Käsisammuttimet

Käsisammuttimen käyttö- ja sammutusominaisuuksien sekä niiden perusteella sammuttimeen tehtävien merkintöjen on oltava voimassaolevan eurooppalaisen EN 3 -standardisarjan tai muun vastaavan vaatimustasoisen standardin tai teknisen erittelyn mukaisia. Käsisammuttimet ovat enintään 20 kg:n painoisia sammuttimia. 

Käsisammuttimien pitää täyttää mm. seuraavat vaatimukset:

  • sammutetta on oltava vähintään 1 kg
  • sammutin on voitava täyttää uudelleen
  • sammuttimessa on venttiili, joka mahdollistaa sammutevirran katkaisemisen.

Tukes valvoo Suomessa markkinoilla olevien käsisammuttimien vaatimustenmukaisuutta. Tukes hankkii markkinoilta tuotteita, testauttaa ne ja ryhtyy toimenpiteisiin, jos sammuttimet eivät täytä vaatimuksia. Vaatimusten vastaiset tuotteet voidaan tarvittaessa poistaa markkinoilta.

Käsisammuttimet ovat painelaitteita.

Hankinta, käyttö ja huolto

Käsisammutin hankitaan viranomaisen määräyksestä, säädösten edellyttäessä tai vapaaehtoisesti. Käsisammuttimen käyttö ei ole monimutkaista, mutta kynnys käyttämiseen voi olla suuri, jos ei ole harjoitellut käsisammuttimella sammuttamista ennen mahdollista tulipalotilannetta.

Käsisammuttimia myyvät käsisammutinliikkeiden lisäksi mm. rautakaupat, markettien rautatarvikeosastot ja autotarvikeliikkeet. Pelastuslaitokset ja -liitot, järjestöt sekä monet koulutusyritykset järjestävät turvallisuuskoulutuksia, joissa käsisammuttimen ja muunkin alkusammutuskaluston käyttöä pääsee harjoittelemaan ammattilaisen opastuksella.

Kiinteistön haltijan pitää huolehtia, että viranomaisen määräämät sammutuslaitteet ovat toimintakunnossa ja huollettu ja tarkastettu asianmukaisesti.

Käsisammutin pitää tarkastaa vähintään

  • vuoden väliajoin, jos sammutin on säilytettäessä alttiina esimerkiksi kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle
  • kahden vuoden väliajoin, jos käsisammutinta säilytetään kuivissa ja tasalämpöisissä sisätiloissa.

Ensimmäisen tarkastuksen ajankohta määräytyy käsisammuttimen valmistusajankohdan perusteella. Säiliö on voitu valmistaa tätä aikaisemmin, mutta ratkaisevaa on säiliön ensimmäisen täytön ajankohta. Jos käsisammuttimen valmistusaika on ilmoitettu vuoden tarkkuudella, käsisammuttimen valmistusajaksi oletetaan ko. vuoden tammikuun loppu. 

Käsisammuttimien tarkastuksia ja huoltoa tekevien liikkeiden ja liikkeiden vastuuhenkilöiden on täytettävä asetetut vaatimukset. Tukes pitää rekisteriä vaatimukset täyttävistä ja tarvittavan ilmoituksen tehneistä liikkeistä vastuuhenkilöineen ja valvoo niiden toimintaa.

Asennusliikkeet, vastuuhenkilöt ja tutkinnot

Käsisammuttimien tarkastus- ja huoltotöitä saavat tehdä vain vaatimukset täyttävät asennusliikkeet, jotka on listattu toiminnanharjoittajarekisterissä.

Lainsäädäntö: Laki pelastustoimen laitteista 10/2007, nähtävillä myös Tukesin edilex.fi-palvelussa

Katso ohjeet ja lomakkeet liikeilmoituksen laatimiseksi.

Vastuuhenkilöille on säädetty koulutusta, tutkintoa ja työkokemusta koskevia pätevyysvaatimuksia. Katso tarkemmat tiedot pätevyysvaatimuksista ja ohjeet pätevyystodistuksen hakemiseksi.

Käsisammuttimien tarkastus- ja huoltotöihin liittyviä tutkintoja järjestää SPEK. Tutkintoon osallistuville ei ole pätevyysvaatimuksia.

Tukes voi hakemuksesta myöntää tutkinnon läpäisseille ja muut pätevyysvaatimukset täyttäville alaan liittyvän pätevyystodistuksen.

Käsisammuttimien tarkastus- ja huolto-ohjeet

Jos tarvitset sammuttimen tarkastus- ja huolto-ohjeita, ota yhteyttä sammuttimen maahantuojaan.