Tukesin tulosohjausasiakirjat

Viraston tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista.

Suunnitelmat

  • Ministeriöiden ja Tukesin väliset tulossopimukset

Tulossopimus on viraston ja ministeriöiden välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista ja toimintaan käytettävissä olevista määrärahoista.

Valtion talousarvioesitykset

Seuranta

  • Tukesin toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

     2018 , 2017, 2016

  • Henkilöstötilinpäätökset

     2018, 2017, 2016

  • Työ- ja elinkeinoministeriön arvio Tukesin toiminnasta 

   20182017, 2016, 2015


Arvioinnit ja selvitykset