Sähkölaitteiden vaatimukset

Sähkölaitteita koskevat vaatimukset tulevat Euroopan unionin direktiiveistä, asetuksista ja päätöksistä sekä kansallisesta lainsäädännöstä.

Sähkölaitteita koskevat direktiivit sisältävät laitteita koskevat olennaiset vaatimukset ja arviointimenetelmät, joilla arvioidaan laitteiden vaatimustenmukaisuutta. Sähkölaitteilta vaadittavat tekniset yksityiskohdat on esitetty eurooppalaisissa yhdenmukaistetuissa standardeissa.

Sähkölaitteiden valmistajien on huolehdittava laitteidensa vaatimustenmukaisuudesta ennen kuin laitteet saatetaan markkinoille ja maahantuojien on varmistettava, että valmistaja on täyttänyt velvollisuutensa. Maahantuojan ja jakelijan vastuulle usein jää varmistaa, että laite täyttää kansalliset erityisvaatimukset.  
 
Tukes valvoo sähkölaitteiden turvallisuutta, sähkömagneettista yhteensopivuutta, vaarallisia aineita ja energiatehokkuutta. Lisäksi Tukes valvoo paristoja ja akkuja sekä sähkölaitteiden merkintöjä.

 

Vaatimustenmukaisuuden osoittamisen kuusi vaihetta

Usein kysyttyä