Kemikaalilaki säätelee ammattimaista tuholaistorjuntaa

Osaa tuholaistorjuntaan tarkoitetuista valmisteista voit käyttää vain, jos olet

Kaikkein vaarallisimmat aineet rajoitetaan vain erityistutkinnon suorittaneiden ammattilaisten käyttöön.

Tuholaistorjunnan tutkinnon ja kasvinsuojeluaineita koskevan tutkinnon voit suorittaa tiettyjen, Tukesin hyväksymien tahojen kautta. Tukes hyväksyy tuholaistorjunnan pätevöittämiskoulutuksen järjestäjän, tutkinnon vastaanottajan ja koulutusohjelman, sekä erityistutkinnon järjestäjän. Tutkinnon sisällöstä ja suorittamisesta on tarkemmin määrätty valtioneuvoston asetuksessa.

Tuholaistorjujan on suoritettava tuholaistorjuntavalmisteiden käyttöä koskeva tutkinto

Tuholaistorjuja osoittaa tutkinnolla, että hän on pätevä käyttämään tuholaistorjuntavalmisteita. Tutkinnon tavoitteena on, että ammattimaisesti tuholaistorjuntaa tekevät käyttävät valmisteita turvallisesti ja asianmukaisesti. Tutkinto sisältää kirjallisen kokeen ja käytännön osaamisen osoittavan näyttökokeen.

Kun olet suorittanut tuholaistorjujan tutkinnon

 • tee ilmoitus Tukesiin tutkinnon suorittamisesta. Ilmoitukset tehdään sähköisesti Tukesin asiointipalvelussa. Asiointipalveluun tunnistaudut esim. pankkitunnuksilla, minkä jälkeen voit turvallisesti täyttää ja lähettää ilmoituksen.
 • 110 euron rekisteröintimaksu maksetaan sähköisen asioinnin yhteydessä.
 • uusi tutkinto ja ilmoitus Tukesiin 5 vuoden välein.

Ohjevideo: Näin käytät Tukesin sähköistä asiointipalvelua (Youtube)

Tukes merkitsee ylläpitämäänsä rekisteriin tuholaistorjunnan tutkinnon suorittaneet.

Tukes voi perua tutkinnon suorittaneen rekisteröinnin, jos tuholaistorjuja ei käytä tuholaistorjuntavalmisteita asianmukaisesti käyttöohjeita noudattaen tai tuholaistorjuja on aiheuttanut toiminnallaan ympäristö- tai terveyshaittaa.

Erityistä vaaraa tai haittaa aiheuttavan valmisteen käyttö edellyttää erityistutkintoa

Erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle aiheuttavia valmisteita saat käyttää vain, jos olet erityistutkinnon suorittanut tuholaistorjuja. Erityistutkinto on valmistekohtainen ja se on voimassa 5 vuotta.

Saadaksesi erityistutkintoaineiden käyttöoikeuden

 • suorita valmistekohtainen erityistutkinto valmisteen käytöstä
 • tee erityistutkinnon suorittamisesta ilmoitus Tukesiin. Ilmoitukset tehdään sähköisesti Tukesin asiointipalvelussa.
 • 110 euron rekisteröintimaksu maksetaan sähköisen asioinnin yhteydessä.
 • uusi erityistutkinto 5 vuoden välein.

Kun edellä esitetyt kohdat on tehty, Tukes merkitsee sinut tuholaistorjujan erityistutkintorekisteriin. Rekisteriin merkitään valmisteet, joiden luovuttamiseen ja käyttöön erityistutkinto henkilön pätevöittää. Tukes voi peruuttaa rekisteröinnin, jos käy ilmi, ettet täytä rekisteröinnin edellytyksiä.

Tukesin biosidirekisteristä löytyy valmistekohtaisesti tieto valmisteen ammattikäyttörajoituksesta.

Tuholaistorjunnan koulutus ja tutkinnon järjestäjät

Koulutusta tuholaistorjunnasta järjestää Koulutuskeskus Salpaus. Lisätietoja koulutuksen ajankohdista, ilmoittautumisesta ja muista tutkintoon liittyvistä käytännön järjestelyistä antaa Ville Lehtinen.

Tuholaistorjujan tutkintoja voi suorittaa seuraavissa oppilaitoksissa ja yrityksissä

Haku tuholaistorjuntakoulutuksen järjestäjäksi ja/tai tutkinnon vastaanottajaksi tehdään sähköisen asioinnin kautta.

Ammattimaista tuholaistorjuntaa tekevät yritykset on ilmoitettava Tukesin yritysrekisteriin

Ennen kuin yritys aloittaa ammattimaisen tuholaistorjunnan, yrityksen pitää tehdä Tukesiin sähköisesti ilmoitus yritystoiminnan aloittamisesta. Asiointipalveluun tunnistaudut esim. pankkitunnuksilla, minkä jälkeen voit turvallisesti täyttää ja lähettää ilmoituksen.

Yrityksen päätoimisessa palveluksessa on oltava ainakin yksi vastuuhenkilö. Yrityksen vastuuhenkilöllä pitää olla

 • kemikaalilaissa määritelty tuholaistorjuntaa koskeva koulutus tai vastaava ammattitaito ja
 • tuholaistorjujan tutkinto.

Rekisteröinnistä peritään 110 euron maksu sähköisen asioinnin yhteydessä.

Tukes merkitsee yrityksen ja sen vastuuhenkilön ylläpitämäänsä tutkinto- ja yritysrekisteriin.

Tukesin tuholaistorjunnan rekistereihin on listattu

 • tuholaistorjujan tutkinnon suorittaneet henkilöt
 • erityistutkinnon suorittaneet henkilöt
 • tuholaistorjuntaa suorittavat yritykset ja niiden vastuuhenkilöt sekä yrityksen paikkakunta.

 

Jos jostain syystä et voi asioida sähköisesti, ota yhteyttä kirjaamo (at) tukes.fi
Lähetä salassa pidettävät tai muuten arkaluontoiset asiakirjat Tukesiin Turvaviesti-palvelussa

Lisätietoja rekisteröinnistä antaa lupakäsittelijä Kristina Nordman, puh +358 295 0 52112, sähköposti [email protected]

Ennen tuholaistorjunnan aloittamista

Valmisteet
Osaa tuholaistorjuntaan tarkoitetuista valmisteista voit käyttää vain, jos olet suorittanut tutkinnon.

Koulutus ja tutkinto
Koulutusta tuholaistorjunnasta järjestää Koulutuskeskus Salpaus

Tukesiin ilmoitus tutkinnon suorittamisesta
Tee ilmoitus sähköisellä lomakkeella.

Rekisteröinti
Tukes merkitsee sinut tai yrityksesi ylläpitämäänsä rekisteriin.

Uusiminen
Uusi tutkinto ja ilmoitus Tukesiin 5 vuoden välein.