Kemikaalit

Vanhempana sinun kannattaa tiedostaa, että tuotteissa saattaa olla kemikaaleihin liittyviä riskejä.

Vastuu markkinoilla olevien tuotteiden turvallisuudesta on aina tuotteita valmistavilla ja myyvillä yrityksillä.

Mitä kemikaalien vaarallisuus tarkoittaa?

Kaikki kemikaalit eivät ole vaarallisia tai haitaksi terveydelle, mutta osalla kemikaaleista on vaarallisia ominaisuuksia, ja niille altistuminen voi olla haitallista terveydelle.

Jotkut kemikaalit ovat niin myrkyllisiä, että ne saattavat aiheuttaa vakavia terveyshaittoja. Vakavia kemikaalien vaaraominaisuuksia ovat esimerkiksi syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset ominaisuudet. Muita terveyteen kohdistuvia vaaraominaisuuksia ovat esimerkiksi syövyttävyys, ärsyttävyys ja herkistävyys. Kemikaalit voivat olla vaarallisia myös siksi, että ne ovat pysyviä eivätkä hajoa helposti kehossa tai ympäristössä. Jos tällaiselle kemikaalille altistutaan toistuvasti, sen pitoisuus kehossa kasvaa, jolloin kemikaali voi aiheuttaa haittaa terveydelle pitkällä aikavälillä.

Kemikaaleilla on myös yhteisvaikutuksia. On mahdollista, että kemikaalit saavat yhdessä aikaan suuremman vaikutuksen kuin mitä yksittäinen kemikaali aiheuttaisi. On hyvä muistaa, että kemikaalialtistumisesta aiheutuva terveysriski riippuu siitä, millaiselle pitoisuudelle kemikaalia käytännössä altistumme. Vaaraa ei ole, jos kemikaalille ei altistu.

Miksi kemikaalit voivat olla vaarallisia erityisesti lapsille?

Koska lapsen elimistön kehittyminen on kesken, lapset voivat olla aikuisia herkempiä kemikaaleille. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan erityisesti lapsen ensimmäisten kolmen ikävuoden ajatellaan olevan kehityksen kannalta kriittisin ajanjakso.

  • Lapsella on suhteessa painoonsa aikuista suurempi altistumistaso ravinnon, juomaveden, ilman ja pölyn vierasaineille.
  • Lapsen energiankulutus on ihon kautta tapahtuvan lämmönhukan, fyysisen aktiivisuuden, kasvun ja muiden tekijöiden vuoksi suhteessa kokoon suurempi kuin aikuisella. Vastaavasti ruoan- ja vedenkulutus on moninkertainen aikuisiin verrattuna. Samasta syystä lapset myös hengittävät tiheämmin.
  • Lapset yrittävät usein laittaa suuhunsa kaiken mahdollisen. Koska esineistä voi irrota terveydelle haitallisia aineita, pikkulasten ei ole syytä antaa imeskellä sellaisia kodin tarvikkeita, jotka eivät ole lasten käyttöön tarkoitettuja (esimerkiksi kodintekniikan kauko-ohjaimet, lemmikkieläinten tarvikkeet, avainniput).
  • Lasten painoon nähden aikuisia suurempi ihon pinta-ala voi aiheuttaa suhteellisesti suuremman altistuksen esimerkiksi kosmetiikan sisältämille aineille.
  • Lapsella on aikuista enemmän elinvuosia edessään ja siten mahdollisuus altistua pidempään. Lapsena tapahtunut kemikaalialtistuminen voi ilmetä vasta myöhemmin aikuisiällä. Vierasaineiden imeytyminen, aineenvaihdunta ja erittyminen muuttuvat iän myötä.

Herkkyys riippuu myös annoksesta. Kun altistuminen on riittävän pientä, lapset eivät reagoinniltaan eroa aikuisista.

Lue pakkausselosteet, kysy tarvittaessa myyjältä

Kemikaaleja koskee laaja EU-lainsäädäntö, jossa säädetään muun muassa vaarallisimpien kemikaalien rajoituksista ja kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta viranomaisille, kuluttajille ja ammattilaisille.

  • Kemikaaleissa, kuten maaleissa, liimoissa ja astianpesuaineissa, on oltava varoitusmerkinnät, jos niillä on todettu olevan vaarallisia ominaisuuksia. Kuluttajan vastuulla on lukea etiketin teksti ja toimia annettujen turvallisuusohjeiden mukaisesti. Suomessa vaarallisten kemikaalien varoitusetiketin tekstin on aina oltava sekä suomeksi että ruotsiksi.
  • Kosmetiikassa, kuten saippuassa, shampoossa ja ihovoiteissa, on oltava ainesosaluettelo.
  • Ainesosista täytyy antaa tietoa myös pesuainepakkauksissa, kuten pyykinpesuaineissa ja kodin puhdistusaineissa.
  • Myös esineet, kuten vaatteet, lelut ja elektroniikka, voivat sisältää vaarallisia kemikaaleja, joille altistuminen on mahdollista. Haitallisimpien aineiden käyttöä esineissä rajoitetaan lainsäädännöllä.

Näin selvität, sisältääkö tuote erityistä huolta aiheuttavia kemikaaleja

Tuotteiden toimittajilla on velvollisuus kertoa, sisältääkö ostamasi tuote erityistä huolta aiheuttavia aineita tai onko sille tehty biosidikäsittely.

Erityistä huolta aiheuttavat aineet löydät ns. kandidaattilistalta.

Voit asioida suoraan kaupan kanssa tai ottaa yhteyttä valmistajaan tai maahantuojaan.

Tee pyyntö kirjallisesti.

Tuotteen toimittajan pitää antaa sinulle tiedot 45 päivän kuluessa pyynnöstäsi.

Lisää ohjeita Euroopan kemikaalivirasto ECHA:n sivuilla.

Vältä turhaa altistumista kemikaaleille raskauden ja imetyksen aikana

Ota tämän sivuston neuvot huomioon jo raskausaikana syntymättömän lapsen suojelemiseksi.

Sikiön kriittisin kehitysvaihe on raskauden ensimmäinen kolmannes. Sikiö saa suojaa istukasta, joka toimii äidin ja sikiön välisenä seinämänä. Istukka esimerkiksi vähentää joidenkin kemikaalien kulkeutumista sikiöön, mutta ei pysty suojaamaan sikiötä kaikelta. Vastasyntynyt voi altistua kemikaaleille äidinmaidon kautta.

Vältäthän liiallista kemikaalien käyttöä vauvan imeväisiässä.

Raskaus- ja imetysajalle on olemassa omat ravitsemussuosituksensa, jotka löytyvät Ruokaviraston sivuilta.

Opettele kemikaalien varoitusmerkit

Opettele tuntemaan kodin kemikaalien varoitusmerkit, jotta osaat huolehtia näiden kemikaalien turvallisesta käytöstä paremmin lasten kanssa. Varoitusmerkkejä löytyy esimerkiksi pesu- ja puhdistusaineista, hyönteismyrkyistä ja hiuslakoista. Säilytä varoitusmerkein varustetut kemikaalit aina lasten ulottumattomissa. Varoitusetiketin merkintöihin kuuluvat varoitusmerkkien lisäksi myös vaaralausekkeet, jotka tarkentavat, minkä tyyppinen vaara kemikaaliin liittyy. Lisäksi varoitusetiketissä löytyvät turvalausekkeet, jotka ohjaavat kemikaalin turvalliseen käyttöön ja käsittelyyn.

Opettele varoitusmerkit myös kouluikäisten lasten kanssa. Hyvänä apuna tähän toimii Hannan talo -pelisivusto (sivusto suljettu toistaiseksi).