Usein kysyttyä

 • Mitä muuta pitäisi ottaa huomioon?

  Tutustu velvoitteisiin tarkemmin sivulla Muut biosideja koskevat velvoitteet.

 • Voiko ratapölkkyjä ja sähköpylväitä käyttää piharakentamiseen?

  Kreosoottikyllästettyjä ratapölkkyjä ei ole vuoden 1996 jälkeen saanut käyttää pihapiirissä tai virkistysalueilla, eikä niitä saa luovuttaa kuluttajille. Arseenipitoisten CCA-kyllästettyjen sähköpylväiden luovutus kuluttajille on ollut kiellettyä kesäkuusta 2004.

  Vanhoja kyllästettyjä ratapölkkyjä ja sähköpylväitä ei saa käyttää asuinalueilla, kotitalouksien rakenteissa tai puutarhakalusteissa, tai missään muissa kohteissa, joissa ihokosketus olisi mahdollinen.

  Aiemmin käytöstä poistettuja ratapölkkyjä ja sähkö-/puhelinpylväitä myytiin vapaasti ja niitä käytettiin paljon piharakentamisessa, pengerryksissä, aitoina, portaikkoina ja hiekkalaatikoissa.

  Pihapiirissä olevat vanhat kreosoottipölkkyrakenteet, jotka on rakennettu ennen vuotta 1996, tai sähköpylväsrakenteet, jotka on rakennettu ennen vuotta 2004, on yleensä saanut jättää paikoilleen, ellei niistä aiheudu haittaa alueen asukkaille tai ympäristölle.

  Viranomaiset ovat kuitenkin yleensä kehottaneet poistamaan

  • kasvimaiden ja kaivojen lähellä olevat rakenteet, koska niistä huuhtoutuu syöpävaarallisia tehoaineita maaperään ja tätä kautta esimerkiksi ravintokasveihin, kaivoveteen tai hiekkalaatikon hiekkaan.
  • kohteet, joihin voi osua paljaalla iholla.

  Jos poistat tällaisia vanhoja rakennelmia pihapiiristä, käytä työskennellessäsi henkilösuojaimia ja vie poistettu puutavara jäteasemalle kyllästetyn puun erilliskeräilyyn.

   

 • Voiko ratapölkkyjä ja sähköpylväitä käyttää piharakentamiseen?

  Kreosoottikyllästettyjä ratapölkkyjä ei ole vuoden 1996 jälkeen saanut käyttää pihapiirissä tai virkistysalueilla, eikä niitä saa luovuttaa kuluttajille. Arseenipitoisten CCA-kyllästettyjen sähköpylväiden luovutus kuluttajille on ollut kiellettyä kesäkuusta 2004.


  Vanhoja kyllästettyjä ratapölkkyjä ja sähköpylväitä ei saa käyttää asuinalueilla, kotitalouksien rakenteissa tai puutarhakalusteissa, tai missään muissa kohteissa, joissa ihokosketus olisi mahdollinen.


  Aiemmin käytöstä poistettuja ratapölkkyjä ja sähkö-/puhelinpylväitä myytiin vapaasti ja niitä käytettiin paljon piharakentamisessa, pengerryksissä, aitoina, portaikkoina ja hiekkalaatikoissa.


  Pihapiirissä olevat vanhat kreosoottipölkkyrakenteet, jotka on rakennettu ennen vuotta 1996, tai sähköpylväsrakenteet, jotka on rakennettu ennen vuotta 2004, on yleensä saanut jättää paikoilleen, ellei niistä aiheudu haittaa alueen asukkaille tai ympäristölle.


  Viranomaiset ovat kuitenkin yleensä kehottaneet poistamaan

  • kasvimaiden ja kaivojen lähellä olevat rakenteet, koska niistä huuhtoutuu syöpävaarallisia tehoaineita maaperään ja tätä kautta esimerkiksi ravintokasveihin, kaivoveteen tai hiekkalaatikon hiekkaan.
  • kohteet, joihin voi osua paljaalla iholla.

  Jos poistat tällaisia vanhoja rakennelmia pihapiiristä, käytä työskennellessäsi henkilösuojaimia ja vie poistettu puutavara jäteasemalle kyllästetyn puun erilliskeräilyyn.

   

 • Kauanko lupa on voimassa?

  Biosidivalmisteluvat ovat voimassa yleensä 10 vuotta.

  Vastavuoroisen tunnustamisen luvan viimeinen voimassaolopäivä on sama kuin toisessa jäsenmaassa kansallisella luvalla hyväksytyllä valmisteella.

  Jos valmiste sisältää korvattavan tehoaineen, lupa on voimassa 4 - 5 vuotta.

  Luvan uusimista pitää hakea viimeistään 550 päivää ennen sen umpeutumista, riippumatta alkuperäisen luvan voimassaolon pituudesta.

  Kemikaalilain mukaan hyväksytyt valmisteet hyväksytään enintään 31.12.2024 saakka. Jos valmisteen tehoaineelle/tehoaineille on jo biosidiasetuksen mukainen hyväksymispäivä tiedossa, lupa myönnetään kyseiseen päivään saakka. Jos valmisteelle haetaan asetuksen mukaista lupaa määräpäivään mennessä, luvan voimassaolo jatkuu, kunnes valmisteelle tehdään biosidiasetuksen mukainen lupapäätös. Luvan uusimista pitää hakea viimeistään vuotta ennen luvan viimeistä voimassaolopäivää.

   

 • Kauanko luvan saaminen kestää?

  Kansallisen luvan käsittely vie noin 1,5 vuotta. Vastavuoroinen rinnakkainen tunnustaminen kestää noin 1,5 vuotta, koska hakemuksen käsittely etenee rinnakkain toisessa jäsenmaassa arvioitavan kansallisen luvan hakemuksen kanssa. Vastavuoroinen peräkkäinen tunnustaminen kestää noin 6 kuukautta, jos viitevalmiste on jo hyväksytty toisessa jäsenmaassa. Muutosten käsittely kestää noin 3 - 12 kuukautta, riippuen muutostyypistä.

  Kemikaalilain mukainen luvan käsittely kestää noin vuoden siitä, kun hakemus on täydellinen. Muutosten käsittely kestää noin 2 - 6 kuukautta riippuen muutoksen laajuudesta.