Ohjeita ilotulitteiden myyntiin ja varastointiin

Ilotulitteiden myynnissä ja varastoinnissa huomioitavia yleisiä asioita:

 • Myynnin aloittamisesta on tehtävä ilmoitus vähintään kuukausi ennen myynnin aloittamista.
 • Ilmoitus on kohdekohtainen. Kaupan siirtyessä uuteen paikkaan on tehtävä uusi ilmoitus.
 • Ilmoitus voi olla kertaluonteinen, mutta muutoksista kaupan tiloissa ja varastoinnissa on ilmoitettava. Ilmoituksen johdosta pelastusviranomainen tekee päätöksen sekä tarkastuksen, jossa kaupan varaston asianmukaisuus todetaan.
 • Ilmoituksessa on mainittava vastuuhenkilö(t) ja varastoinnin järjestely. Jos kauppaan liittyy pihamaalla oleva, väliaikaisvarastointiin tarkoitettu kontti, on sekin mainittava ilmoituksessa.
 • Ilotulitekauppa ja sen yhteydessä tapahtuva varastointi, myös pihamaalla oleva kontti, on kirjattava kaupan pelastussuunnitelmaan.
 • Myynti on kielletty 1.12. - 26.12. välisenä aikana, ellei ostajalla ole erillistä lupaa tuotteiden käytölle (pelastusviranomaisen hyväksyntä). Tätä ei sovelleta tähtisadetikkuihin eikä nallipyssyn nalleihin.
 • Mitään ilotulitetta ei saa luovuttaa alle 18-vuotiaalle. Käytännössä kaupasta varmasti löytyy edelleen tuotteita, joissa ikärajaksi on merkitty 12 v., mutta niidenkään luovutus alle 18-vuotiaalle ei ole sallittua (ei koske nallipyssyn nalleja).
 • Kauppiaalla pitää olla kirjallinen ohje siitä, miten kuluttuja voi palauttaa viallisen tuotteen. Hyvä menettely voisi olla, että kauppiaalla on myyntipaikalla iso ja selkeä "juliste" ohjeineen miten viallisen tuotteen voi palauttaa myyjälle (samaan myyntipisteeseen) uudenvuoden jälkeen. Lisäksi myyjällä tulee olla itsellään selkeä ja turvallinen menettely viallisten tuotteiden säilyttämiseen ja jatkokäsittelyyn.
 • Vialliset tuotteet pitää säilyttää kuten ilotulitteet yleensä, varastokaapissa tai kontissa. Varasto on merkittävä siten, että viallisia tuotteita ei sekoiteta asianmukaisiin tuotteisiin. Palautusmahdollisuus tulee olla järjestetty ainakin viikon ajan.

Kaupan myyntipiste

Kaupan myyntipisteessä huomioitavia asioita:

 • Myyntipisteen pitää olla kiinteässä huoneistossa. Torimyynti ja ovelta ovelle myynti (luovutus) ei ole sallittua.
 • Hyvä menettely on sijoittaa myyntipiste siten, että ostokset ostettuaan asiakas kulkee suoraan ulos kaupasta. Asiakkaan ei ole tarkoituksenmukaista kulkea ilotulitekassin kanssa kaupan muissa tiloissa.
 • Ilotulitekaupalle järjestetään oma kassa tai linjastolta erotetaan yksi kassa vain ilotulitteille, ei kuitenkaan ilotulitteita pyörivälle kassahihnalle.
 • Myyntipisteessä tuotteet saavat olla vain kaapissa. Myymälän takaosassa ei saa olla ilotulitteita, ellei pelastusviranomainen ole tilaa sellaiseksi hyväksynyt (palamaton 60 min, oma osasto, ei muuta tuotetta, esitetty ilmoituksessa).
 • Kaapin rakenteen pitää olla ulkopinnaltaan palamaton ja kaapin tulee kestää vähintään 30 min paloa.
 • Kaappi merkitään siten, että kaikissa tilanteissa (ovet auki tai ovet kiinni) voidaan selvästi havaita sen sisältävän pyroteknisiä tuotteita.
 • Kaappeja saa olla enemmän kuin yksi, mutta yhteenlaskettu ilotulitteiden pyromassa saa olla enintään 50 kg/yritys.
 • Ilotulitteiden pyromassan määrää arvioitaessa voidaan likiarvona käyttää ilotulitteen bruttomassa jaettuna 6:lla, jos tietoa tarkasta nettomassasta ei ole.
 • Karkeana nyrkkisääntönä voisi pitää, että isoja kaappeja olisi enintään 3 kpl, mutta mahdottomuus ei ole myöskään 6 kaappia. Kauppiaalla pitää olla selkeä ohjeistus, miten toiminta tuotetäydennyksineen tapahtuu ja miten huolehditaan, ettei sallittuja kilomääriä ylitetä.
 • Kaappi pitää sijoittaa siten, että asiakkailla on esteetön poistumismahdollisuus tilasta. Paikan tulee olla mahdollisimman erillään muusta toiminnasta. Tarkoitus on, että vain ilotulitteita ostamaan tulevat kulkevat myyntipisteeseen ja ettei muuten myymälään tullut asiakas joutuisi kulkemaan ilotulitteiden myyntipisteen kautta. Kaapin ei ole suotavaa olla käytävällä eikä muutenkaan kaupan normaalin sisääntulotien välittömässä läheisyydessä.
 • Myyntipisteessä pitää aina myyntitapahtuman aikana olla pyroteknisen tentin suorittanut henkilö paikalla. Hänen ei tarvitse olla vastuuhenkilö, mutta tentin suorittanut. Vastuuhenkilön tulee olla hyväksynyt hänet kyseiseen tehtävään. Lisätietoja tentin suorittamiseen löytyy tutkintorekisteristä.
 • Kaapin läheisyyteen on varattava sammutin ja mielellään myös sammutuspeite.
 • Myyjille on syytä järjestää alkusammuttimen ja sammutuspeitteen käytön opastus ennen myynnin aloittamista.  Tarkoitus on, että alkusammutuskalustolla tukahdutetaan ilotulitteita uhkaava ulkopuolinen palo ja kaapin ovet suljetaan.

Pihamaalla oleva kontti

Pihamaalla olevan kontin suhteen huomioitavia seikkoja:

 • Kontti pitää sijoittaa siten kuin ilotulitteiden varastointiohjeessa on esitetty. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ovien suuntaamiseen mahdollisimman turvalliseen suuntaan.
 • Kauppakeskuksissa voi olla useita kontteja, lähtökohtana kuitenkin, että vain yksi kullakin toimijalla (tasapuolisuus kaikkia toimijoita kohtaan). Konttien välisen etäisyyden tulee olla vähintään 10 m.
 • Pihamaalla olevassa kontissa pitää olla eristys seinissä ja asianmukainen lukitus (lattarauta/vastaava molempien ovien yli kulkeva lukittava rauta normaalilukituksen lisäksi).
 • Kontti on merkittävä siten, että sen sisällön vaarallisuus tulee selvästi esitettyä.
 • Jos kontissa aiotaan varastoida myös vaarallisuusluokan 1.3 ilotulitteita, saa ko. tuotteita olla enintään 200 kg, kokonaismäärän ollessa enintään 500 kg. Tällaiselle varastoinnille on saatava pelastusviranomaisen erillishyväksyntä.
 • Kontissa sisällä pitää olla sammutin. Hyvä olisi myös sijoittaa sammutin sen ulko-oven sisäpuolelle, josta käynti konttivarastoon tapahtuu.
 • Kontti on mainittava pelastussuunnitelmassa.