Kansalliset tuotemääräykset

Jäsenvaltion kansallisen erityislainsäädännön tuotemääräykset tai -vaatimukset voivat koskea esimerkiksi:

  • tuotteelta edellytettyjä ominaisuuksia, kuten laatutasoa, suorituskykyä, turvallisuutta tai mittoja
  • tuotteeseen kohdistettuja vaatimuksia, jotka koskevat esimerkiksi myyntinimitystä, terminologiaa ja symboleja, testausta ja testausmenetelmiä tai pakkauksia ja merkintöjä
  • kuluttajien tai ympäristön suojaamiseksi asetettuja vaatimuksia, jotka vaikuttavat tuotteen markkinoille saattamisen jälkeiseen elinkaareen (kuten käyttöön, kierrätykseen, uusiokäyttöön tai loppukäsittelyyn), jos ne voivat merkittävästi vaikuttaa tuotteen kokoonpanoon luonteeseen tai kaupanpitämiseen.

Alla oleva taulukko kokoaa yhteen tuotteita koskevia vaatimuksia. Lainsäädäntöä päivitetään ja muutetaan usein, eikä kaikkia muutoksia ole mahdollista päivittää taulukkoon välittömästi. Yrityksen vastuulla on varmistaa kaiken asiaankuuluvan lainsäädännön noudattaminen.
Taulukosta löytyy kootusti tietoa tuotteita koskevista

  • kansallisista säännöistä ja määräyksistä
  • EU-säädösten kansallisesta täytäntöönpanosta sekä
  • toimivaltaisten viranomaisten yhteystiedot.

Sama tuote voi kuulua eri säännösten valvonnan piiriin ja yhtä tuotetta voi valvoa useampi eri viranomainen. 

Taulukko tuotevaatimuksista Suomessa (pdf, 1 MB)

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta!

Your Europe -portaalin logo.