Jyrsijämyrkyt

Jyrsijöiden torjunta kotona ja mökillä

Hiiret ja rotat ovat yleisimpiä torjuttavia jyrsijöitä asunnoissa, kesämökeissä ja ulkorakennuksissa. Ne aiheuttavat haittoja sotkemalla tiloja ja elintarvikkeita ulosteillaan sekä vahingoittamalla rakennuksia ja tavaroita. Jyrsijät lisääntyvät nopeasti ja iso jyrsijäpopulaatio aiheuttaa suuria haittoja elinympäristössään. 

 

Miten jyrsijähaittoja voi ennaltaehkäistä?

Jyrsijähaittojen ennaltaehkäisyssä on tärkeää huolehtia siisteydestä, hävittää jyrsijöiden ravinnonlähteet ja estää jyrsijöiden pääsy rakennuksiin. Huomioi ainakin seuraavat asiat:

 • Tilkitse kaikki raot, joista jyrsijät voivat päästä sisälle. Voit käyttää myös riittävän tiheää verkkoa sisäänpääsyn estoon. Hiiri pääsee rakennukseen jo sormen mentävästä reiästä!
 • Hiiret ovat taitavia kiipeilijöitä. Huolehdi, etteivät ne pääse rakennuksen yläosiin esimerkiksi sähkölankoja pitkin.
 • Pidä rakennusten ympäristö siistinä. Jyrsijät piiloutuvat lauta- ja lehtikasoihin.
 • Laita jätteet kannellisiin jäteastioihin.
 • Varastoi elintarvikkeet ja lemmikkien ruuat niin, etteivät jyrsijät pääse niihin käsiksi.
 • Lintujen ruokintapaikoilla maahan varisseet siemenet houkuttelevat jyrsijöitä. Pidä ruokintapaikat siistinä ja suosi sellaisia ruokintalaitteita, joihin jyrsijät eivät pääse.
 • Ellei ennaltaehkäisy auta, voit turvautua jyrsijäloukkuihin. Sijoita loukku siten, ettei se vahingoita muita eläimiä ja tarkista loukku päivittäin. Viimeisenä keinoja jyrsijöiden torjunnassa voi käyttää jyrsijämyrkkyjä.
   

Mikä on jyrsijämyrkky?

Jyrsijämyrkyillä torjutaan hiiriä ja rottia. Useimmat jyrsijämyrkyt estävät veren hyytymisen vaikuttamalla K-vitamiinin tuotantoon. Veren hyytymishäiriön seurauksena jyrsijät kuolevat sisäisiin verenvuotoihin noin viikon kuluessa myrkyn syömisestä. Useimmat jyrsijämyrkyt ovat hyvin pysyviä yhdisteitä, jotka poistuvat hitaasti jyrsijöiden elimistöstä. Markkinoilla on myös valmisteita, jotka tappavat hiiret tunnin sisällä myrkyn syömisestä.

Jyrsijämyrkyt ovat myrkyllisiä myös ihmisille, erityisesti lapsille, sekä muille nisäkkäille ja linnuille. Myrkytys tapahtuu ensisijaisesti suun tai ihon kautta. Ole varovainen myrkkyjä käsitellessä, käytä suojahansikkaita ja sijoita myrkyt lasten ja muiden eläinten ulottumattomiin. Muut eläimet voivat altistua myrkyille syödessään joko itse jyrsijämyrkkysyöttiä tai myrkkyä syöneitä jyrsijöitä. Myrkkyjen jäämiä on löytynyt Suomessa yleisesti huuhkajista, lehtopöllöistä, varislinnuista, ketuista, supikoirista sekä näätäeläimistä.

 

Mitkä ovat myrkytyksen oireet?

Jos jyrsijämyrkkyä käytetään annetun käyttöohjeen mukaisesti, ei myrkytysvaaraa ole. Vahingossa nautittu jyrsijämyrkky voi johtaa myrkytykseen. Esimerkkejä myrkytyksen oireista

 • hallitsematon verenvuoto
 • hengitysvaikeudet
 • voimattomuus
 • uneliaisuus
 • yskiminen
 • pahoinvointi
 • mustelmaherkkyys
 • mahakipu.

Jyrsijämyrkyissä on karvasainetta, jotta se maistuisi pahalta eivätkä lapset söisi syöttiä. Jyrsijämyrkkyihin on lisätty väriainetta, jotta lasten tai lemmikkien myrkytys olisi helpompi havaita. Jos edes epäilet myrkytystä, ota välittömästi yhteys Myrkytystietokeskukseen (09 471 977) tai hakeudu lääkärihoitoon ja näytä jyrsijämyrkyn pakkaus.

 

Miten jyrsijämyrkkyjä käytetään?

Myrkyn käyttö on viimeinen vaihtoehto jyrsijöiden tuhoamiseen. Kiinnitä huomiota ainakin seuraaviin asioihin:

 • Kuluttajille on saatavilla vain hiirien torjuntaan tarkoitettuja myrkkyjä.
 • Myrkyt on pakattu valmiiksi syöttirasioihin, ja niitä saa käyttää vain sisätiloissa.
 • Kuluttajakäyttöön ei ole hyväksytty jyrsijämyrkkyjä rottien tai myyrien torjuntaan. Rotat ja myyrät tulee hävittää loukuttamalla. Mikäli tämä ei onnistu, ota yhteyttä tuholaistorjuntayritykseen.
 • Lue käyttöohjeet huolellisesti ja noudata niitä.
 • Sijoita syöttilaatikot siten, etteivät lapset ja kotieläimet pääse kosketuksiin niiden kanssa.
 • Kerää syötit pois myrkytysjakson päätyttyä ja hävitä ne vaarallisena jätteenä. Myrkkyjä ei saa käyttää jatkuvasti. Mikäli hiirien hävittäminen ei onnistu, ota yhteys tuholaistorjuntayritykseen.
 • Etsi ja kerää kuolleet jyrsijät ja niiden kuljettamat syötit torjunnan aikana. Laita kuolleet jyrsijät kannelliseen jäteastiaan, jotta muut eläimet eivät pääse niihin käsiksi.
 • Käytä suojahanskoja, kun käsittelet kuolleita jyrsijöitä, myrkkysyöttejä ja syöttilaatikoita.