Kuluttajatuotteiden kaupan varastointi

Kauppiaan pitää hakea lupaa Tukesilta seuraavien tuotteiden varastointiin:

 • ampuma-aseiden patruunat
 • patruunoiden sytytysnallit
 • ruuti
 • hätäraketit, -soihdut ja -savut.

Jos ampuma-aseiden patruunat, patruunoiden sytytysnallit ja ruuti ovat vain myymälähuoneessa olevassa kaapissa, ei lupaa Tukesilta tarvita. Tällöin riittää ampuma-aselain mukainen elinkeinolupa ampuma-aseiden ja ampuma-aseiden patruunoiden kauppaan. Jos tuotteita on tarkoitus varastoida kiinteistössä myymäläkaapin lisäksi muualla rakennuksessa, kuten kellarissa, hae lupaa Tukesilta.

Hätärakettien, -soihtujen ja -savujen osalta on aina oltava Tukesin lupa.

Kauppiaan pitää tehdä ilmoitus pelastusviranomaiselle seuraavien tuotteiden varastoinnista:

 • ilotulitteet (F1).

Ilmoitus on tehtävä viimeistään kuukausi ennen ilotulitteiden kaupan varastoinnin aloittamista. Pelastuslaitoksilla on kotisivuillaan ilmoituslomake.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos kaupan varastossa on vain party popper -tuotteita, confetteja, kakkusoihtuja, tähtisadetikkuja ja muita vastaavia.

Ilman ilmoitusta saa kaupassa varastoida vähäistä vaaraa aiheuttavia pyroteknisiä tuotteita, kunhan tuotteiden maksimimäärä on 50 kg.

Hakemus

Hae lupaa Tukesilta hyvissä ajoin ennen varaston rakentamista. Hakemus on vapaamuotoinen, mutta hakemuksen on sisällettävä tarvittavat asiakirjat ja selvitykset. Hakemus voidaan tehdä sähköisenä.

Selkeät hakemusasiakirjat nopeuttavat asian käsittelyä. Hakemus voidaan toimittaa sähköisenä osoitteeseen kirjaamo (at) tukes.fi. Jos lähetät asiakirjat paperisena, lähetä ne kahtena kappaleena. Hakemuksen rakenne on vapaamuotoinen.

Kaupan varastoinnin lupahakemuksen pitää sisältää vähintään seuraavat tiedot:

 • varastoijan nimi ja yhteystiedot laskutustietoineen
 • varastointipaikka, osoite
 • räjähteiden tyyppi
 • räjähteiden vaarallisuusluokitus
 • räjähteiden määrät
 • varastojen rakenne
 • pohjakuva, josta selviää varastojen sijainti myymäläkiinteistössä
 • varastojen murtosuojaus.

Lupapäätös ja tarkastukset

Tukesin myöntämässä luvassa voi olla varastointia koskevia ehtoja ja rajoituksia. Kauppiaan kannattaa lukea huolella päätös ja sen ehdot.

Ennen kaupan varaston käyttöönottoa pitää kauppiaan pyytää Tukesilta varaston käyttöönottotarkastusta. Käyttöönottotarkastuksen jälkeen Tukes tarkastaa kaupan varaston määräajoin vähintään 5 vuoden välein. Tukes ottaa yhteyttä kauppiaaseen määräaikaistarkastuksen tekemiseksi.

Pelastusviranomainen tarkastaa ilotulitteiden kauppaa harjoittavat liikkeet vuosittain. Pelastuslaitos hoitaa tarkastukset itsenäisesti, eikä kauppiaan tarvitse pyytää tarkastusta.