Muu koneita mahdollisesti koskeva EU-lainsäädäntö

Koneasetuksen lisäksi koneita voivat koskea muutkin säädökset. Valmistajan suorittamasta riskien arvioinnista riippuu, mitä säädöksiä on tarpeen soveltaa.

Alla on lueteltu yleisimmin koneisiin sovellettavia säädöksiä, sekä linkit, joiden takaa löydät lisätietoja.

Pienjännitedirektiivi LVD, 2014/35/EU

Pienjännitedirektiiviä ei sovelleta sähkötoimiseen koneeseen markkinoille saattamiseen ja käyttöönottoon koskevien menettelyjen osalta. Koneen vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa ei siis tule viitata pienjännitedirektiiviin. Koneen, joka saatetaan markkinoille soveltaen konedirektiiviä, tulee kuitenkin täyttää sähköturvallisuuden osalta vastaavat vaatimukset kuin pienjännitedirektiivin mukaan markkinoille saatettu laite.

Tietyt pienjännitedirektiivin soveltamisalaan kuuluvat koneet on suljettu pois konedirektiivin soveltamisalasta. Tällaisia ovat esimerkiksi seuraavat sähkö- ja elektroniikkatuotteet:

  • kodinkoneet
  • audio- ja videolaitteet
  • tietotekniikan laitteet
  • tavalliset toimistokoneet
  • katkaisimet ja kytkimet

Laitemeludirektiivi 2000/14/EY

Niin sanottu laitemeludirektiivi tai melupäästödirektiivi on saatettu Suomessa voimaan valtioneuvoston asetuksella ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä (621/2001). Asetus koskee vain tiettyjä laitteita, jotka on asetuksessa erikseen mainittu. Kuluttajakäyttöön tarkoitettujen koneiden osalta tällaisia ovat esimerkiksi ruohonleikkurit, moottorisahat, niin sanotut trimmerit, lehtipuhaltimet sekä -imurit ja korkeapainepesurit.

Asetuksessa säädetään muun muassa ympäristömelun raja-arvoista, ympäristömelumerkintävaatimuksesta, melunmittausmenetelmistä sekä melun ilmoitustavasta laitteessa.

EMC-direktiivi

RoHS-direktiivi

Kaasulaitedirektiivi

Painelaitedirektiivi

Ajoneuvolainsäädäntö

Radiolaitedirektiivi 2014/53/EU