Erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC) tekstiileissä ja nahkatuotteissa

EU:n kemikaalilainsäädännössä säädetään kemikaalien rajoitusten lisäksi tiedonantovaatimuksista, jotka koskevat esineiden sisältämiä erityistä huolta aiheuttavia aineita. Tiedonantovaatimusten tavoitteena on varmistaa EU-alueella valmistetuissa ja EU-alueelle maahantuoduissa esineissä olevien kemikaalien turvallinen käyttö ja vähentää ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia riskejä. Esineiden, kuten vaatteiden, muiden tekstiilien, nahkatuotteiden ja jalkineiden valmistuksessa käytetään useita erityistä huolta aiheuttavia aineita. SVHC-ainetta yli 0,1 painoprosenttia sisältävien esineiden toimittajien (esim. esineen tuottaja, maahantuoja tai jakelija) on tiedotettava esineen vastaanottajaa sen sisältämästä SVHC-aineesta esineen turvallisen käytön mahdollistamiseksi. Esineen vastaanottajille on ilmoitettava vähintään kyseisen aineen nimi. Yrityksillä on velvollisuus tiedottaa erityistä huolta aiheuttavista eli SVHC-aineista toimitusketjussa ja myös kuluttajalle. Kuluttajat voivat pyytää tietoa esineen sisältämästä SVHC-aineesta. Esineen toimittajan on toimitettava tieto 45 päivän kuluessa maksutta.
 

SVHC-aineista voit lukea Tukesin sivulta

SCIP-ilmoitus on tehtävä myös tekstiileistä ja nahkatuotteista

Tekstiilien ja nahkatuotteiden toimittajien on tehtävä SCIP-ilmoitus esineen sisältämästä SVHC-aineesta Euroopan kemikaalivirastoon. SCIP-ilmoituksesta voit lukea Tukesin sivulta.