Tatuoinnit ja kestopigmentoinnit

Oikeassa tatuoinnissa väriaineet pistetään ihon sisään, jossa ne pysyvät useita vuosia. Tatuointeihin liittyvistä haitoista ja pitkäaikaisvaikutuksista on melko vähän tietoa. 

Tatuointivärien koostumus tunnetaan huonosti ja värit saattavat sisältää terveydelle vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Tatuointiväreistä on löydetty esimerkiksi syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita. Euroopan unionin markkinoilta on poistettu useita tatuointivärejä, koska ne ovat sisältäneet vaaralliseksi luokiteltuja aineita kuten atsovärejä, aromaattisia amiineja, polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH) ja raskasmetalleja (nikkeli, lyijy, kromi).

Tatuointivärit ovat kemikaaleja, joita säätelee kemikaalilainsäädäntö. Kemikaalilainsäädännön puitteissa on annettu tatuointi- ja kestopigmentointiväreissä käytettäviä aineita koskeva rajoitus. Rajoitusten tarkoitus on suojella kuluttajia ongelmallisten aineiden terveysriskeiltä, kun he haluavat tatuoinnin tai kestopigmentoinnin. 

Rajoitus kieltää yli 4000 kemikaalin käytön tatuoinnissa ja kestopigmentoinnissa. Rajoitus suojaa kuluttajia aineilta, jotka ovat syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai lisääntymiselle vaarallisia tai jotka herkistävät ihoa ja vahingoittavat silmiä. Monet näistä aineista ovat jo kiellettyjä tai niiden käyttöä on rajoitettu tuotteissa, kuten leluissa, tekstiileissä ja kosmetiikassa.

Säännökset astuvat voimaan 4.1.2022. Yhden sinisen ja yhden vihreän pigmentin osalta säännökset astuvat voimaan vuotta myöhemmin.

Tatuointivärit koostuvat useasta eri aineesta. Väriaineina tatuointiväreissä voidaan käyttää erilaisia metallisuoloja tai orgaanisia yhdisteitä. Lisäksi väreissä käytetään erilaisia apuaineita, kuten liuottimia.

Kestopigmentoinnit ja microblading

Kuten tatuointivärit, myös kestopigmentointiin ja microbladingiin tarkoitetut värit ovat kemikaaleja ja niitä säätelee kemikaalilainsäädäntö. Myös microblading- ja kestopigmentointiväreistä on löydetty raskasmetalleja sekä herkistäviä aineita. 

Usein kysyttyä