Kodin tekniikka ja sähkö

Vastuu laitteen turvallisesta ja oikeasta käytöstä on laitteen käyttäjällä, mutta valmistajan, maahantuojan tai jakelijan velvollisuutena on toimittaa laitteen mukana riittävät ohjeet. Kuluttajan pitää kiinnittää erityistä huomiota laitteen käyttö- ja asennusohjeisiin, varoitusmerkintöihin sekä kunnossapitoon ja käytöstä poistoon. 

Laitteen käyttöönotto

Usein kuluttajalle tarkoitettu laite on tehty niin käyttövalmiiksi, että sen käyttöönotto ei vaadi asennusta vaan esimerkiksi pistotulpan kytkeminen pistorasiaan tai paristojen asettaminen paikoilleen riittää.

Jos sähkölaitteen käyttöönotto vaatii asennuksen, sen saa tehdä vain sähköalan ammattihenkilö. Ammattilaisen asennettavia sähkölaitteita ovat esimerkiksi kiinteät valaisimet, valokatkaisijan tilalle tarkoitetut himmentimet, liedet ja kiukaat.

Käyttö

Laitteen mukana pitää toimittaa suomen- ja ruotsinkielinen käyttöohje. Käyttöohjeen pitää olla selkeä ja sisältä laitteen turvallisen ja oikean käytön kannalta oleelliset tiedot. Lisäksi laitteessa pitää olla vaaditut tunniste- ja turvallisuusmerkinnät. Laitteen merkintävaatimukset tulevat laitetta koskevista lainsäädännöistä ja standardeista.

Käyttöohjeissa pitää mainita mahdollisista käyttöpaikkaa koskevista rajoituksista, kuten onko laitetta turvallista käyttää esimerkiksi ulkona tai kosteissa tiloissa. Suomessa talvi asettaa haasteita ja rajoituksia laitteiden turvalliselle käytölle, ja voi vaikuttaa heikentävästi laitteiden käyttöikään. Käyttöohjeiden mukainen käyttö varmistaa turvallisuuden ja laitteen pitkän käyttöiän.

Huolto

Kuluttajille tarkoitetut laitteet vaativat yleensä varsin vähän huoltoa. Laitteet on suunniteltu siten, että puhdistus on riittävä huoltotoimi. Jos laitteen takuun säilymisen edellytys on huolto-ohjelman noudattaminen, sen pitää käydä selkeästi ilmi käyttöohjeesta.

Kaasulaitteistojen ja öljylämmityslaitteistojen käyttäjät saavat tehdä laitteistoihinsa vain sellaisia huoltotoimenpiteitä, jotka on mainittu käyttö- ja huolto-ohjeissa. 

Käytöstä poisto

Käytöstä poistossa on noudatettava valmistajan ohjeita.

Käytöstä poistettavat sähkölaitteet voi viedä maksutta erilliskeräyspisteisiin. Lisäksi isoilla kaupoilla on velvollisuus ottaa vastaa pieniä, käytöstä poistettavia sähkölaitteita. Erilliskeräyspisteisiin vietävät sähkölaitteet tunnistaa roskis- eli erilliskeräysmerkinnästä.

Käytetyt paristot ja akut voi viedä niitä myyvien liikkeiden keräysastioihin tai erilliskeräyspisteisiin. Kauppojen keräysastioihin voi palauttaa kotitalouksissa käytettäviä:

  • paristoja (esim. alkaliparistot)
  • nappiparistoja
  • akkuja (esim. matkapuhelinten, tietokoneiden, porakoneiden akut).

Sähköajoneuvojen, esimerkiksi polkupyörien ja tasapainolautojen, isojen litiumakkujen vieminen kauppojen kierrätyslaatikkoon ei ole sallittua. Nämä akut voi palauttaa esim. tuotteen ostopaikkaan.

Huomioitavaa käytetyn pariston tai akun osalta:

  • teippaa pariston tai akun navat
  • pakkaa vuotavat paristot tai akut muovipussiin (navat teipattuina)
  • vie käytöstä poistetut paristot tai akut kierrätykseen, älä säilö niitä kotona.