Tukesin tulosohjausasiakirjat

Viraston tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista

Suunnitelmat

  • Ministeriöiden ja Tukesin väliset tulossopimukset

Tulossopimus on viraston ja ministeriöiden välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista ja toimintaan käytettävissä olevista määrärahoista.

Valtion talousarvioesitykset

Seuranta

  • Tukesin toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

     2017, 2016, 2015

  • Henkilöstötilinpäätökset

      2017, 2016, 2015

  • Työ- ja elinkeinoministeriön arvio Tukesin toiminnasta 

      2016, 2015, 2014

Muut suunnittelun ja asiakirjat

  • Toiminta- ja taloussuunnitelmat

Toiminta- ja taloussuunnitelma on viraston itsensä laatima ennakkosuunnitelma, eikä sen sisältöä vahvisteta ministeriössä.
TTS 2015-2018TTS 2014-2017TTS 2013-2016

  • Talousarvioehdotukset

Talousarvioehdotus on viraston oma ehdotus, eikä sisältö välttämättä vastaa sitä, minkälaiseksi sisältö on jatkovalmisteluissa muotoutunut hallituksen talousarvioesitykseen ja eduskunnan vahvistamaan talousarvioon.
TAE 2016, TAE 2015, TAE 2014


Arvioinnit ja selvitykset