Tuotteiden jäljitettävyys

Tuotteissa pitää olla tietoja, joilla tuote voidaan tunnistaa ja tarvittaessa jäljittää ja esimerkiksi poistaa markkinoilta.

Yritys on vastuussa valmistamiensa, maahantuomiensa ja myymiensä tuotteiden turvallisuudesta. Yrityksen on tiedettävä, mistä tuotteessa käytetyt raaka-aineet on hankittu, mistä tuote on hankittu ja mihin tuotteet on toimitettu eteenpäin jakeluketjussa.

Tuotteessa tai tuotteen pakkauksessa pitää olla seuraavat tiedot:

 • kauppatavan mukainen tuotteen nimi, malli, sarjanumero
 • valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan yhteystiedot
 • joissakin tapauksissa tuotteen tuotantoerän tiedot, valmistuserätunnus, valmistusvuosi tai muu tuotteen yksilöimiseksi tai tarvittaessa jäljittämiseksi tarvittava tieto.

 

Tuoteryhmäkohtaiset jäljitettävyysvaatimukset

Joidenkin tuoteryhmien jäljitettävyydestä on säädetty erikseen tuoteryhmäkohtaisessa erityislainsäädännössä.

Tarkista tuotetta koskevat tarkemmat vaatimukset lainsäädännöstä:

 • sähkölaitteet
 • kemikaalit
 • kosmeettiset valmisteet
 • jalometallit
 • koneet
 • henkilönsuojaimet
 • lelut
 • aerosolituotteet
 • rakennustuotteet
 • pelastustoimen laitteet
 • painelaitteet  
 • ilotulitteet, räjähteet
 • räjähdysvaarallisten tilojen tuotteet
 • kaasulaitteet

 

Mitä hyötyä jäljitettävyystiedoista on?

Jos tuotteen havaitaan aiheuttavan vaaraa, yrityksen on poistettava tuote myynnistä ja kuluttajilta sekä tiedotettava vaarasta kuluttajille. Jos tuotteissa ei ole valmistuserä- tai muuta vastaavaa merkintää, tietyn tuotantoerän takaisinveto on vaikeaa ja saattaa tulla erittäin kalliiksi.

Jäljitettävyystietojen hyödyt yritykselle ja kuluttajalle:

 • tiettyyn valmistuserään rajatut takaisinvedot mahdollisia
 • täsmällisen tuotekohtaisen informaation jakaminen kuluttajille ja valvontaviranomaisille mahdollista
 • kuluttajien turvallisuus paranee, sillä vaaralliset tuotteet voidaan poistaa nopeasti markkinoilta
 • yritysten turva paranee, sillä virheelliset tuotteet voidaan löytää ja korjata nopeasti
 • varmistetaan valvontaviranomaisten tiedonsaanti
 • yritysten on mahdollista hallita mm. materiaalivarastoa ja toimituksia.