoavat, biokertyvät ja myrkylliset aineet. Tuotteen toimittajan pitää antaa sinulle tiedot erityistä huolta aiheuttavasta aineesta 45 päivän kuluessa pyynnöstäsi. Erityistä huolta aiheuttavat aineet löydät ns. kandidaattilistalta, jota päivitetään säännöllisesti. Tästä löydät mallilomakkeen tietojen kysymiseen.

Mikäli esine on käsitelty biosidivalmisteella, voit pyytää lisätietoja sen biosidikäsittelystä esineen toimittajalta. Myyjän pitää toimittaa saatavilla olevat tiedot 45 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä. Biosidilla käsittelystä täytyy kertoa merkinnöin, jos

käsitellyn esineen valmistaja esittää biosidisen väittämän, kuten ”antibakteerinen kangas”
merkintä on tehoaineen riskinarviossa katsottu tarpeelliseksi ihmisen mahdollisen altistumisen tai tehoaineen ympäristöön joutumisen takia.

Merkintävaatimukset tulivat voimaan 1.9.2013.

Kuluttaja saa tietoa kemikaalin, kuten maalin ja pesuaineen, vaaroista, turvallisesta käytöstä, ainesosista sekä annosteluohjeista kemikaalin merkinnöistä. Merkinnöissä annettavat tiedot riippuvat siitä onko kemikaali luokiteltu vaaralliseksi ja mihin tuoteryhmään kemikaali kuuluu.  

Voit saada tietoa kemiallisista aineista ja niiden turvallisesta käytöstä myös Euroopan kemikaaliviraston sivulta. Sivulla on julkaistu tietoja rekisteröidyistä aineista, joita yritykset valmistavat EU:ssa tai tuovat EU:n alueelle. Sivut ovat englanninkieliset. Aineesta on tiedettävä sen kemiallinen nimi tai CAS- tai EY-numero, jotta tietoa voi hakea. Haun tulos on tietokantasivu, jonka alaosasta löytyy mm. linkki turvallisuusohjeisiin kohdasta "Guidance on safe use".

Kemikaalituoterekisteristä voit hakea tietoa Suomessa markkinoilla olevista kemikaaleista.  

Safety Gate -ilmoitusjärjestelmän avulla Euroopan komissio, EU:n jäsenvaltiot sekä eräät muut järjestelmän piiriin kuuluvat maat vaihtavat tietoja ihmisten terveydelle ja ympäristölle riskiä aiheuttavista tuotteista. Järjestelmään raportoidaan markkinoilta löydetyt riskiä aiheuttavat tuotteet ja kerrotaan, mihin toimenpiteisiin riskin poistamiseksi on ryhdytty. Järjestelmä koskee kuluttajakäyttöön tarkoitettuja kulutustavaroita, kuten lelut, sähkölaitteet, moottoriajoneuvot, kosmetiikka, sekä ympäristöriskin aiheuttavia ja ammattikäyttöön tarkoitettuja tuotteita. Kuluttajat voivat seurata Safety Gate -viikkolistoja.