Mikä on kuljetusvaarallinen aine? VAK-luokitukset

Vaarallisiksi aineiksi kuljetuksissa kuuluvat monet kemikaalit, aineet, aineiden seokset, tuotteet, jopa esineet, jotka sisältävät sellaisia yksittäisiä aineita tai aineyhdistelmiä (= seoksia), joiden vaikutus saattaa olla vaarallinen tai haitallinen niiden päästyä kosketuksiin elävien kudosten, materiaalien, ravintoaineiden, rehujen yms. aineiden kanssa. Myös ympäristövaarallisuus on huomioitava vaarallisten aineiden kuljetuksessa.


Kaikkien kuljetusmuotojen kuljetusmääräykset perustuvat YK:n julkaisemiin mallisääntöihin, eli ns. YK:n oranssikirjaan, UN Orange Book, UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations. Luokitus kuljetusvaaraluokkiin 1-9 tehdään YK:n vaarallisten aineiden kuljetusta koskevien suositusten ja sen käsikirjan Manual of tests and criteria / Kokeet ja kriteerit perusteella.


Vaarallisten aineiden luokittelu kuljetuksessa:

Luokka Vaarallisuusluokan nimi Esimerkkejä
Luokka 1 Räjähteet louhintaräjähteet, ilotulitteet, hätäraketit, ruuti, ammukset
Luokka 2 Kaasut paineistetut kaasut, argon, asetyleeni, helium, hiilidioksidi, nestekaasu, aerosolit, sammuttimet
Luokka 3 Palavat nesteet bensiini, diesel, alkoholit, lasinpesunesteet, parfyymit
Luokka 4.1

Helposti syttyvät kiinteät aineet, itsereaktiiviset aineet
ja epäherkistetyt kiinteät räjähdysaineet

naftaleeni, rikki, pöytätennispallot (selluloidi)
Luokka 4.2 Helposti itsestään syttyvät aineet fosfori, kalsiumsulfidi
Luokka 4.3

Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan
kehittävät palavia kaasuja

kalsiumhydridi, alumiinijauhe, litium
Luokka 5.1 Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet valkaisuaineet, natriumkloriitti, natriumperoksidi, vetyperoksidi
Luokka 5.2 Orgaaniset peroksidit peroksietikkahappo
Luokka 6.1 Myrkylliset aineet arseeniyhdisteet, lyijyasetaatti, torjunta-aineet
Luokka 6.2 Tartuntavaaralliset aineet bakteerit, virukset, sairaalajätteet
Luokka 7 Radioaktiiviset aineet säteilylähteelliset palovaroittimet
Luokka 8 Syövyttävät aineet happoakut, muurahaishappo, rikkihappo, lipeä, elohopea
Luokka 9 Muut vaaralliset aineet ja esineet litiumakut, ympäristölle vaaralliset aineet, korkean lämpötilan aineet ja esineet, kuiva jää (kiinteä hiilidioksidi), magnetisoidut materiaalit