Usein kysyttyä

 • Pitääkö yritysten pyytää lausuntoa Tukesilta kaavoittajalle?

  Ei. Kaavoittaja pyytää lausuntoa Tukesilta. Yritysten kannattaa kuitenkin olla aktiivisia ja kertoa toimintansa vaikutuksista kaavoitukseen.

 • Pitääkö kaavoittajan pyytää Tukesilta aina lausunto, kun kaavoitusta tehdään?

  Ei. Tukesilta pyydetään lausunto, jos kaavoitetaan alueille, jotka ulottuvat Tukesin valvonnassa olevien kohteiden konsultointivyöhykkeille. Tukesiin kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä myös silloin, kun suunnitellaan T/Kem-alueiden sijoittamista kaavoihin.

 • Millaisista onnettomuuksista pitää ilmoittaa Tukesiin?

  Onnettomuudesta/tapaturmasta ilmoittamisesta on säädetty eri toimialojen lainsäädännössä, esimerkiksi sähköturvallisuuslaissa (1135/2016) ja laissa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005).
  Voit mielellään ilmoittaa onnettomuus-/tapaturmatietoa Tukesiin, vaikkei laki velvoittaisikaan sinua. Näin Tukesille muodostuu kattavampi käsitys kentän riskeistä.
  Tukesin onnettomuusilmoituslomakkeet
  Mikäli Tukesin valvomalla toimialalla tapahtunut onnettomuus/tapaturma/vaaratilanne on erittäin vakava, ota yhteyttä Tukesiin puhelimitse (linkki yhteystietosivulle tai vaihteeseen) heti, kun se turvallisuuden kannalta on mahdollista.