Mittauslaite pitää yleensä varmentaa käytön aikana määräajoin

Yritys tai muu mittaustulosta käyttävä taho vastaa siitä, että mittauslaite toimii luotettavasti koko käytön ajan ja että mittauslaitteen varmennus on voimassa.  

Käytön aikana mittauslaitteiden toiminta pitää yleensä varmentaa määräajoin. Varmennuksessa tarkistetaan, että

 • mittauslaite ja -järjestelmä toimii luotettavasti
 • siihen ei ole tehty asiattomia muutoksia
 • mittauslaitteen ja -järjestelmän rakenne vastaa hyväksyntää
 • mittausten virhe ei ylitä suurimpia sallittuja virherajoja.

Mittauslaitteen varmentaminen on lisäksi tehtävä aina, kun mittauslaitteen luotettavuutta on syytä epäillä tai sen merkinnät tai sinetit ovat vahingoittuneet.

Taulukossa on esitetty esimerkkejä eri mittauslaitteiden vaatimuksista ja varmennuksen määräajoista.

Mittauslaite on varmennettava 3 vuoden välein käytön aikana. Poikkeuksia:

 • varmennusväli 2 vuotta
  • polttoaineen mittausjärjestelmät: polttoneste ja ajoneuvojen polttoaineena käytettävä kaasu
  • automaattinen linjavaaka, jota käytetään pakkausten sisällön määrän tarkistamiseen
 • ei käytönaikaista varmennusta
  • kiintomitat ja torikaupan mitat, jos mitta ja sen merkinnät ovat ehjät
 • ei säädetty vielä tarkemmin
  • kulutusmittarit

Erilaisten mittauslaitteiden varmentamismenettelyt
ennen käyttöönottoa ja sen jälkeen

Mittauslaitteiden
 vaatimukset

Ennen käyttöönottoa Käyttöönoton jälkeen

Tyyppitarkastus ja varmentaminen (kansallinen tai EY)

MIDin tai NAWID:n mukaan
Mittauslaite Tyyppi-tarkastus Ensivarmennus Vaatimusten-
mukaisuusvakuutus

Varmennus käytön aikana

Varmennusväli
(vuotta)

 

Tavallinen kaupan vaaka (NAWI)     x x 3
Automaattinen vaaka     x x 2/3²
Punnus (>50 mg)

 

x x 3
Polttonesteiden jakelumittari     x x 2
Paineistetun maakaasun(CNG) tai biokaasun (CBG) mittausjärjestelmä ajoneuvoille x x x 2
Nesteytetyn maakaasun (LNG) mittausjärjestelmä     x x 3
Nesteytetyn maakaasun (LNG) mittausjärjestelmä ajoneuvoille     x x 2
Voiteluöljymittari     x x 3
Säiliöautomittari (polttoneste)     x x 2
Maitoauton mittari     x x 3
Kuljetussäiliö x x _  
Pituusmitta     x _  
Pituusmittari     x x 3
Mitta-astia (≤5 l)     x _ _
Torikaupan kapat ja lieriömitat   x   _ _
Pullonsuumittari _ x x 3
Olut/siiderimittari x x x 3

Kulutusmittarit
Lämpöenergiamittari
Vesimittari
Sähköenergiamittari
Kaasumittari

    x tulossa  

¹ Nämä mittauslaitteet eivät ole mukana MIDissä, joten niitä koskevat edelleen kansalliset tyyppihyväksyntä- ja varmennusvaatimukset.


² Pakkausten sisällön määrän tarkistamiseen käytettävät linjavaa’at varmennetaan 2 vuoden välein, muut automaattiset vaa’at 3 vuoden välein.

MID = mittauslaitedirektiivi
NAWID = vaakadirektiivi