Vaatimukset yleisille kulutustavaroille

Yleisiä kulutustavaroita ovat ne tuotteet, jotka eivät kuulu erityislainsäädännön soveltamisalaan.

Yleisten kulutustavaroiden pitää täyttää kuluttajaturvallisuuslaissa asetetut yleiset turvallisuusvaatimukset, eli ne eivät saa aiheuttaa vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle.

Yleisiä kulutustavaroita ovat muun muassa:

 • huonekalut
 • tikkaat
 • kynttilät
 • sytyttimet, esim. savukkeensytyttimet
 • rullaverhot ja kaihtimet
 • tekstiilit ja lastenvaatteet
 • kotipihojen uima-altaat ja kylpytynnyrit
 • urheilu- ja kuntoiluvälineet 
 • kodin yleiset sisustus- ja tarve-esineet.

Kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö on väistyvää ja täydentävää

Kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö on väistyvää ja täydentävää yleislainsäädäntöä. Jos tuotteessa on esim. sähkö- tai paineominaisuuksia, pitää tuotteen täyttää kuluttajaturvallisuuslain yleisten turvallisuusvaatimusten lisäksi myös tuotetta koskevan erityislainsäädännön asettamat vaatimukset. Esimerkiksi sähköpöydän tai lämmitykseen tai veden kierrättämiseen sähköä käyttävän uima-altaan pitää täyttää kuluttajaturvallisuuslain yleiset turvallisuusvaatimukset ja sähkölaitteen ja/tai painelaitteen turvallisuusvaatimukset.

Myös yleisten kulutustavaroiden kemikaaliturvallisuus pitää huomioida. Kemikaalien osalta lisätietoa saa esimerkiksi Tukesin kemikaalineuvonnasta.

Yksityiskohtaisempaa tietoa eri tuoteryhmien turvallisuusvaatimuksista löytyy niitä koskevilta alasivuilta, jotka löytyvät valikosta.

CE-merkintä vain tuotteisiin, joissa lainsäädäntö sitä edellyttää

Tuotteissa, joita koskee vain kuluttajaturvallisuuslaki eikä mikään erityislainsäädäntö, ei saa olla CE-merkintää. CE-merkintä saa olla vain sellaisissa tuotteissa, joissa lainsäädäntö sitä edellyttää.

Esimerkiksi seuraavat erityislainsäädännöt edellyttävät, että niiden alaan kuuluvat tuotteet CE-merkitään:

 • sähkölaitteita koskevat sähkömagneettinen yhteensopivuus, eli EMC
 • vaaralliset aineet sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, eli RoHS.

Sähkömagneettisen yhteensopivuuden tarkoitus on varmistaa, etteivät sähkölaitteet häiritse tai häiriinny toisista laitteista. RoHS-lainsäädäntö rajoittaa tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkölaitteissa.

Tukes valvoo kuluttajaturvallisuuslainsäädännön noudattamista

Tukes on markkinavalvontaviranomainen, joka valvoo pistokokeenomaisesti markkinoilla olevien kulutustavaroiden turvallisuutta. Tukes ei anna tuotteille ennakkohyväksyntöjä, eikä tarkasta tuotteita etukäteen. Yritys vastaa siitä, että tuote on turvallinen ja vaatimustenmukainen.

Joissakin tuotteissa eri turvallisuusominaisuudet kuuluvat useamman eri viranomaisen valvontaan. Valvonnasta vastaa se viranomainen, jonka toimivaltaan kuuluvassa käytössä mahdollinen vaara on havaittu tai jossa tuotetta yleensä käytetään. Esimerkiksi ruoanlaittovälineistä ruokaan irtoavien kemiallisten aineiden aiheuttamat vaarat kuuluvat Ruokaviraston toimivaltaan. Jos kuitenkin esimerkiksi kattilan kahva irtoaa ja aiheuttaa palovamman vaaraa käyttäjälle, on kyse Tukesin valvontaan kuuluvasta asiasta.

Tukesin lisäksi kuluttajaturvallisuuslain valvonnassa toimivaltainen viranomainen on Tulli, joka valvoo Suomeen maahantuotavien kulutustavaroiden turvallisuutta.