Näin hyödynnät vaarallisten tuotteiden hälytysjärjestelmää

Euroopan komissio julkaisee sivuillaan viikoittain yhteenvedon uusimmista Euroopassa vaaralliseksi todetuista tuotteista. Voit tilata viikkoyhteenvedon sähköpostiisi. Sähköpostiin tulevan viikkoyhteenvedon voi myös räätälöidä koskemaan esimerkiksi vain tiettyä tuotekategoriaa, tiettyjä riskejä tai tiettyjen maiden tekemiä ilmoituksia.

Kun seuraat ilmoituksia, voit esimerkiksi selvittää eri tuotekategorioihin liittyviä riskejä ja välttää jo ennakolta ostamasta vaarallisia tuotteita, joiden poistaminen markkinoilta saattaa aiheuttaa suuriakin kustannuksia.

Mikä Safety Gate?

Vaarallisten tuotteiden hälytysjärjestelmä Safety Gate (aiemmin Rapid Alert System, RAPEX) on Euroopan yhteisön tietojenvaihtojärjestelmä, jonka avulla komissio ja jäsenmaat vaihtavat tietoja vaarallisista tuotteista ja niille tehdyistä toimenpiteistä.

Jäsenmaiden valvontaviranomaisilla on lakisääteinen velvoite ilmoittaa markkinoilta löytämänsä vaaralliset tuotteet järjestelmään ja ilmoittaa, mihin toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi on ryhdytty. Suomessa järjestelmän kansallisena yhteyspisteenä toimii Tukes.

Mitä tuotteita järjestelmään ilmoitetaan?

Järjestelmä koskee seuraavia tuotteita:

  • kuluttajakäyttöön tarkoitetut kulutustavarat, esim. lelut, sähkölaitteet, moottoriajoneuvot ja kosmeettiset valmisteet
  • ammattikäyttöön tarkoitetut ja ympäristöriskin aiheuttavat tuotteet. 

Järjestelmän ulkopuolelle jäävät nämä tuotteet, joilla on omat ilmoitusjärjestelmänsä:

  • lääkkeet
  • lääkinnälliset laitteet ja tarvikkeet 
  • elintarvikkeet.

Mitä jos vaaralliseksi todettua tuotetta löytyy Suomesta?

Jos ilmoitettuja, vaarallisiksi todettuja tuotteita löytyy Suomen markkinoilta, toimivaltainen viranomainen ryhtyy niiden osalta tarvittaviin toimenpiteisiin.

Jos yritys on tuonut ilmoituksessa mainit­tuja tai muita vastaavan vaaran sisältäviä tuotteita Suomen markkinoille tai myynyt tai muutoin jakanut niitä esimerkiksi liikelahjoina, ilmaisina näytteinä tai palkintoina, pitää yrityksen ryhtyä oma-aloitteisesti toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi ja ilmoittaa tilanteesta valvontaviranomaiselle.