Muutosten hallinta

Prosessiturvallisuusjärjestelmä koostuu useista eri osa-alueista ja elementeistä, joita selitetty tekstissä.

Muutosten hallinta on prosessiturvallisuusjärjestelmän osa-alue, joka koostuu yhdestä elementistä: muutosten hallinta. 

Muutosten hallinta on järjestelmällinen työprosessi, joka kattaa muutosten tunnistamisen, riskien arvioinnin, vaatimustenmukaisuuden varmistamisen, muutoksen suunnittelun, toteutuksen, turvallisen käyttöönoton ja muutoksen sulkemisen. 

Muutokset voivat liittyä esimerkiksi laitoksen laitteisiin, prosesseihin, ohjelmistoihin tai henkilöstöön. Muutosten hallinnan tavoitteena on varmistaa, että laitoksessa tehtävät muutokset toteutetaan hallitusti ja prosessiturvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen. 

Muutosten hallinnan avulla määritellään selkeästi vastuut ja tehtävät muutoksen toteutuksessa, mukaan lukien tiedotus, koulutus ja laitosta koskevan dokumentaation päivitys.

Muutosten hallinnan menettelytavat

Muutoksen luokittelu ja menettelytavan valinta

Muutoksen suunnittelu ja riskiarvio

Muutoksen toteutus ja käyttöönotto

Muutoksen sulkeminen