Ennakoi kemikaalilainsäädännön muutoksia ja vaikuta

Mistä löydät tietoa aineestasi?

ECHAn (Euroopan kemikaaliviraston) PACT-työkalulla (Public Activities Coordination Tool) löydät tietoa, mitä toimia ECHA ja/tai jäsenvaltio suunnittelee, valmistelee tai on tehnyt aineellesi. PACT-työkalulla saat tietoa seuraavista:

  • arviointityö
  • riskinhallintavaihtoehtojen analyysi (RMOA - regulatory management option analysis)
  • riskinhallintamenettelyt.

Aineen arvioinnin tai asiakirja-arvioinnin aikana ECHA voi tekemällään päätöksellä pyytää rekisteröijää toimittamaan lisätietoja aineesta. Rekisteröijänä sinulla on mahdollisuus kommentoida päätösluonnosta tietovaatimuksista ennen ECHAn lopullista päätöstä. 

Jos aine on RMOA-listalla, siihen liittyy jokin huoli, jota ECHA ja jäsenvaltioiden viranomaiset yhteistyönä selvittävät tai ovat selvittäneet. Selvityksen perusteella voidaan aineelle ehdottaa riskinhallintakeinoa huolen minimoimiseksi. RMOAsta saat tietoa jo tässä vaiheessa, jos aineellesi ehdotetaan esimerkiksi rajoitusta, tunnistamista SVHC-aineeksi tai yhdenmukaistettua luokitusta.

Kun aineellesi on ehdotettu rajoitusta, tunnistamista SVHC-aineeksi, lisäämistä luvanvaraisten aineiden luetteloon tai yhdenmukaistettua luokitusta, sinulla on mahdollisuus kommentoida ehdotuksia ECHAn järjestämien julkisten kuulemisten aikana.

PACT-työkalulla voit etsiä tietoa aineen englanninkielisellä nimellä, EC- tai CAS-numerolla.

Missä ja miten voit esittää kommenttisi?

Julkisessa kuulemisessa olevat aineet löydät ECHAn sivuilta:   

Voit kommentoida verkkolomakkeella. Kaikki kommentit käydään läpi ECHAssa ja sen komiteoissa ja otetaan huomioon päätöksenteossa.

Miten voit seurata aineesi käsittelyn etenemistä?

Voit seurata oman aineesi käsittelyä lainsäädäntöprosesseissa luomalla käyttäjätilin ja kirjautumalla ECHAn verkkosivuille. Jos sinulla on jo REACH-IT-, R4BP 3- tai ePIC-tili, voit käyttää sitä kirjautumiseen. Lisätietoa kirjautumisesta ja verkkosivujen toiminnoista löydät ECHAn verkkosivulta.

Kirjauduttuasi voit

  • merkitä aineesi ja saada ilmoituksia sitä koskevista lainsäädäntöprosesseista. Tällöin saat ilmoituksen sähköpostiisi, jos aineesi lisätään lainsäädäntöprosessiin tai sen tila muuttuu lainsäädäntöprosessissa.
  • tallentaa hakusi ja käyttää sitä uudelleen.

Mistä löydät tietoa riskinhallintamenettelyistä?

Lisätietoja riskinhallintamenettelyistä löydät ECHAn verkkosivuilta