Tukesin tulosohjausasiakirjat

Viraston tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat ovat pdf-muodossa.

Suunnitelmat

  • Ministeriöiden ja Tukesin väliset tulossopimukset

Tulossopimus on viraston ja ministeriöiden välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista ja toimintaan käytettävissä olevista määrärahoista.

Valtion talousarvioesitykset

Seuranta

  • Tukesin toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat
    202120202019, 2018
  • Henkilöstötilinpäätökset
    20202019, 2018
  • Työ- ja elinkeinoministeriön arvio Tukesin toiminnasta
    20202019, 2018


Arvioinnit ja selvitykset