Sotilaskäyttöön valmistettujen suojainten myynti kuluttajille

Henkilönsuojain on laite, väline tai suojavaate, joka on suunniteltu ja valmistettu henkilön käytettäväksi suojaamaan terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuvalta riskiltä. Markkinoilla olevien henkilönsuojainten on täytettävä eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset. Sotilaskäyttöön valmistettuja tuotteita on markkinoitu ns. armeijatavaraa myyvissä kaupoissa ja verkkokaupoissa keräilyesineeksi, koristeeksi ja rekvisiitaksi.

Markkinoilla on myös sotilaskäyttöön valmistettuja käyttämättömiä ja käytettyjä henkilönsuojaimia, kuten esimerkiksi suojaliivejä ja kypäriä, jotka eivät täytä henkilönsuojaimille asetettuja vaatimuksia. Sotilaskäyttöön tarkoitettuja tuotteita ei ole suunniteltu eikä testattu niihin käyttöolosuhteisiin eikä niitä vaaroja vastaan, joilta suojautuakseen kuluttajat käyttävät henkilönsuojaimia. Siten sotilaskäyttöön tarkoitettuja suojaimia ei myöskään ole suunniteltu eikä valmistettu kuluttajakäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten vaatimusten mukaan.

Esimerkiksi vanhojen kaasunaamarien käyttö voi vaikuttaa haitallisesti ihmisen terveyteen, koska vanhat naamarit eivät välttämättä täytä nykyisessä kemikaalilainsäädännössä asetettuja vaatimuksia. Toisen maailmansodan aikaisille kaasunaamareille muualla EU:ssa tehtyjen testien perusteella on mm. ilmennyt, että naamarien suodattimet saattavat sisältää asbestikuituja, joita irtoaa käytettäessä hengitysilmaan. Asbestikuidun käyttö uusien tuotteiden valmistuksessa ja vanhojen asbestikuituja sisältävien tuotteiden markkinoille saattaminen on kiellettyä.

Sotilaskäyttöön valmistettujen suojainten markkinointi keräily- ja koriste-esineiksi

Jos tuotteita markkinoidaan käytettäväksi henkilönsuojaimina, niiden on täytettävä henkilönsuojaimia koskevat vaatimukset. Henkilönsuojaimia koskevista vaatimuksista on Henkilönsuojainten vaatimukset -sivulla. Jos myyjä ei voi varmistautua siitä, että tuote täyttää henkilönsuojaimia koskevat vaatimukset, on tuotekohtaisten tietojen lisäksi huolehdittava siitä, ettei muukaan markkinointi, esillepano tai useamman tuotteen myyminen paketteina voi aiheuttaa sekaantumisvaaraa. Esimerkiksi verkkokaupassa koriste- ja keräilyesineet tulee pitää selvästi erillään henkilönsuojaimista.

Markkinointimateriaalissa ei saa antaa ristiriitaisia tietoja tuotteen käyttötarkoituksesta eikä millään tavoin esittää, että tuote voisi soveltua käytettäväksi henkilönsuojaimena. Keräily- tai koriste-esineiksi myytävien tuotteiden mahdolliseen käyttöön suojaimina ei saa viitata myöskään siten, että niiden yhteydessä markkinoitaisiin suojainkäyttöön liittyviä lisävarusteita, kuten esim. kaasunaamarien vaihdettavia suodattimia tai luotiliivien suojapaneeleita.

Sekoitettavuus ei saa aiheuttaa vaaraa

Kuluttajan voi olla vaikea erottaa vaatimustenmukaisia henkilönsuojaimia ja vain henkilönsuojaimia muistuttavia, kuten rekvisiitaksi tai keräilyesineiksi tarkoitettuja tuotteita toisistaan.  Kuluttajan henki tai terveys voi vaarantua, jos hän käyttää henkilönsuojainta muistuttavaa tuotetta olosuhteissa, jotka vaatisivat henkilönsuojaimen käyttämistä.

Myytäessä kuluttajille henkilönsuojaimia muistuttavia tuotteita, joilla on jokin muu käyttötarkoitus kuin henkilön suojaaminen, pitää tuotteen pakkausmerkinnöissä ja tuotetiedoissa tuoda selvästi ilmi seuraavat asiat:

  • tuote ei ole henkilönsuojain
  • tuotteen käyttötarkoitus, eli muu kuin käyttäjän suojaaminen vaaroilta, esim. keräilyesine
  • varoitus siitä, että tuote ei suojaa käyttäjäänsä ja että tuotetta ei pidä käyttää olosuhteissa, joissa henkilönsuojaimen käyttäminen on tarpeen
  • tuote ei saa olla CE-merkitty.

Edellä mainittujen tietojen lisäksi tuotteen mukana tulee toimittaa tarpeelliset ohjeet ja tiedot.

Henkilönsuojaimia koskevat vaatimukset

Henkilönsuojaimiksi ei katsota tuotteita, jotka on suunniteltu erityisesti sotilaskäyttöön tai käytettäväksi yleisen järjestyksen ylläpitämisessä, esim. poliisi. Näin ollen alun perin sotilaskäyttöön valmistettuja suojaimia ei välttämättä ole valmistettu kuluttaja- tai työkäyttöön tarkoitetuille henkilönsuojaimille asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Jos kuitenkin alun perin sotilaskäyttöön tai yleisen järjestyksen ylläpitämisessä käytettäväksi suunniteltuja henkilönsuojaimia, kuten suojakypäriä ja -liivejä, myydään tai muutoin luovutetaan kuluttajille esimerkiksi airsoft- tai paintball-peleissä käytettävinä suojaimina, tulee niiden täyttää henkilönsuojaimille asetetut vaatimukset.

Käytetyt ja vanhat suojaimet

Suojaimen suojausteho voi heikentyä suojaimen käytön ja materiaalin vanhenemisen myötä. Uusi käyttäjä ei voi tietää, miten aikaisempi omistaja on käyttänyt ja säilyttänyt suojainta. Esimerkiksi kypärä voi näyttää päällepäin ehjältä, mutta kovien iskujen, kulutuksen ja voimakkaalle auringonvalolle altistumisen seurauksena suojaavuus on voinut heikentyä tai hävitä kokonaan. Henkilönsuojaimia ei suositella hankittavaksi käytettynä.