Safety Gate/RAPEX -järjestelmä vaarallisille tuotteille

Vaarallisten tuotteiden hälytysjärjestelmä Safety Gate/RAPEX (jäljempänä Safety Gate) on Euroopan yhteisön tietojenvaihtojärjestelmä, jonka avulla komissio ja jäsenmaat vaihtavat tietoja vaarallisista tuotteista ja niille tehdyistä toimenpiteistä. Tukes on järjestelmän kansallinen yhteyspiste Suomessa. 

Järjestelmä koskee

  • kuluttajakäyttöön tarkoitettuja kulutustavaroita, esimerkiksi leluja, sähkölaitteita, moottoriajoneuvoja ja kosmeettisia valmisteita sekä
  • ammattikäyttöön tarkoitettuja ja ympäristöriskin aiheuttavia tuotteita.

Järjestelmän ulkopuolelle jäävät esimerkiksi lääkkeet, lääkennälliset laitteet ja tarvikkeet sekä elintarvikkeet.

Markkinavalvontaviranomaisilla on lakisääteinen velvoite ilmoittaa Safety Gateen markkinoiltaan löytämänsä vakavaa vaaraa aiheuttava tuote ja vaaran poistamiseksi tehdyt toimenpiteet. Sen jälkeen toisten jäsenmaiden viranomaiset selvittävät ilmoitettujen tietojen perusteella, löytyykö kyseistä tuotetta niiden markkinoilta.​

Hyötyä kuluttajille ja yrityksille

Safety Gateen ilmoitetaan joka vuosi yli 2 000 vaaralliseksi todettua tuotetta.

Euroopan komissio julkaisee nettisivuillaan viikoittain yhteenvedon uusimmista ilmoituksista. Yhteenvedon voi tilata suoraan sähköpostiin joko sellaisenaan tai räätälöidä sen koskemaan vaikkapa tiettyjä tuotekategorioita, vaaroja tai tiettyjen maiden tekemiä ilmoituksia.

Järjestelmässä olevia tietoja voi myös selata hakutoiminnolla.

Kuluttajat ja yritykset voivat käyttää viikkoyhteenvetoja ja hakutoimintoa tarkastellessaan eri tuoteryhmiin tai yksittäisiin tuotteisiin liittyviä vaaroja, jolloin he voivat välttyä hankkimasta vaarallisia tuotteita. Järjestelmän avulla voi myös selvittää, onko omassa kodissa tai yrityksen valikoimassa vaaralliseksi todettuja tuotteita. Yrityksille tästä voi olla suurta hyötyä, sillä vaarallisen tuotteen poistaminen markkinoilta voi aiheuttaa suuria kustannuksia.

Yrityksen, joka on tuonut Suomen markkinoille, myynyt tai muuten jaellut vaarallisia tuotteita, pitää ryhtyä oma-aloitteisesti vaaran poistaviin toimenpiteisiin sekä ilmoittaa asiasta valvontaviranomaiselle. Ilmoituksen voi tehdä Business Gateway -järjestelmällä.