Auton lämmittimet ja liitäntäjohdot

Autojen lämmityslaitteet ovat Suomessa suosittuja. Lämmitys vähentää polttoaineen kulutusta ja pienentää haitallisia pakokaasupäästöjä.

Sähköverkkoon liitettävää moottorinlämmitintä ja sisätilanlämmitintä käytetään sellaisissa olosuhteissa, jotka edellyttävät laitteilta ja sähköasennuksilta erityisominaisuuksia. Myös käyttäjän tulee tehdä säännöllistä laitteiden kunnon seurantaa, jotta niiden käyttö olisi turvallista. Jos auton sähkölämmityslaitteita ei käytetä oikein, seurauksena saattaa olla sähköiskuvaara. Väärin käytetyt tai epäkunnossa olevat laitteet aiheuttavat myös palovaaran.

Taloyhtiöiden ja muiden autolämmityspistorasioita omistavien yhteisöjen olisi hyvä laatia autoilijoille selkeät ohjeet autonlämmitykseen käytettävien pistorasioiden käytöstä. Samalla ohjeella tulisi kieltää liitäntäkaapelien jättäminen irrallisina kiinni pistorasiaan sekä jatkojohtojen käyttö.

Auton liitäntäkaapelin kanssa oltava huolellinen

Auton liitäntäkaapeli on turvallisuussyistä aina irrotettava käytön jälkeen pistorasiasta ja lämmityspistorasiakotelon kansi on pidettävä suljettuna. Vapaana roikkuva liitäntäkaapeli on vaaraksi esimerkiksi leikkiville lapsille ja kotieläimille. Liitäntäkaapeli voi pahimmillaan rikkoutua vaaralliseen kuntoon, jos paikoitusalueen lumenluonti on koneellista. Avoimeksi jätetty pistorasiakotelon kansi mahdollistaa kosteuden ja lumen tunkeutumisen kotelon sisälle. Lisäksi avoin kotelo on altis ilkivallalle.

Pistorasioiden asennusvaatimuksissa on joitakin eroja asennuksen iästä riippuen. Yleissääntönä eri ikäkausille on, että pistorasian on oltava:

- joko rakenteeltaan turvapistorasia, (ns. lapsisuojattu pistorasia, jossa on sulkulevyt reikien lisäsuojana) tai

- asennettuna vähintään 1,7 m korkeuteen tai  

- asennettuna lukittuun koteloon tms. tilaan.

Jos paikoitusalueen autonlämmityspistorasiat eivät täytä kumpaakaan kahdesta em. vaatimuksesta, kotelot on pidettävä lukittuina.

Vuodesta 1997 lähtien ulkopistorasiat sekä pesu- ja kylpyhuoneiden pistorasiat on pitänyt suojata ylivirtasuojan (esim. sulake) lisäksi vikavirtasuojakytkimellä, joka on herkkätoiminen lisäsuojalaite. Vikavirtasuojakytkimen toimintakyky kannattaa tarkistaa määräajoin sen testipainikkeesta.

Liitäntäkaapelin pistotulpan, kaapelin ja pistokkeen kunto on hyvä tarkistaa tai tarkistuttaa riittävän usein. Jos liitäntäkaapelin pistotulppa, kaapeli tai kojepistoke on vioittunut, liitäntäkaapelin käyttäminen pitää lopettaa.

Auton puskurissa olevan kojevastakkeen, johon liitäntäkaapeli kytketään, kunto kannattaa liitäntäkaapelin kiinnittämisen yhteydessä tarkastaa. Liitäntäkaapelin irrottamisen yhteydessä kojevastakkeen läppä on suljettava. Likaantunut kojevastake tulee puhdistaa, jotta vältetään likaantumisen aiheuttamat vaarat. Vioittunut kojevastake on vaihdettava välittömästi.

Ei jatkojohtoja

Auton liitäntäkaapelin saa kytkeä vain suojamaadoitettuun ns. suojakosketinpistorasiaan. Lämmityspistorasiana ei suositella käytettäväksi rakennuksen sisällä tai kerrostalon parvekkeella olevaa pistorasiaa. Virran ottamiseen sisätiloista liittyy vaaratekijöitä, kuten suojamaan saannin varmistaminen autolle asti.

Huolimattomasti asetetut liitäntäkaapelit ja jatkojohdot ovat alttiita rikkoontumaan autonrenkaiden nastoista ja takertumaan ohiajajiin tai -kulkijoihin. Liitäntäkaapelia ei tule vetää kulkuteiden yli, ja sen on oltava riittävän pitkä, jotta jatkojohtoja ei tarvita.

Jatkojohtoa ei pidä käyttää, koska ne eivät ole yleensä lapsisuojattuja. Jatkojohdot joutuvat helposti myös maahan, jossa ne ovat alttiina lialle, vedelle ja lumelle. Jos auton lämmitykseen on kuitenkin tilapäisesti käytettävä jatkojohtoja, on lämmitys tehtävä valvottuna.

Käytä auton sisätilojen lämmitykseen vain autoihin tarkoitettuja lämmittimiä

Auton sisätilanlämmittimen käyttöön on syytä kiinnittää huomiota. Auton sisätilanlämmittimenä saa käyttää turvallisuussyistä vain erityisesti autoon tarkoitettua sisätilanlämmitintä. Lämmittimessä tulee lukea "Auton sisätilanlämmitin" sekä "Ei saa peittää". Auton rakenteeseen kiinnitettävän lämmittimen asennuksessa on noudatettava lämmittimen mukana tulevaa asennusohjetta. Tavallinen asunnossa käytettävä lämmitin ei palovaaran vuoksi sovellu auton sisätilan lämmittämiseen.

Auton liitäntäkaapelin tekniset ominaisuudet

Suomalaisen asennusstandardin (SFS 6000) mukaan auton saa liittää sähköverkkoon vain liitäntäkaapelilla, jonka alin käsittelylämpötila on alempi tai yhtä suuri kuin -40 °C. Soveltuvia kaapeleita ovat esimerkiksi H05BQ-F, H07BQ-F, H05BB-F ja H07BB-F tai kylmänkestävyysominaisuuksiltaan vähintään näitä vastaavat kaapelit. (Viitedokumentit: HD 516, HD 22, SFS 6000-7-753). Liitäntäkaapelin johtimien poikkipinnan tulee olla vähintään 1,5 mm².

Käyttämällä auton moottorilämmittimen valmistajan toimittamaa liitäntäkaapelia voidaan parhaiten varmistua siitä, että auton kytkeminen sähköverkkoon tapahtuu turvallisesti. 

Motiva: Auton lämmittimen taloudellinen käyttö