Sisäkynttilöiden vaatimukset

Sisäkäyttöön suunniteltujen kynttilöiden turvallisuuden kannalta olennaisia seikkoja ovat esimerkiksi:

 • kynttilän vakaus
 • soveltuvan sydänlangan ja -kynttilämassan käyttö
 • asianmukaiset käyttöohjeet
 • varoitusmerkinnät.

Sisäkynttilöiden valmistajat, valmistuttajat, maahantuojat, jakelijat ja myyjät vastaavat sisäkynttilöiden turvallisuudesta.

Koska sisäkynttilät ovat yleisiä kulutustavaroita, niitä ei CE-merkitä eikä niiden myyntiin tarvita viranomaiselta lupaa.

Sisäkynttilöitä koskevien standardien soveltamisalaan eivät kuitenkaan kuulu kynttilämassaa sisältämättömät kynttilälyhdyt eikä kakku- ja pilailukynttilät. Niiden turvallisuusvaatimuksia löytyy Tukes-ohjeesta Kynttilätuotteiden ja eräiden palovaaraa aiheuttavien tuotteiden turvallisuusvaatimukset.

Turvallisuusvaatimukset

Sisäkynttilöiden pitää täyttää kuluttajaturvallisuuslain vaatimukset: ne eivät saa aiheuttaa vaaraa kuluttajien terveydelle tai omaisuudelle.

Sisäkynttilöiden paloturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia käsitellään standardissa SFS-EN 15493, joka sisältää yksityiskohtaisempia turvallisuusvaatimuksia sekä testausmenetelmiä. Sisäkynttilöistä saa vapautua huoneilmaan vain rajallinen määrä nokea. Testausmenetelmä ja vaatimukset sallitulle noenvapautumismäärälle on esitetty standardissa SFS-EN 15426.

Merkinnät ja käyttöohjeet

Sisäkynttilöissä pitää olla:

Käyttöohjeissa voi olla selkeyden lisäämiseksi kuvitusta ja tietoja voidaan tekstin sijaan antaa yleisesti tunnetuilla ohje- ja varoitusmerkinnöillä.

Standardissa SFS-EN 15494 on annettu yksityiskohtaisia vaatimuksia sisäkynttilöiden merkinnöille. Tärkeitä sisäkynttilöihin kiinnitettäviä varoituksia ovat esimerkiksi:

 • yleinen varoitusmerkki
 • teksti siitä, että
  • palavaa kynttilää ei saa jättää ilman valvontaa
  • palavat kynttilät on pidettävä lasten ja lemmikkien ulottumattomissa
  • kynttilöiden välisen etäisyyden on oltava aina vähintään xx cm. Valmistajan pitää antaa suositusturvaväli)
  • palava kynttilä on sijoitettava palamattomalle alustalle ja riittävän etäälle palavista materiaaleista.

Merkinnät on oltava joko kynttilässä, sen myyntipakkauksessa tai ne on annettava kynttilän mukana erillisessä lipukkeessa.