Tatuointivärit

Oikeassa tatuoinnissa väriaineet pistetään ihon sisään, jossa ne pysyvät useita vuosia. Tatuointeihin liittyvistä haitoista ja pitkäaikaisvaikutuksista on melko vähän tietoa. 

Tatuointivärien koostumus tunnetaan huonosti ja värit saattavat sisältää terveydelle vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Tatuointiväreistä on löydetty esimerkiksi syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita. Euroopan unionin markkinoilta on poistettu useita tatuointivärejä, koska ne ovat sisältäneet vaaralliseksi luokiteltuja aineita kuten atsovärejä, aromaattisia amiineja, polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH) ja raskasmetalleja (nikkeli, lyijy, kromi).

Tatuoinneille ei ole omaa lainsäädäntöä, vaan tatuointivärit ovat kemikaaleja, joita säätelee kemikaalilainsäädäntö. Kemikaalilainsäädännön puitteissa on annettu tatuointi- ja kestopigmentointiväreissä käytettäviä aineita koskeva rajoitusehdotus. Ehdotuksessa esitetään, että lainsäädäntöön lisättäisiin tiettyjä aineita koskevia rajoituksia. Rajoitusten tarkoitus on parantaa tatuoinneissa ja kestopigmentoinneissa käytettävien värien turvallisuutta.

Tatuointivärit koostuvat useasta eri aineesta. Väriaineina tatuointiväreissä voidaan käyttää erilaisia metallisuoloja tai orgaanisia yhdisteitä. Lisäksi väreissä käytetään erilaisia apuaineita, kuten liuottimia.

Kestopigmentoinnit ja microblading

Kuten tatuointivärit, myös kestopigmentointiin ja microbladingiin tarkoitetut värit ovat kemikaaleja ja niitä säätelee kemikaalilainsäädäntö. Myös microblading- ja kestopigmentointiväreistä on löydetty raskasmetalleja sekä herkistäviä aineita.