Henkilöpätevyydet ja pätevyysvaatimukset

Y3: vähintään 3 kg kylmäainetta sisältävät laitteet  

Laitteiden asennus, kunnossapito, huolto, korjaaminen, käytöstä poistaminen, vuototarkastus ja talteenotto vaativat Tukesin myöntämän kylmäalan pätevyyden.


Voit hakea vastuuhenkilön pätevyystodistusta (y3), jos sinulla on vähintään kahden vuoden työkokemus kylmäalalta ja olet suorittanut jonkin seuraavista: 

 • kylmäalalle soveltuva työteknikon, teknikon tai insinöörin tai diplomi-insinöörin tutkinto sekä kylmäasentajan ammattitutkinnosta osa 1: kylmäaineiden käsittely. Huom! työteknikon tutkinnolla voi osoittaa pätevyytensä 31.12.2018 saakka.
  tai
 • kylmäasentajan ammattitutkinto tai
 • kylmämestarin erikoisammattitutkinto.

Vastuuhenkilö vastaa siitä, että toiminnassa noudatetaan ympäristönsuojeluvaatimuksia ja asentajat täyttävät pätevyysvaatimukset.

Voit hakea asentajan pätevyystodistusta (y3a), kun olet suorittanut jokin:

 • kylmäasentajan ammattitutkinto tai
 • kylmäasentajan ammattitutkinnosta vähintään osat 1 sekä jokin valinnaisista osista 4-8, eli kylmäaineiden käsittely sekä valinnainen asennus- ja huolto-osa tai
 • talotekniikan perustutkinnosta osat
  kylmäkomponenttien ja putkiston asennus sekä kylmälaitoksen käyttöönotto.

E3: alle 3 kg kylmäainetta sisältävät laitteet 

Laitteiden asennus, kunnossapito, huolto, korjaaminen, käytöstä poistaminen, vuototarkastus ja talteenotto vaativat Tukesin myöntämän kylmäalan pätevyyden.

Voit hakea vastuuhenkilön pätevyystodistusta (e3), jos sinulla on yhden vuoden tekninen työkokemus esimerkiksi lvi-, putki- tai sähköasennustöistä ja olet suorittanut jokin seuraavista: 

 • kylmäasentajan ammattitutkinnosta osa kylmäaineiden käsittely tai
 • kotitalouskoneasentajan ammattitutkinnosta osa kylmäteknisten laitteiden asennus-, huolto- ja korjaustyöt tai
 • lämmityslaiteasentajan ammattitutkinnosta osa lämpöpumppulämmityslaitteistotyöt.

Vastuuhenkilö vastaa siitä, että toiminnassa noudatetaan ympäristönsuojeluvaatimuksia ja asentajat täyttävät pätevyysvaatimukset.

Voit hakea asentajan pätevyystodistusta (e3a), kun olet suorittanut jokin seuraavista:

 • kotitalouskoneasentajan ammattitutkinnosta osa kylmäteknisten laitteiden asennus-, huolto- ja korjaustyöt tai
 • lämmityslaiteasentajan ammattitutkinnosta osa lämpöpumppulämmityslaitteistotyöt tai
 • talotekniikan perustutkinnosta osa pienkylmälaitteiden asennus.

KU: Ajoneuvojen ilmastointilaitteet

Laitteiden asennus, kunnossapito, huolto, korjaaminen, käytöstä poistaminen, vuototarkastus ja talteenotto vaativat Tukesin myöntämän kylmäalan pätevyyden.

Voit hakea vastuuhenkilön pätevyystodistusta (ku), kun sinulla on jokin seuraavista:

 • autoalan perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai
 • autoalalle soveltuva työteknikon, teknikon tai insinöörin tutkinto tai
 • vähintään 3 kg tai alle 3 kg kylmäainetta sisältävien laitteiden edellyttämä pätevyys.

Jos sinulta puuttuu autoalan tutkinto, korjaamon omistaja voi toimia ajoneuvojen ilmastointilaitteiden vastuuhenkilönä, kun hän suorittanut Tukesin hyväksymän tahon järjestämän pätevyyskokeen.

Vastuuhenkilö vastaa siitä, että toiminnassa noudatetaan ympäristönsuojeluvaatimuksia ja asentajat täyttävät pätevyysvaatimukset.

Voit hakea asentajan pätevyystodistusta (kua), kun olet suorittanut Tukesin hyväksymän tahon järjestämän pätevyyskokeen.

SAK: Kiinteät sammutuslaitteistot, F-kaasut 

Laitteiden asennus, kunnossapito, huolto, korjaaminen, käytöstä poistaminen, vuototarkastus ja talteenotto vaativat Tukesin myöntämän kylmäalan pätevyyden.

Vastuuhenkilöllä pitää olla pelastustoimen laitteista säädetyn lain (10/2007) mukainen Tukesin myöntämä, voimassa oleva automaattisten sammutuslaitteistojen asennusliikkeen vastuuhenkilön pätevyystodistus (SA K).

Voit hakea vastuuhenkilön pätevyyttä (SA K), kun sinulla on tehtävään soveltuva teknisen oppilaitoksen tai ammattikorkeakoulun tutkinto ja olet suorittanut Tukesin hyväksymän tahon järjestämän sammutuslaitteistokuulustelun.

Voit hakea asentajan pätevyystodistusta (SA K a), kun olet suorittanut Tukesin hyväksymän tahon järjestämän pätevyyskokeen.

Vastuuhenkilö vastaa siitä, että toiminnassa noudatetaan ympäristönsuojeluvaatimuksia ja asentajat täyttävät pätevyysvaatimukset.

JÄ: Jätehuolto: Sähkö- ja elektroniikkalaiteromujen (SER) talteenotto 

SER-talteenotto laitteista, jotka kuuluvat asetuksen 519/2014 soveltamisalaan. Huom! Varastointi- ja käsittelypaikalla on oltava ympäristölupa!

Vähintään 3 kg ja vähintään 5 hiilidioksidiekvivalenttitonnia kylmäainetta sisältäviin laitteisiin sovelletaan laitekohtaisia pätevyysvaatimuksia, ks. kohta Y3.

Alle 3 kg kylmäainetta ja alle 5 hiilidioksidiekvivalenttitonnia kylmäainetta sisältävät laitteet (jä).

Voit hakea vastuuhenkilön pätevyystodistusta (jä), kun olet suorittanut joko teknisen koulutuksen tai jäteasemanhoitajan peruskoulutuksen, eli ympäristöhuollon ammattitutkinnon, sekä olet suorittanut pätevyyskokeen (pätevyyskokeen sisältö Vna766/2016, liite 8).

Voit hakea asentajan pätevyystodistusta (jä a), kun olet suorittanut pätevyyskokeen (pätevyyskokeen sisältö Vna 766/2016, liite 8).

Vähintään 3 kg kylmäainetta sisältävät kylmäkuljetuskuorma-autojen ja kylmäkuljetusperävaunujen jäähdytysyksiköt 

Laitteiden asennus, kunnossapito, huolto, korjaaminen, käytöstä poistaminen, vuototarkastus ja talteenotto vaativat Tukesin myöntämän kylmäalan pätevyyden.

Yritykseltä ei edellytetä toimintailmoitusta.

Voit hakea asentajan pätevyystodistusta (y3a), kun olet suorittanut jokin seuraavista ammattitutkinnoista tai niiden osista

 • kylmäasentajan ammattitutkinto tai
 • kylmäasentajan ammattitutkinnosta vähintään osat 1 sekä jokin valinnaisista osista 4-8, kylmäaineiden käsittely sekä valinnainen asennus- ja huolto-osa tai
 • talotekniikan perustutkinnosta osat
  kylmäkomponenttien ja putkiston asennus sekä kylmälaitoksen käyttöönotto.

Vähintään 3 kg kylmäainetta sisältävät laivojen ja vesialusten laitteet 

Laitteiden asennus, kunnossapito, huolto, korjaaminen, käytöstä poistaminen, vuototarkastus ja talteenotto vaativat Tukesin myöntämän kylmäalan pätevyyden.

Yritykseltä ei edellytetä toimintailmoitusta.

Voit hakea asentajan pätevyystodistusta (y3a), kun olet suorittanut jokin seuraavista ammattitutkinnoista tai niiden osista

 • kylmäasentajan ammattitutkinto tai
 • kylmäasentajan ammattitutkinnosta vähintään osat 1 sekä jokin valinnaisista osista 4-8, kylmäaineiden käsittely sekä valinnainen asennus- ja huolto-osa tai
 • talotekniikan perustutkinnosta osat
  kylmäkomponenttien ja putkiston asennus sekä kylmälaitoksen käyttöönotto. 

Näin haet kylmäalan henkilöpätevyyttä

Koulutus
Huolehdi, että sinulla on vastuuhenkilön tai asentajan pätevyysvaatimuksiin kirjattu riittävä koulutus.

Vastuuhenkilön ja asentajan pätevyystodistus
Hae pätevyystodistus Tukesilta. Liitä hakemukseen todistus koulutuksesta ja lisäksi vastuuhenkilönselvitys työkokemuksesta.

Henkilöpätevyyden myöntäminen
Tukes myöntää sinulle pätevyystodistuksen, jos pätevyysvaatimukset täyttyvät. Tukes lähettää pätevyystodistuk-sen ja merkitsee tiedot pätevyysrekisteriin.

Pätevyysrekisteri
Rekisteristä voit tarkastaa henkilöt, joilla on kylmäalan pätevyys.

Usein kysyttyä