Saavutettavuusseloste

Pyrimme takaamaan, että tukes.fi-palvelu on saavutettava lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019, Finlex) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee tukes.fi-palvelua.

Verkkosivusto täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain 

Tämä verkkosivusto täyttää verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Seuraava sisältö ei ole saavutettavaa digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevan lain 306/2019 mukaan.

Verkkosivustossa on seuraavia puutteita (sulkeissa WCAG-vaatimus, jota ei noudateta):

 • Sivunavigaation aukeavia tasoja ei voi avata näppäimistöllä, eikä ruudunlukija saa tietoa mahdollisista alatasoista (2.1.1, 4.1.2, 4.1.3).
 • Valittua sivua ei ole ohjelmallisesti merkitty navigaatioissa (1.3.1, 4.1.2).
 • Palvelun linkeissä on useita puutteita (1.4.1, 2.4.4), mm. useiden linkkien tarkoitus on epäselvä ja liitetiedostoja avaavia linkkejä ei ole merkitty selvästi.
 • Monella eri sivulla on ylimääräisiä pääsisältöalue-maamerkkejä (1.3.1).
 • Lomakkeiden virheilmoitukset ovat epätäsmällisiä (3.3.1, 4.1.3).
 • Palvelun taulukoissa on monia puutteita (1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.3, 1.4.11), mm. taulukoiden linkeissä ja painikkeissa on kontrastipuutteita, kaikkia taulukoita ei pysty tulkitsemaan ruudunlukijalla ja muutamien taulukoiden sisältöä on vaikea ymmärtää ilman selitteitä.
 • Tiedostoissa (pdf, docx, xls) on saavutettavuusongelmia (1.3.1, 1.4.3), mm. otsikoita ei ole merkitty otsikoiksi, teksteissä on kontrastipuutteita.
 • Otsikoiden hierarkiassa on puutteita eri sivuilla (1.3.1).
 • Ruudunlukijalle ei ilmoiteta haitarin avaamisesta ja sulkemisesta (1.3.1).
 • Päätöshakuun liittyviä saavutettavuusongelmia (1.1.1, 1.3.1, 4.1.3) ovat mm. linkkien puutteelliset merkinnät ja kaikilla liitteillä ei ole tekstivastineita.
 • Raporttimuotoisella sivulla (esim. Vastuullisuusraportti) on saavutettavuusongelmia: kaikkien elementtien ID:t eivät ole yksilöllisiä, näppäimistöfokus ei erotu kaikissa elementeissä, mobiilinäkymässä kaikki linkit eivät ole käytettävissä ja teksti voi leikkautua, kun se kokoa muutetaan (4.1.1, 2.4.7, 1.4.10, 1.4.4).
 • Palvelun palautelomakkeessa on saavutettavuusongelmia (1.4.3), mm. värikontrasti ei ole riittävä, kun valintapainike on valittu ja viestilomakkeelta puuttuu ryhmätason kuvaukset.

Palvelussa on ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Laki ei edellytä, että näitä, ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja tehdään takautuvasti saavutettaviksi.

Palvelussa on ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Laki ei edellytä, että näitä, ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita tehdään takautuvasti saavutettaviksi.

Kasvinsuojelukoulutuksen verkkoaineisto ei ole kaikin osin saavutettavuusvaatimusten mukainen. Aineistossa oleva tieto on saatavilla verkkosivuilta myös muilla tavoin.

Sähköasennusten käyttöönottotarkastuksen mallipöytäkirjalla ei ole tekstivastinetta. Kuvan keskeiset tiedot käyvät ilmi nettisivutekstistä.

Kohtuuton rasite

Poikkeamat saavutettavuusvaatimuksista kohtuuttoman rasitteen perusteella:

 • Hakemusten kuulutuksissa ja päätöksissä liitteenä oleva toisen osapuolen tuottama ei-tilattu aineisto.
 • Lomakkeet, jotka ovat siirtymässä erillisiin sähköisiin asiointipalveluihin vuosina 2023-2024. Lomakkeet tehdään saavutettaviksi asiointipalveluun siirtämisen yhteydessä. Ratkaisun taustalla ovat lomakkeiden rajatut käyttäjäryhmät sekä taloudelliset seikat. 
 • Taitetut ja/tai painetut pdf-muotoiset oppaat. Kun sisältö uusitaan, se julkaistaan verkkojulkaisumuodossa ja ladattavat oppaat poistetaan.

Voit pyytää sisältöä itsellesi saavutettavassa muodossa sähköpostitse osoitteesta kirjaamo(at)tukes.fi.

Sosiaalisen median kanavat

Pyrimme huomioimaan saavutettavuusvaatimukset myös julkaisuissa, joita teemme Tukesin sosiaalisen median kanavissa. Osa näistä sisällöistä on upotettuna verkkosivuillemme.

Tiedossamme on seuraavat poikkeukset saavutettavuusvaatimuksista:

 • Youtube-kanavalla ei ole tekstitystä kaikissa ennen 23.9.2020 julkaistuissa videoissa, sillä näitä videoita saavutettavuusvaatimukset eivät koske.
 • Facebookissa julkaistuissa vanhemmissa postauksissa ei välttämättä ole kuvissa vaihtoehtoisia tekstejä tai videoissa tekstitystä. Joukossa myös videoita, joissa on tekstit mutta ei ääntä.
 • Vaihtoehtoisia tekstejä tai videoiden tekstityksiä puuttuu myös vanhoista X(Twitter)-, Instagram-, TikTok- ja LinkedIn-päivityksistämme. Oleellinen informaatio on pyritty kuvaamaan postausten tekstikentässä.

Kehitämme verkkosivustoa 

Pyrimme korjaamaan edellä esitettyjä puutteita vuosien 2023-2024 aikana. Päivitämme saavutettavuusselostetta sitä mukaa, kun havaittuja virheitä on korjattu.

Saavutettavuusseloste perustuu kolmannen osapuolen arviointiin. Olemme täydentäneet selostetta omalla arvioinnillamme.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 8.2.2024.

Tukes.fi-sivusto on julkaistu 28.5.2018.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Voit ilmoittaa siitä meille ja antaa saavutettavuuteen liittyvää palautetta palautelomakkeella tai sähköpostitse kirjaamo(at)tukes.fi.

Tukes.fi-palvelun saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Tukes.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. 

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
Ilmoita saavutettavuusongelmasta verkkolomakkeella
puhelinnumero vaihde 0295 016 000