Mittauslaitteisiin liittyvät tarkastuslaitokset

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymät tarkastus- ja arviointilaitokset sekä valtuutetut laitokset

Linkki rekisteriin