Sähkö ja hissit

2021

Virheellinen sähkökytkentä ja rakennuspalojen sarja Lieksassa

Lumikuormassa ollut puu kaatui 20 kV:n avojohdolle Lieksassa 18.12.2021. Seurauksena syntyi verkkovikatilanne, josta aiheutui rakennuspalojen sarja ja sähkötapaturman vaaraa laajalla alueella.

Tapahtumaketjussa virheellisestä kytkentätilanteesta johtuen sähköaseman 20 kV:n johtolähtöjen vikasuojauskoordinaatio eikä laitteiston käyttö ollut määräysten mukainen. Olennaiset turvallisuustoiminnot eivät toimineet vikatilanteessa, eikä pitkään jatkunut vaarallinen käyttötilanne tullut huomioiduksi verkon valvonnassa.

Tutkintaraportti (pdf, 1,8 Mb)

Kalvosarja (pdf,1,7 Mb)
 

Kaunialan sairaalassa sattunut kuolemaan johtanut hissitapaturma

Kuntoutuja kuoli hissionnettomuudessa 11.5.2021 Kauniaisissa. Sairaalassa työskennellyt hoitaja ja pyörätuolissa ollut kuntoutuja matkustivat hissillä. Hissin saavuttua kohdekerrokseen ovet avautuivat ja hoitaja ja kuntoutuja alkoivat poistua hissikorista. Kesken poistumisen ovien ollessa auki kori lähti liikkeelle ylöspäin. Hoitaja kaatui pois hissistä ja kuntoutuja jäi pyörätuolin kanssa oviaukon kohdalle. Kori jatkoi liikettä ylöspäin ja kuntoutuja jäi puristuksiin korin lattian ja kerrostason kulkuaukon yläkarmin väliin ja menehtyi.

Tapaturmaan johtanut välitön syy oli vetopyörähissin nostokoneiston jarrun vikaantuminen. Jarrun akseli oli mekaanisesti jumiutunut auki-asentoon. Jarrun tehtävänä on pitää hissikori paikallaan kerrostason kohdalla. Tapaturmatilanteessa jarru ei vikaantumisen vuoksi sulkeutunut, jolloin hissin kori lähti vastapainon vetämänä kiihtyvällä vauhdilla ylöspäin.

Tutkintaraportti (pdf, 1,5 Mb)

Kalvosarja (pdf, 811 kb)

Jakeluverkon muuntamolla maanrakentajan työntekijän kuolemaan johtanut sähkötapaturma Lohjalla

Verkonrakentajan (sähköurakoitsijan) alihankkijana toimineen maanrakentajan työpari oli suorittamassa käyttöön otetulla jakeluverkon muuntamolla verkonrakennushankkeen viimeistelytöitä 27.4.2021 Lohjalla. Onnettomuuden uhri avasi jännitteisen 20 kV:n ns. puistomuuntamon ovet tarkoituksenaan selvittää tarkastustoimenpiteenä laadunvalvonnassa havaittua muuntamon sisällä maatäytössä olevaa kasvustoa. Uhrin kurkottaessa muuntamon oviaukon suojapuomien välistä muuntamoon sai hän keskijännitekojeiston kosketussuojaamattomasta jännitteisestä osasta päähänsä kohdistuneen sähköiskun, jonka seurauksena hän myöhemmin menehtyi.

Tutkintaraportti (pdf, 819 kb)

2013

LVI-asentajan kuolemaan johtanut sähkötapaturma Rovaniemellä

LVI-asentaja kuoli sähkötapaturmassa Rovaniemellä 6.9.2013. Onnettomuus sattui, kun kaksi LVI-asentajaa oli asentamassa lämminvesivaraajaa omakotitaloon. Paikalle ei ollut kutsuttu sähköasentajaa, vaikka lämminvesivaraajan asentamiseen liittyi sähkötöitä. Toinen LVI-asentajista ryhtyi itse kytkemään pistoliitintä. Hän ei ilmeisesti tutkinut varaajan asennusohjetta eikä pistoliittimen liitinmerkintöjä.

Asentaja teki pistoliittimen kytkennät virheellisesti, minkä seurauksena varaajan runko tuli jännitteiseksi ja asentaja sai kuolemaan johtaneen sähköiskun. LVI-asentajalla ei ollut sähköasennuksiin vaadittavaa ammattitaitoa eikä hänen työnantajallaan sähköurakointioikeuksia.

Tutkimusraportti

 

Sähköasentajan kuolema Savitaipaleella

Puolalaisen urakoitsijan asentaja kuoli sähkötyötapaturmassa saamaansa sähköiskuun 400 kV:n voimajohdon asennustyön yhteydessä Savitaipaleella 17.4.2013. Onnettomuus sattui, kun puolalaiset sähköasentajat olivat korjaamassa Yllikkälä-Huutokoski välillä suurjännitejohdon kannatinpylväällä havaittua asennuspoikkeamaa. Ilmajohdon pylväällä työskennellessä työkohde pitää aina ehdottomasti työmaadoittaa. Toimenpide estää sen, etteivät asentajat saa työskennellessään sähköiskua. Savitaipaleella työmaadoitukseen käytettävä väline irtosi, koska sitä ei ollut kiinnitetty johtimeen asianmukaisesti. Johtoon muodostunut ns. latausjännite koitui uhrin kohtaloksi.

Työmaan sähkötyöturvallisuuden valvonnassa ja johtamisessa oli puutteita. Esim. sähkötöistä vastuussa oleva sähkötöiden johtaja toimi Ranskasta käsin. Lisäksi puolalaisyritystä ei  löytynyt Tukesin sähköurakoitsijarekisteristä, johon kaikkien Suomessa sähkötöitä tekevien toiminnanharjoittajien pitää rekisteröityä.

Onnettomuustutkintaraportti

Summary of the Investigation Report

Investigation Report

 

2010

Sähkötapaturma Alajärven sähköasemalla 18.11.2010

Kantaverkon 400 kilovoltin (kV) Alajärvi - Pikkarala itäinen voimajohto oli ollut poissa käytöstä ukkosköysien vaihtotyön ja muiden siirtokeskeytyksen aikana tehtävien huolto- ja korjaustöiden vuoksi.

Mittausta valmistellessaan ja liittäessään mittalaitteen liitosjohdon pistotulppaa jatkojohtokelan pistorasiaan sai Alajärven sähköaseman 400 kV:n kentällä työskennellyt 22-vuotias kytkinlaitosasentaja tappavan sähköiskun mittalaitteen ja sen verkkoliitäntäjohdon kautta purkautuneesta, mitattavaan johtoon latautuneesta jännitteestä.

Tutkimusraportti

 

2009

Pedersören sähkötapaturma 27.7.2009

Kokenut sähköasentaja sai kuolemaan johtaneen sähköiskun työskennellessään 20 kV pylväsmuuntamolla. Kolmen sähköasentajan työryhmä oli asentamassa sähköliittymien etäluennan käyttöönottoon liittyvää laitetta pylväsmuuntajan kanteen. Muuntajan jännitteettömyyttä ei kuitenkaan varmistettu eikä kohdetta työmaadoitettu ennen töiden aloittamista, minkä seurauksena yksi sähköasentajista sai muuntajaa syöttävästä johdosta tappavan sähköiskun. Johdin oli jännitteinen, koska muuntajan pylväserottimen kolmesta vaiheesta yksi ei ollut auennut.

Tutkimusraportti

Olycksutredningsrapport

 

2006

Keravan ratapihan sähkötapaturma 1.11.2006

Ylitarkastaja Asko Saarela ja turvallisuusinsinööri Sakari Hatakka tutkivat Keravan ratapihalla sattunutta sähköyliasentajan kuolemaan johtanutta sähkötapaturmaa. Työnjohtajana toimiva sähköyliasentaja kiipesi pylvääseen ja joutui liian lähelle jännitteistä muuntajaa syöttävää 25 kV avojohtoa. Hän sai sähköiskun ja putosi maahan. Ensiavusta huolimatta 51-vuotias mies kuoli tapahtumapaikalla. 

Tapaturmaan välitön syy oli se, ettei ennen työn aloittamista selvitetty paikan päällä, miten muuntaja ja suurjännitesulake oli kytketty ratajohtoon eikä jännitteettömyyttä todettu kyllin läheltä työkohdetta. Oleellisesti tapaturmaan vaikutti myös se, että turvallisuustoimet tehtiin pelkästään virheellisen sähkökaavion perusteella. Putoamisen syy oli se, ettei käytetty putoamisen estävää pylväsvyötä.

Tutkimusraportti

 

2005

Hissitapaturma Oulussa 9.5.2005

Ylitarkastaja Heikki Viitala tutki Oulussa sattunutta tapaturmaa, jossa hotellin työntekijä loukkaantui puristuttuaan roskasäiliön ja hissin takaseinän väliin.

Tutkimusraportti

 

2004

Kuolemaan johtanut sähkötapaturma Turussa 9.8.2004

Turvallisuusinsinööri Olli Tiainen tutki Turussa 9.8.2004 sattunutta sähkötapaturmaa, jossa mieshenkilö sai kuolemaan johtaneen sähköiskun painepesurilla työskennellessään.

Tutkimusraportti

Asentajan kuolemaan johtanut sähkötapaturma Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella 29.7.2004

Ylitarkastaja Valto Ottovainen ja turvallisuusinsinööri Björn Johansson tutkivat Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen ykkösyksikössä vuosihuollon yhteydessä sattunutta sähkötapaturmaa, jossa sähköasentaja menehtyi saamiinsa vammoihin.

Tutkimusraportti

Asentajan kuolemaan johtanut sähkötapaturma Kuusamossa 2.7.2004

Ylitarkastaja Roger Kanerva ja turvallisuusinsinööri Sakari Hatakka tutkivat Kuusamossa 2.7.2004 sattunutta sähkötapaturmaa, jossa sähköasentaja sai kuolettavan sähköiskun.

Tutkimusraportti

 

2003

Sähkötapaturma Ilmajoella 4.7.2003

Ylitarkastaja Roger Kanerva tutki Ilmajoella 4.7.2003 sattunutta avojohto-sähkötapaturmaa.

Tutkimusraportti

Sähkötapaturma Nilsiässä 11.3.2003

Turvallisuusinsinööri Leila Öhman tutki Nilsiässä 11.3.2003 sattunutta sähkötapaturmaa, jossa sähköasentaja sai surmansa ollessaan rakentamassa työparinsa kanssa uutta 20 kV paikallisjakelulinjaa, joka tuli ylittämään vanhan pienjänniteavojohdon.

Tutkimusraportti

Hissitapaturma Pernossa 17.10.2003

Ylitarkastaja Heikki Viitala ja turvallisuusinsinööri Antti Ruohomäki tutkivat 17.10.2003 sattunutta asentajan kuolemaan johtanutta tapaturmaa.

Tutkimusraportti

 

2002

Kuolemaan johtanut sähkötapaturma Suodenniemellä 22.7.2002 

Ylitarkastaja Valto Ottavainen tutki Suodenniemellä 22.7.2002 sattuneen kuolemaan johtaneen sähkötapaturman.

Tutkimusraportti