Vaatimukset ulkotulille

Ulkotulien turvallisuuden kannalta olennaisia seikkoja ovat esim. vakaus, soveltuvan astian käyttö, soveltuvan sydänlangan ja -kynttilämassan käyttö sekä asianmukaiset käyttöohjeet ja varoitusmerkinnät.

Ulkotulia ovat kaikki ulkokäyttöön suunnitellut palavat kynttilätuotteet, kuten:

 • jätkänkynttilät
 • ulkokäyttöiset kynttilälyhdyt
 • ulkokäyttöiset lyhtykynttilät
 • ulkotulet ja -roihut
 • hauta-, puutarha- ja öljykynttilät.

Ulkotulien valmistajat, valmistuttajat, maahantuojat, jakelijat ja myyjät vastaavat ulkotulien turvallisuudesta.

Koska ulkotulet ovat yleisiä kulutustavaroita, niitä ei CE-merkitä eikä niiden myyntiin tarvita viranomaiselta lupaa.

Turvallisuusvaatimukset

Ulkotulien pitää täyttää kuluttajaturvallisuuslain vaatimukset: ne eivät saa aiheuttaa vaaraa kuluttajien terveydelle tai omaisuudelle.

Ulkotuli ei saa muodostaa allaspaloa, eli paloa, jossa koko kynttilämassan pinta syttyy palamaan. Palon loppuvaiheessa, kun sulaa kynttilämassaa on jäljellä vain vähän, voi allaspalo esiintyä hetkellisesti. Kuorellisten ulkotulien kuori ei saa ylläpitää paloa. Astiaan valettujen kynttilöiden, esim. keraamiset ruukkukynttilät, astian läpi ei saa tihkua kynttilämassaa.

Merkinnät ja käyttöohjeet

Ulkotulissa pitää olla turvallisen käytön kannalta tarpeelliset käyttöohjeet sekä varoitukset suomeksi ja ruotsiksi. Käyttöohjeissa voi olla selkeyden lisäämiseksi kuvitusta ja tekstin asemesta tietoja voidaan antaa myös yleisesti tunnetuilla ohje- ja varoitusmerkinnöillä. Tärkeitä ulkotuliin kiinnitettäviä varoituksia ovat esim.:

 • Vain ulkokäyttöön. Ei parvekkeelle tai verannalle.
 • Poltettava vain palamattomalla alustalla, ei esim. muovi- tai puupinnoilla.
 • Poltetaan vain palamattomassa astiassa tai telineessä, lumihangessa tai hiekassa, jotta tuuli ei kuljeta keventynyttä ulkotulta syttyvän materiaalin luo, koskee palaessa keveneviä ulkotulia.
 • Ilmoitus turvallisesta etäisyydestä erilaisiin rakenteisiin, esim.: Sijoitettava vähintään 1 metrin etäisyydelle rakennuksista, aidasta tai muista rakenteista.
 • Palavaa kynttilää ei saa liikutella eikä jättää ilman valvontaa, ei koske hautakynttilöitä.
 • Älä polta sateella roiskumisvaaran vuoksi.
 • Sammutettava tukahduttamalla.
 • Jos ulkotulessa on kansi, on merkinnöissä muistutettava, että tuotteen turvallisen käytön kannalta kannen pitää olla paikallaan kynttilää poltettaessa. Varo kuumaa metallikantta, jos kynttilässä on sellainen.
 • Älä jätä tulitikkuja lyhdyn sisään lyhtyä sytytettäessä.

Ulkokäyttöön tarkoitettujen kynttilätuotteiden merkinnät pitää tehdä Tukesin ohjeen Kynttilätuotteiden ja eräiden palovaaraa aiheuttavien tuotteiden turvallisuusvaatimuksista kohdan 2 vaatimukset huomioiden. On suositeltavaa, että muiden merkintöjen ohessa käytetään standardin SFS-EN 15494 Kynttilät. Tuoteturvallisuusmerkinnät, kohdan 2.2 mukaista yleistä varoitusmerkintää.

Merkinnät on oltava joko ulkotulessa, sen myyntipakkauksessa tai ne on annettava ulkotulen mukana erillisessä lipukkeessa.

Katso myös

Kynttilätuotteiden ja eräiden palovaaraa aiheuttavien tuotteiden turvallisuusvaatimukset

Tuotteiden käyttöohjeet ja turvallista käyttöä koskevat merkinnät

Kynttilätuotteiden turvallisuutta koskeva tutkimus- ja kehittämishanke:

Kauppa-ja teollisuusministeriön ja Kuluttajaviraston VTT:llä teettämän  kynttilätuotteiden turvallisuutta koskeva tutkimus- ja kehittämishankeen loppuraportti