Sähköisiin liikkumisvälineisiin sovellettava lainsäädäntö ja vaatimukset

Sähköisiin liikkumisvälineisiin sovellettava lainsäädäntö ja niihin kohdistuvat vaatimukset riippuvat kunkin laitteen ominaisuuksista niin, että jopa saman laitetyypin sisällä eri malleihin voidaan soveltaa eri lainsäädäntöä.

Tämän infomateriaalin (myös pdf) tarkoituksena on auttaa sähköisiä liikkumisvälineitä maahantuovia ja myyviä yrityksiä tunnistamaan eri laitetyyppeihin sovellettava lainsäädäntö ja vaatimukset, ja näin varmistumaan laitteiden turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta.

Sähköiset liikkumisvälineet jaetaan karkeasti

 • jalankulkua avustaviin tai korvaaviin liikkumisvälineisiin
 • kevyisiin sähköajoneuvoihin
 • sähköavusteisiin tai moottorilla varustettuihin polkupyöriin.

Rajanveto eri ryhmien välillä tapahtuu pääsääntöisesti laitteen huippunopeuden ja maksimitehon perusteella.

 • Jalankulkua avustavat tai korvaavat liikkumisvälineet ovat laitteita, joiden huippunopeus on enintään 15 km/h ja maksimiteho enintään 1 kW. Kyseisiä laitteita voivat olla esimerkiksi tasapainolaudat, kevyemmät sähköpotkulaudat ja muut kevytrakenteiset liikkumisvälineet.
 • Kevyet sähköajoneuvot ovat laitteita, joiden huippunopeus on yli 15 km/h, mutta enintään 25 km/h, ja joiden maksimiteho on enintään 1 kW. Kyseisiä laitteita voivat olla esimerkiksi sähkötoimiset potkulaudat, tasapainolaudat ja rullalaudat.
 • Sähköavusteisten polkupyörien suurin sallittu avustusteho on 250 W ja suurin sallittu avustusnopeus 25 km/h. Avustus saa toimia ainoastaan poljettaessa.  
 • Moottorilla varustettujen polkupyörien (L1e-A -luokka) suurin sallittu moottorin teho on 1 kW ja suurin sallittu avustusnopeus 25 km/h. Sähköavustus saa toimia muulloinkin kuin poljettaessa.
 • Yli 25 km/h moottorin avustuksella kulkevat sähköavusteiset tai moottorilla varustetut polkupyörät eivät ole tieliikennekelpoisia polkupyöriä. Ne on rekisteröitävä mopoiksi, jos se on laitteen ominaisuuksien osalta mahdollista. Käytännössä tämä edellyttää sitä, että laite on tyyppihyväksytty mopoksi.

Edellisten lisäksi voidaan tunnistaa niin sanotut muut sähköajoneuvot, johon kuuluvat kahteen ensin mainittuun ryhmään verrattavissa olevat laitteet (esim. sähkölongboardit, isot sähköskootterit), joiden huippunopeus on yli 25 km/h. Näitä laitteita ei saa käyttää tieliikenteessä, eikä niitä myöskään saa harhaanjohtavasti markkinoida tieliikennekäyttöön sopivina. Tieliikennelainsäädännössä tiellä tarkoitetaan yleisnimityksenä yleistä tai yksityistä tietä, katua, rakennuskaavatietä, moottorikelkkailureittiä, toria sekä muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua tai yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta kuten esimerkiksi pyörätietä tai maantietä. Laitteisiin sovelletaan ajoneuvolain yleisiä vaatimuksia. Lisätietoja saa Traficomista.

Edellä selvitettyyn on olemassa tiettyjä poikkeuksia. Esimerkikki: Jos liikkumisvälineen tarkoitus on kompensoida käyttäjänsä liikkumisvajavuutta, sovelletaan lakia terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010).

Lisätietoa

Tukes: Koneita koskevat vaatimukset

Traficom: Sähköiset liikkumisvälineet

Sähkökäyttöiset kulkuneuvot
 

Jalankulkua avustavat tai korvaavat liikkumisvälineet

Kevyet sähköajoneuvot

Polkupyörät

Sähköavusteinen polkupyörä

Moottorilla varustettu polkupyörä (L1e-A)

Esimerkki

Sähköiset kulkimetTasapainolaudat, sähköpotkulaudat, sähkörullalaudat, sähkörullaluistimet, sähkökelkat

Sähköiset kulkimetTasapainolaudat, sähköpotkulaudat, sähkörullalaudat

sähköpyörä

Sähköavusteiset sekä moottorilla
varustetut polkupyörät

Markkinavalvonta-viranomainen Tukes Traficom Traficom

Ensisijainen lainsäädäntö

Konedirektiivi (2006/42/EY)

Koneasetus (400/2008)

Konedirektiivi (2006/42/EY)

Koneasetus (400/2008)

Ajoneuvolaki (1090/2002)

Konedirektiivi (2006/42/EU) ja koneasetus (400/2008)

Ajoneuvolaki (1090/2002)

Ajoneuvolaki (1090/2002)

EU-asetus 168/2013

Maksiminopeus ja maksimiteho

15 km/h ja 1 kW

16-25 km/h ja 1 kW

25 km/h ja 250 W

25 km/h ja 1 kW

Muita vaatimuksia Istuimen maksimikorkeus 2-pyöräisissä 440 mm 2 Istuimen maksimikorkeus 2-pyöräisissä 440 mm 2

Avustus saa toimia ainoastaan poljettaessa. Tehonsyötön on katkettava 25 km/h vauhdissa.

Avustus saa toimia muulloinkin kuin poljettaessa. Kaasukahva on sallittu. Tehonsyötön on katkettava 25 km/h vauhdissa.

Valo-, heijastin- ja äänimerkki-vaatimukset  

Ajovalaisin, heijastin takana (käytettävä pimeän tai hämärän aikana, molemmat saavat olla kiinnitettynä suoraan kuljettajaan) äänimerkinantolaite.

Ajovalaisin (käytettävä pimeän tai hämärän aikana, saavat olla kiinnitettynä kuljettajaan), etu-, sivu- ja takaheijastimet, äänimerkinantolaite.

Tyyppihyväksytyssä L1e-A luokan ajoneuvossa lisäksi punainen takavalaisin.

Kokovaatimuksia  

Leveys enintään 0,8 m

Leveys enintään:
2-pyöräinen 0,8
Useampipyöräinen 1,25 m

Leveys enintään: 1,0 m

Markkinoille saattaminen, tarvittavat dokumentit 1

Tekninen tiedosto, vaatimustenmukaisuusvakuutus (l. selvitys siitä, minkä säädösten mukainen laite on), CE-merkintä

Tekninen tiedosto, vaatimustenmukaisuusvakuutus (l. selvitys siitä, minkä säädösten mukainen laite on), CE-merkintä

Tekninen tiedosto, vaatimustenmukaisuusvakuu-tus (l. selvitys siitä, minkä säädösten mukainen laite on), CE-merkintä

Tyyppihyväksyntävaatimus 3
Vakuutus ja rekisteröinti

Liikennevakuutus, jos painaa yli 25kg tai nopeus yli 25 km/h. Ei rekisteröinti- tai ajokorttivaatimusta

Liikennevakuutus, jos painaa yli 25kg tai nopeus yli 25 km/h. Ei rekisteröinti- tai ajokorttivaatimusta

Ei vakuutus-, rekisteröinti-, tai ajokorttivaatimusta

Liikennevakuutus, jos painaa yli 25kg tai nopeus yli 25 km/h. Ei rekisteröinti- tai ajokorttivaatimusta

Sovellettavat liikennesäännöt

Laitetta voidaan käyttää jalkakäytävällä, kun liikkuu kävelyvauhtia, muutoin pyörätiellä polkupyöräilijän liikennesäännöillä.

Pääsääntöisesti pyörätiellä, polkupyöräilijän liikennesäännöt. Itsestään tasapainottuvaa laitetta voi käyttää jalkakäytävällä kun liikkuu kävelyvauhtia.

Pyörätiellä, polkupyöräilijän liikennesäännöt.

1 Markkinoille saattaminen Mahdollisesti sovellettavia säädöksiä: konedirektiivi, pienjännitedirektiivi, EMC-direktiivi, RoHS-direktiivi, lääkintälaitedirektiivi , ajoneuvolaki 1090/2002, EU-asetus 168/2013,  Traficomin määräys TRAFI/147282/03.04.03.00/2018, Valtioneuvoston asetus 1270/2014

Markkinoille saattamisella tarkoitetaan ensimmäistä kertaa, jolloin tuote toimitetaan EU:n markkinoille joko liiketoiminnan yhteydessä, maksua vastaan tai veloituksetta tapahtuvaa jakelua, kulutusta tai käyttöä varten.

2 Istuimen korkeusraja Tästä voi poiketa vain jos ajoneuvo kuuluu EU-asetuksen 168/2013 soveltamisalan ulkopuolelle, esimerkiksi

 • yksinomaan liikuntarajoitteisen käyttöön
 • ensisijaisesti maastokäyttöön ja päällystämättömille pinnoille tarkoitetut ajoneuvot
 • ajoneuvot, jotka ovat itsestään tasapainottuvia.

3 EU-asetuksen 168/2013 mukainen tyyppihyväksyntä Yksittäiskappaleena valmistetulla L1e-A luokan ajoneuvolla ei tyyppihyväksyntävaatimusta.

Muuta huomioitavaa:

 • Jos ajoneuvon maksiminopeus on yli 25 km/h tai maksimiteho yli 1kW (esimerkiksi tehokkaammat sähköpotkulaudat, longboardit tai sähköskootterit), ei laite voi olla jalankulkua avustava liikkumisväline tai kevyt sähköajoneuvo. Jos tällaista ajoneuvoa halutaan käyttää liikenteessä on sen oltava EU-asetuksen 168/2013 mukaisesti hyväksytty sopivaan luokkaan esimerkiksi mopoksi (L1e-B), tällöin tuotteella on myös tyyppihyväksyntä-, vakuuttamis- ja rekisteröintivaatimus sekä sitä koskevat myös ajokorttisäännökset.
 • Ajoneuvo ei ole kevyt sähköajoneuvo, mikäli se on tyyppihyväksytty EU-asetuksen 168/2013 mukaiseksi  L-luokan ajoneuvoksi (mopot, moottoripyörät, kevyet nelipyörät)
 • Ajoneuvo ei ole tieliikennekelpoinen, jos se ei kuulu mihinkään ajoneuvolain tai EU-asetuksen 168/2013 määrittelemään ajoneuvoluokkaan.