Painekyllästetyn puun käyttö ja hävittäminen

Painekyllästetyn puun käyttöä rajoitetaan ympäristön ja terveyden suojelun vuoksi. Puutavaran ostajan tulee saada rakennustarvikeliikkeestä mukaansa kyllästetyn puun käyttöohje, jossa kerrotaan puutavaran käyttökohteista ja jätehuollosta.

Painekyllästetyn puun käytön rajoitukset

 • Käyttöluokkiin 3 tai 4, vastaavat NTR AB tai NTR A, luokiteltu painekyllästetty puu on tarkoitettu ulkokäyttöön, sen käyttö sisätiloissa on kielletty.
 • Kyllästetty puutavara ei saa joutua kosketuksiin elintarvikkeiden tai juomaveden kanssa.
 • Kyllästettyä puutavaraa ei saa käyttää maakellareiden hyllyrakenteissa tai kaivonkansissa.

Muista tämä käsitellessäsi kyllästettyä puuta:

 • Käytä suojakäsineitä ja hengityssuojainta, kun työstät kyllästettyä puuta.
 • Vältä puun hiomista tai höyläämistä.
 • Kerää sahanpurut ja muu puujäte talteen ja vie se jäteasemalle erilliskeräilyyn.
 • Älä polta painekyllästettyä puuta takassa, saunassa tai ulkogrillissä, koska poltossa voi muodostua myrkyllisiä yhdisteitä.

Sahatavara ei nykyään sisällä arseenia tai kreosoottia

Aiemmin painekyllästetyn sahatavaran suojaukseen käytettiin niin sanottuja suolakyllästeitä, eli kromia, arseenia ja kuparia (CCA), sisältäviä painekyllästysaineita sekä kreosoottia. Arseenia käytettiin sahatavaran kyllästämiseen 2000-luvun alkuun saakka.

Kaikki painekyllästetty puujäte on vietävä erilliskeräilyyn

Muista nämä, kun purat vanhoja kyllästetystä puusta tehtyjä rakenteita:

 • Arseenikyllästetty puutavarajäte on vaarallista jätettä.
 • Yksityinen kuluttaja voi viedä pienet jätepuumäärät rakennustarvikeliikkeiden keräilylavalle. Keräyspisteiden tyhjennyksestä vastaa teollisuuden vapaaehtoisesti perustama kierrätysyhtiö Demolite Oy.
 • Suuret määrät ja teollisuudesta sekä yrityksiltä tulevat määrät pitää viedä jäteasemien erilliskeräilyyn.
 • Kyllästettyä puuta ei saa polttaa kotitalouksissa.

Usein kysyttyä

 • Voiko ratapölkkyjä ja sähköpylväitä käyttää piharakentamiseen?

  Kreosoottikyllästettyjä ratapölkkyjä ei ole vuoden 1996 jälkeen saanut käyttää pihapiirissä tai virkistysalueilla, eikä niitä saa luovuttaa kuluttajille. Arseenipitoisten CCA-kyllästettyjen sähköpylväiden luovutus kuluttajille on ollut kiellettyä kesäkuusta 2004.


  Vanhoja kyllästettyjä ratapölkkyjä ja sähköpylväitä ei saa käyttää asuinalueilla, kotitalouksien rakenteissa tai puutarhakalusteissa, tai missään muissa kohteissa, joissa ihokosketus olisi mahdollinen.


  Aiemmin käytöstä poistettuja ratapölkkyjä ja sähkö-/puhelinpylväitä myytiin vapaasti ja niitä käytettiin paljon piharakentamisessa, pengerryksissä, aitoina, portaikkoina ja hiekkalaatikoissa.


  Pihapiirissä olevat vanhat kreosoottipölkkyrakenteet, jotka on rakennettu ennen vuotta 1996, tai sähköpylväsrakenteet, jotka on rakennettu ennen vuotta 2004, on yleensä saanut jättää paikoilleen, ellei niistä aiheudu haittaa alueen asukkaille tai ympäristölle.


  Viranomaiset ovat kuitenkin yleensä kehottaneet poistamaan

  • kasvimaiden ja kaivojen lähellä olevat rakenteet, koska niistä huuhtoutuu syöpävaarallisia tehoaineita maaperään ja tätä kautta esimerkiksi ravintokasveihin, kaivoveteen tai hiekkalaatikon hiekkaan.
  • kohteet, joihin voi osua paljaalla iholla.

  Jos poistat tällaisia vanhoja rakennelmia pihapiiristä, käytä työskennellessäsi henkilösuojaimia ja vie poistettu puutavara jäteasemalle kyllästetyn puun erilliskeräilyyn.