Kylpy- ja suihkutilojen sähköasennukset

Kylpy- ja suihkutilojen sähköasennuksissa noudatetaan Sähköasennusstandardin SFS 6000 osan 7-701 vaatimuksia. Korjaus-, muutos- ja laajennustöihin liittyvät täydentävät vaatimukset on esitetty osassa 8-802.

Pesutiloissa sähkön käytön olosuhteet ovat tavallista asuinhuonetta vaarallisemmat, koska märän ihon sähkövastus on pienempi kuin kuivan ja lisäksi keho on todennäköisesti yhteydessä maan potentiaaliin. Siksi kylpyhuoneiden sähköasennuksille on ollut aina erityisvaatimuksia.

Vikavirtasuoja pistorasian turvallisuuden takeena

Vuoden 1997 jälkeen asennetut kylpyhuoneiden uudet pistorasiat on täytynyt suojata vikavirtasuojakytkimellä. Se katkaisee virran vikatilanteissa, mutta paljon sulaketta pienemmällä virralla ja estää välittömän hengenvaaran syntymisen. Vuoden 2007 lopulla julkaistut vaatimukset edellyttivät pistorasioiden lisäksi kaikkien muidenkin verkkojännitteisten sähköasennusten suojaamista vikavirtasuojalla uusissa kylpyhuoneissa.

Lue lisää vikavirtasuojauksesta

Suojaetäisyydet tuovat lisäturvaa

Sähkölaitteiden sijoittamista suihkun tai ammeen välittömään läheisyyteen on rajoitettu aluemäärittelyjen 0, 1 ja 2 avulla. Alueet on otettava huomioon, kun asennetaan uusia sähkölaitteita tai siirretään suihkun tai ammeen paikkaa. Alueiden yleispiirteet ja aluemäärittelyiden yleisimmät vaatimukset on esitetty oheisessa kuvassa.

HUOM! Klikkaa kuvaa, niin se avautuu suurempana.

Asuinkiinteistöjen kylpy- ja suihkutilojen sähköasennusten alueet, kuvattu alla tekstissä

Suihkutilan rajoitetut asennusalueet ulottuvat 225 cm korkeudelle lattiasta ja 120 cm etäisyydelle suihkusta. Rajoituksiin on mahdollista vaikuttaa kiinteiden tai sulkeutuvien suojaseinien, esim. suihkuseinän, avulla. Jos suojaseinä on matalampi kuin 225 cm ja/tai kapeampi kuin 120 cm, mitataan vähimmäisetäisyydet 'narumitalla' suojaseinän reunojen ympäri. Tämä antaa käytännössä mahdollisuuden asentaa sähkölaitteita lähemmäs suihkua, suihkuseinän toiselle puolelle.

Pistorasiat kylpy- ja suihkutiloissa

Verkkojännitteeseen liitettyä pistorasiaa ei saa asentaa luokitelluille alueille 0, 1 tai 2. Pistorasian, myös peilikaapin sisällä, on siis oltava

  • vähintään 120 cm:n päässä kiinteän vesipisteen (suihkusekoittaja tai kiinteä suihkusuutin) keskikohdan kautta piirretystä pystysuorasta linjasta tai
  • 60 cm ammeen ulkoreunasta.

Vanhojen kylpy- ja suihkutilojen saneerauksissa sallitaan 100 cm etäisyys suihkusta tai 50 cm ammeen reunasta vain, jos nykyisiä pidempiä mittoja ei voi kohtuudella täyttää ja mitat ovat olleet sallittuja alkuperäisen asennuksen rakentamisaikana.

Valaisimet ja muut laitteet kylpyhuoneessa

Valaisimen sijoitukselle on ollut useita erilaisia vaatimuksia asennusajankohdasta ja suojausperiaatteista riippuen. Uusimmat sijoitusvaatimukset käyvät nyrkkisäännöksi muillekin ajankohdille.

Jos valaisin on lähempänä kuin 120 cm suihkusta tai 60 cm ammeesta, on sen sijaittava vähintään 170 cm korkeudella. Lisäksi valaisimen on suihkun läheisyydessä oltava mekaanisesti luja. Suihkun alueella valaisimen kotelointiluokan on oltava roiskevedenpitävä, esim. IP 24, 34 tai 44. Suojakuvuttomia valaisimia ei ole suositeltavaa asentaa suihkun yläpuolelle, koska kuumaan lamppuun osuva vesipisara saattaa rikkoa lampun ja lasinsirpaleet voivat aiheuttaa vaaratilanteen.

Suojaetäisyyksien sisään jäävälle alueelle on myös sallittua asentaa esim. pyyhekuivain tai lämmitin. Niiden kotelointiluokan on myös oltava roiskevedenpitävä.

Jos kylpyhuone liittyy saunan löylyhuoneeseen, 120 cm etäisyyttä kauempana olevien sähkölaitteiden kotelointiluokan on oltava vähintään tippuvedenpitävä (IP 21). Käyttöolosuhteista riippuen voi kuitenkin olla tarkoituksenmukaista asentaa roiskevedenpitäviä sähkölaitteita tällekin alueelle. Jos kylpyhuone ei ole löylyhuoneen yhteydessä, ei kotelointiluokalle ole erityisvaatimuksia 120 cm:n alueen ulkopuolella.

Kotelointiluokat

Sähkölaitteet ja -tarvikkeet luokitellaan sekä mekaanisen suojauksen että vesisuojauksen osalta. Jos tuotteessa ei ole kotelointiluokitusta koskevia IP-merkintöjä tai vastaavia vanhempia pisarasymboleja, on kyseessä kuivaan tilaan tarkoitettu tuote. Korkeampi suojaus annetaan niin sanottuna IP-luokituksena. IP-luokituksista voit lukea lisätietoa Kodin sähköturvallisuus -sivulta

Asennusten korjaus- ja laajennustyöt

Muutos- ja saneeraustyöt tehdään lähtökohtaisesti uudisasennusten vaatimusten mukaisesti. Rikkoutuneet tai kuluneet sähköasennustarvikkeet voidaan uusia asennusajankohdan vaatimusten mukaisina, mutta lisäasennukset on tehtävä asennushetkellä voimassa olevien vaatimusten mukaan. Jos esimerkiksi asennetaan lisäpistorasia tai pelkän valaisimen paikalle vaihdetaan pistorasialla varustettu peilikaappi, on vähintään ne suojattava vikavirtasuojakytkimellä.

Vikavirtasuojakytkin lisätään yleensä ryhmäkeskukseen tai erilliseen koteloon keskuksen yhteyteen. Tällöin johdotukset laitteille joudutaan monesti uusimaan, koska vikavirtasuojatuissa piireissä käytetään nollajohtimesta erotettua erillistä suojajohdinta, jota ei välttämättä ole ennen 90-lukua tehdyissä asennuksissa. Asennusten turvallisuustaso paranee, kun vanhatkin asennukset saadaan vikavirtasuojauksen piiriin. Mahdollista on käyttää myös vikavirtasuojakytkimen sisältäviä pistorasioita tai peilikaappeja, jolloin johdotuksia ei tarvitse uusia.

Vanhojen asennusvaatimusten mukaan pistorasia tuli asentaa vähintään 170 cm korkeuteen. Useimmissa nykyisissä pistorasioissa on rakenteellisena osana ns. lapsisuoja, eli sulkulevyt reikien lisäsuojana. Tällaista pistorasiaa ei korkeusvaatimus koske.