Tatuoinnit ja kestopigmentoinnit

Oikeassa tatuoinnissa väriaineet pistetään ihon sisään, jossa ne pysyvät useita vuosia. Tatuointeihin liittyvistä haitoista ja pitkäaikaisvaikutuksista on melko vähän tietoa. 

Tatuointivärien koostumus tunnetaan huonosti, ja värit saattavat sisältää terveydelle vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Tatuointiväreistä on löydetty esimerkiksi syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita. Euroopan unionin markkinoilta on poistettu useita tatuointivärejä, koska ne ovat sisältäneet vaaralliseksi luokiteltuja aineita, kuten atsovärejä, aromaattisia amiineja, polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH) ja raskasmetalleja (nikkeli, lyijy, kromi).

Tatuointivärit ovat kemikaaleja, joita säätelee kemikaalilainsäädäntö. Kemikaalilainsäädännön puitteissa on annettu tatuointi- ja kestopigmentointiväreissä käytettäviä aineita koskeva rajoitus. Rajoitusten tarkoitus on suojella kuluttajia ongelmallisten aineiden terveysriskeiltä, kun he haluavat tatuoinnin tai kestopigmentoinnin. 

Rajoitus kieltää yli 4 000:n kemikaalin käytön tatuoinnissa ja kestopigmentoinnissa. Rajoitus suojaa kuluttajia aineilta, jotka ovat syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai lisääntymiselle vaarallisia tai jotka herkistävät ihoa ja vahingoittavat silmiä. Monet näistä aineista ovat jo kiellettyjä tai niiden käyttöä on rajoitettu tuotteissa, kuten leluissa, tekstiileissä ja kosmetiikassa.

Säännökset astuvat voimaan 4.1.2022. Yhden sinisen ja yhden vihreän pigmentin osalta säännökset astuvat voimaan vuotta myöhemmin.

Tatuointivärit koostuvat useasta eri aineesta. Väriaineina tatuointiväreissä voidaan käyttää erilaisia metallisuoloja tai orgaanisia yhdisteitä. Lisäksi väreissä käytetään erilaisia apuaineita, kuten liuottimia.

Hennatatuoinnit

Hennatatuointi kestää iholla tietyn ajan. Hennalla koristellaan ihon pintaa toisin kuin oikeilla tatuointiväreillä, jotka pistetään ihon sisään. Hennavärit ovat myös kosmeettisia valmisteista, ja niitä säätelee kosmetiikkalainsäädäntö.

Nykyisen tiedon mukaan aitoa luonnonhennaa pidetään melko turvallisena, sillä luonnonhennalla tehtyyn hennatatuointiin liittyy huomattavasti matalampi allergiariski kuin mustaan hennaan.

Musta henna on sävyltään tummempaa kuin luonnonhenna, silmämääräisesti voi kuitenkin olla vaikeaa erottaa kumpi on kyseessä. Mustaan hennaan on voitu lisätä parafenyleenidiamiinia (PPD) värin tummentamiseksi ja sen pysyvyyden parantamiseksi. PPD on herkistävä kemikaali.

Samaa parafenyleenidiamiinia (PPD) tai sen johdannaisia käytetään myös hapettavissa hiusväreissä. PPD:lle voi herkistyä. Herkistymisen riski on suuri mustien hennatatuointien yhteydessä, koska väriaine on pitkään kontaktissa ihon kanssa. Herkistymisen jälkeen seuraava kontakti kyseisen aineen kanssa esimerkiksi hiustenvärjäyksen yhteydessä voi aiheuttaa voimakkaan allergisen reaktion. PPD:lle herkistynyt voi saada allergisia reaktioita myös muista aineista, jotka ovat rakenteellisesti samankaltaisia PPD:n kanssa. Tällaisia aineita ovat muun muassa tolueeni-2,5-dimaiini, 2-nitro-p-fenyleenidiamiini ja p-aminofenoli.

Kestopigmentoinnit ja microblading

Kuten tatuointivärit, myös kestopigmentointiin ja microbladingiin tarkoitetut värit ovat kemikaaleja, ja niitä säätelee kemikaalilainsäädäntö. Myös microblading- ja kestopigmentointiväreistä on löydetty raskasmetalleja sekä herkistäviä aineita. 

Usein kysyttyä