Kemikaalilaki säätelee ammattimaista tuholaistorjuntaa

Osaa tuholaistorjuntaan tarkoitetuista valmisteista voit käyttää vain, jos olet

Kaikkein vaarallisimmat aineet rajoitetaan vain erityistutkinnon suorittaneiden ammattilaisten käyttöön.

Tuholaistorjunnan tutkinnon ja kasvinsuojeluaineita koskevan tutkinnon voit suorittaa tiettyjen, Tukesin hyväksymien tahojen kautta. Tukes hyväksyy tuholaistorjunnan pätevöittämiskoulutuksen järjestäjän, tutkinnon vastaanottajan ja koulutusohjelman, sekä erityistutkinnon järjestäjän. Tutkinnon sisällöstä ja suorittamisesta on tarkemmin määrätty valtioneuvoston asetuksessa.

Tuholaistorjujan on suoritettava tuholaistorjuntavalmisteiden käyttöä koskeva tutkinto

Tuholaistorjuja osoittaa tutkinnolla, että hän on pätevä käyttämään tuholaistorjuntavalmisteita. Tutkinnon tavoitteena on, että ammattimaisesti tuholaistorjuntaa tekevät käyttävät valmisteita turvallisesti ja asianmukaisesti. Alle 3 vuotta torjuntatyötä tehneet suorittavat myös näyttökokeen.

Kun olet suorittanut tuholaistorjujan tutkinnon

 • tee ilmoitus Tukesiin tutkinnon suorittamisesta. Lähetä salassa pidettävät tai muuten arkaluontoiset asiakirjat Tukesiin Turvaviesti-palvelussa.
 • maksa 110 euron rekisteröintimaksu Tukesille
 • uusi tutkinto ja ilmoitus Tukesiin 5 vuoden välein.

Tukes merkitsee ylläpitämäänsä rekisteriin tuholaistorjunnan tutkinnon suorittaneet. Lisätietoja rekisteröinnistä antaa Eila Huhtala, puh. +358 295 052 031, sähköposti [email protected].

Tukes voi perua tutkinnon suorittaneen rekisteröinnin, jos tuholaistorjuja ei käytä tuholaistorjuntavalmisteita asianmukaisesti käyttöohjeita noudattaen tai tuholaistorjuja on aiheuttanut toiminnallaan ympäristö- tai terveyshaittaa.

Erityistä vaaraa tai haittaa aiheuttavan valmisteen käyttö edellyttää erityistutkintoa

Erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle aiheuttavia valmisteita saat käyttää vain, jos olet erityistutkinnon suorittanut tuholaistorjuja. Erityistutkinto on valmistekohtainen ja se on voimassa 5 vuotta.

Saadaksesi erityistutkintoaineiden käyttöoikeuden

 • suorita valmistekohtainen erityistutkinto valmisteen käytöstä
 • tee erityistutkinnon suorittamisesta ilmoitus Tukesiin. Lähetä salassa pidettävät tai muuten arkaluontoiset asiakirjat Tukesiin Turvaviesti-palvelussa.
 • maksa 110 euron rekisteröintimaksu Tukesiin
 • uusi erityistutkinto 5 vuoden välein.

Kun edellä esitetyt kohdat on tehty, Tukes merkitsee sinut tuholaistorjujan erityistutkintorekisteriin. Rekisteriin merkitään valmisteet, joiden luovuttamiseen ja käyttöön erityistutkinto henkilön pätevöittää. Tukes voi peruuttaa rekisteröinnin, jos käy ilmi, ettet täytä rekisteröinnin edellytyksiä.

Tukesin biosidirekisteristä löytyy valmistekohtaisesti tieto valmisteen ammattikäyttörajoituksesta.

Tuholaistorjunnan koulutus ja tutkinnon järjestäjät

Koulutusta tuholaistorjunnasta järjestää Koulutuskeskus Salpaus. Lisätietoja koulutuksen ajankohdista, ilmoittautumisesta ja muista tutkintoon liittyvistä käytännön järjestelyistä antaa Ville Lehtinen.

Tuholaistorjujan tutkintoja voi suorittaa seuraavissa oppilaitoksissa ja yrityksissä

Ammattimaista tuholaistorjuntaa tekevät yritykset on ilmoitettava Tukesin yritysrekisteriin

Ennen kuin yritys aloittaa ammattimaisen tuholaistorjunnan, yrityksen pitää tehdä Tukesiin ilmoitus yritystoiminnan aloittamisesta. Yrityksen päätoimisessa palveluksessa on oltava ainakin yksi vastuuhenkilö.

Yrityksen vastuuhenkilöllä pitää olla

 • kemikaalilaissa määritelty tuholaistorjuntaa koskeva koulutus tai vastaava ammattitaito ja
 • tuholaistorjujan tutkinto.

Tukes merkitsee yrityksen ja sen vastuuhenkilön ylläpitämäänsä tutkinto- ja yritysrekisteriin. Rekisteröinnistä peritään 110 euron maksu.

Tukesin tuholaistorjunnan rekistereihin on listattu

 • tuholaistorjujan tutkinnon suorittaneet henkilöt
 • erityistutkinnon suorittaneet henkilöt
 • tuholaistorjuntaa suorittavat yritykset ja niiden vastuuhenkilöt.

Lisätietoja rekisteröinnistä antaa Eila Huhtala, puh +358 295 052 031, sähköposti [email protected]

Ennen tuholaistorjunnan aloittamista

Valmisteet
Osaa tuholaistorjuntaan tarkoitetuista valmisteista voit käyttää vain, jos olet suorittanut tutkinnon.

Koulutus ja tutkinto
Koulutusta tuholaistorjunnasta järjestää Koulutuskeskus Salpaus

Tukesiin ilmoitus tutkinnon suorittamisesta
Tee ilmoitus lomakkeella.

Rekisteröinti
Tukes merkitsee sinut tai yrityksesi ylläpitämäänsä rekisteriin.

Uusiminen
Uusi tutkinto ja ilmoitus Tukesiin 5 vuoden välein.