Tukesin tulosohjaus

Tukesin tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot on koottu alla oleviin asiakirjoihin. Asiakirjat ovat pdf-muodossa.

Suunnitelmat

Ministeriöiden ja Tukesin väliset tulossopimukset sisältävät alkavan vuoden toiminnalliset tavoitteet ja toimintaan käytettävissä olevat määrärahat.

Valtion talousarvioesitykset

Seuranta

Tukesin toimintaa seurataan toimintakertomuksessa, tilinpäätöksissä ja Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) arviossa.

  • Tukesin toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat: 202320222021
  • Henkilöstötilinpäätökset: 202120202019
  • Työ- ja elinkeinoministeriön arvio Tukesin toiminnasta: 20202019. Uudemmat arviot julkaistaan TEMin sivuilla.

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa vuosittain Tukesin tilinpäätöksen ja antaa siitä tarkastuskertomuksen.