Painekyllästetyn puun käyttö ja hävittäminen

Painekyllästetyn puun käyttöä rajoitetaan ympäristön ja terveyden suojelun vuoksi. 

Painekyllästetyn puun käytön rajoitukset

  • Käyttöluokkiin 3 tai 4, vastaavat NTR AB tai NTR A, luokiteltu painekyllästetty puu on tarkoitettu ulkokäyttöön, sen käyttö sisätiloissa on kielletty.
  • Kyllästetty puutavara ei saa joutua kosketuksiin elintarvikkeiden tai juomaveden kanssa.
  • Kyllästettyä puutavaraa ei saa käyttää maakellareiden hyllyrakenteissa tai kaivonkansissa.

Muista tämä käsitellessäsi kyllästettyä puuta:

  • Käytä suojakäsineitä ja hengityssuojainta, kun työstät kyllästettyä puuta.
  • Vältä puun hiomista tai höyläämistä.
  • Kerää sahanpurut ja muu puujäte talteen ja vie se jäteasemalle erilliskeräilyyn.
  • Älä polta painekyllästettyä puuta takassa, saunassa tai ulkogrillissä, koska poltossa voi muodostua myrkyllisiä yhdisteitä.

Sahatavara ei nykyään sisällä arseenia tai kreosoottia

Aiemmin painekyllästetyn sahatavaran suojaukseen käytettiin niin sanottuja suolakyllästeitä, eli kromia, arseenia ja kuparia (CCA), sisältäviä painekyllästysaineita sekä kreosoottia. Arseenia käytettiin sahatavaran kyllästämiseen 2000-luvun alkuun saakka. Nykyään sahatavarana myytävä puu ei sisällä arseenia tai kromia, joten sahatavarana myytävää puuta voi käyttää leikkikentillä ja leikkivälineissä. 

Kaikki painekyllästetty puujäte on vietävä erilliskeräilyyn

Muista nämä, kun purat vanhoja kyllästetystä puusta tehtyjä rakenteita:

  • Arseenikyllästetty puutavarajäte on vaarallista jätettä.
  • Käytöstä poistettu kyllästetty jätepuu pitää viedä jäteasemien erilliskeräilyyn.
  • Kyllästettyä puuta ei saa polttaa kotitalouksissa.

Usein kysyttyä