Henkilöpätevyydet ja pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset taulukossa

Y3: vähintään 3 kg kylmäainetta sisältävät laitteet  

Laitteiden asennus, kunnossapito, huolto, korjaaminen, käytöstä poistaminen, vuototarkastus ja talteenotto vaativat Tukesin myöntämän kylmäalan pätevyyden.


Voit hakea vastuuhenkilön pätevyystodistusta (y3), jos sinulla on vähintään kahden vuoden työkokemus kylmäalalta ja olet suorittanut jonkin seuraavista: 

 • kylmäalalle soveltuva teknikon tai insinöörin tai diplomi-insinöörin tutkinto sekätutkinnon osa kylmäaineiden käsitteleminen (talotekniikan ammattitutkinto, kylmäasennuksen osaamisala) tai
 • kylmäasentajan ammattitutkinto (talotekniikan at, kylmäasennuksen osaamisala) tai

 • kylmämestarin erikoisammattitutkinto (talotekniikan erikoisammattitutkinto, kylmätekniikan osaamisala).

Vastuuhenkilö vastaa siitä, että toiminnassa noudatetaan ympäristönsuojeluvaatimuksia ja asentajat täyttävät pätevyysvaatimukset.

Voit hakea asentajan pätevyystodistusta (y3a), kun olet suorittanut:

 • kylmäasentajan ammattitutkinto (talotekniikan at; kylmäasennuksen osaamisala) tai

 • kylmäasentajan ammattitutkinnosta vähintään tutkinnon osat kylmäaineiden käsitteleminen  sekä 1 valinnainen asennus- ja huolto-osa (5 vaihtoehtoista erikoistumisalaa) tai

 • talotekniikan perustutkinnosta osat kylmäkomponenttien ja putkiston asentaminen sekä kylmälaitoksen käyttöönottaminen.

E3: alle 3 kg kylmäainetta sisältävät laitteet 

Laitteiden asennus, kunnossapito, huolto, korjaaminen, käytöstä poistaminen, vuototarkastus ja talteenotto vaativat Tukesin myöntämän kylmäalan pätevyyden.

Voit hakea vastuuhenkilön pätevyystodistusta (e3), jos sinulla on yhden vuoden tekninen työkokemus esimerkiksi lvi-, putki- tai sähköasennustöistä ja olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnon osista: 

 • kylmäaineiden käsitteleminen (talotekniikan ammattitutkinto, kylmäasennuksen osaamisala) tai
 • lämpöpumppujen asentaminen ja huoltaminen (talotekniikan ammattitutkinto, lämmitys-laiteasennuksen osaamisala) tai
 • kylmäteknisten laitteiden asennus-, huolto- ja korjaustyöt (kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto).

Vastuuhenkilö vastaa siitä, että toiminnassa noudatetaan ympäristönsuojeluvaatimuksia ja asentajat täyttävät pätevyysvaatimukset.

Voit hakea asentajan pätevyystodistusta (e3a), kun olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnon osista:

 • kylmäteknisten laitteiden asennus-, huolto- ja korjaustyöt (kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto) tai
 • lämpöpumppujen asentaminen ja huoltaminen (talotekniikan ammattitutkinto, lämmitys-laiteasennuksen osaamisala) tai
 • pienkylmälaitteiden ja ilmalämpöpumppujen asennus (talotekniikan perustutkinto, putkiasennuksen osaamisala).

VU A: Vuototarkastajan pätevyys

Voit hakea asentajan pätevyystodistusta (vua), kun olet suorittanut Tukesin hyväksymän tahon järjestämän pätevyyskokeen.

KU: Ajoneuvojen ilmastointilaitteet

Laitteiden asennus, kunnossapito, huolto, korjaaminen, käytöstä poistaminen, vuototarkastus ja talteenotto vaativat Tukesin myöntämän kylmäalan pätevyyden. 

Jos sinulla on y3- tai e3-pätevyys, ku-pätevyyttä ei tarvitse erikseen hakea.

Voit hakea vastuuhenkilön pätevyystodistusta (ku), kun sinulla on jokin seuraavista:

 • autoalan perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai
 • autoalalle soveltuva työteknikon, teknikon tai insinöörin tutkinto 

Jos sinulta puuttuu autoalan tutkinto, korjaamon omistaja voi toimia ajoneuvojen ilmastointilaitteiden vastuuhenkilönä, kun hän suorittanut Tukesin hyväksymän tahon järjestämän pätevyyskokeen.

Vastuuhenkilö vastaa siitä, että toiminnassa noudatetaan ympäristönsuojeluvaatimuksia ja asentajat täyttävät pätevyysvaatimukset.

Voit hakea asentajan pätevyystodistusta (kua), kun olet suorittanut Tukesin hyväksymän tahon järjestämän pätevyyskokeen. Ajoneuvojen ilmastointihuoltoja saa tehdä pätevyyksillä y3a ja e3a.

SAK: Kiinteät sammutuslaitteistot, F-kaasut 

Laitteiden asennus, kunnossapito, huolto, korjaaminen, käytöstä poistaminen, vuototarkastus ja talteenotto vaativat Tukesin myöntämän kylmäalan pätevyyden.

Vastuuhenkilöllä pitää olla pelastustoimen laitteista säädetyn lain (10/2007) mukainen Tukesin myöntämä, voimassa oleva automaattisten sammutuslaitteistojen asennusliikkeen vastuuhenkilön pätevyystodistus (SA K).

Voit hakea vastuuhenkilön pätevyyttä (SA K), kun sinulla on tehtävään soveltuva teknisen oppilaitoksen tai ammattikorkeakoulun tutkinto ja olet suorittanut Tukesin hyväksymän tahon järjestämän sammutuslaitteistokuulustelun.

Voit hakea asentajan pätevyystodistusta (SA K a), kun olet suorittanut Tukesin hyväksymän tahon järjestämän pätevyyskokeen.

Vastuuhenkilö vastaa siitä, että toiminnassa noudatetaan ympäristönsuojeluvaatimuksia ja asentajat täyttävät pätevyysvaatimukset.

JÄ: Jätehuolto: Sähkö- ja elektroniikkalaiteromujen (SER) talteenotto 

SER-talteenotto laitteista, jotka kuuluvat asetuksen 519/2014 soveltamisalaan. Huom! Varastointi- ja käsittelypaikalla on oltava ympäristölupa!

Vähintään 3 kg ja vähintään 5 hiilidioksidiekvivalenttitonnia kylmäainetta sisältäviin laitteisiin sovelletaan laitekohtaisia pätevyysvaatimuksia, ks. kohta Y3.

Alle 3 kg kylmäainetta ja alle 5 hiilidioksidiekvivalenttitonnia kylmäainetta sisältävät laitteet (jä).

Voit hakea vastuuhenkilön pätevyystodistusta (jä), kun olet suorittanut joko teknisen koulutuksen tai jäteasemanhoitajan peruskoulutuksen, eli ympäristöhuollon ammattitutkinnon, sekä olet suorittanut pätevyyskokeen (pätevyyskokeen sisältö Vna766/2016, liite 8).

Voit hakea asentajan pätevyystodistusta (jä a), kun olet suorittanut pätevyyskokeen (pätevyyskokeen sisältö Vna 766/2016, liite 8).

Vähintään 3 kg kylmäainetta sisältävät kylmäkuljetuskuorma-autojen ja kylmäkuljetusperävaunujen jäähdytysyksiköt 

Laitteiden asennus, kunnossapito, huolto, korjaaminen, käytöstä poistaminen, vuototarkastus ja talteenotto vaativat Tukesin myöntämän kylmäalan pätevyyden.

Yritykseltä ei edellytetä toimintailmoitusta.

Voit hakea asentajan pätevyystodistusta (y3a), kun olet suorittanut jokin seuraavista ammattitutkinnoista tai niiden osista

 • kylmäasentajan ammattitutkinto (talotekniikan ammattitutkinto, kylmäasennuksen osaamisala) tai

 • kylmäasentajan ammattitutkinnosta vähintään osat kylmäaineiden käsitteleminen sekä 1 valinnainen asennus- ja huolto-osa (5 erikoistumisalaa) tai

 • talotekniikan perustutkinnosta osat kylmäkomponenttien ja putkiston asentaminen sekä kylmälaitoksen käyttöönottaminen.

Vähintään 3 kg kylmäainetta sisältävät laivojen ja vesialusten laitteet 

Laitteiden asennus, kunnossapito, huolto, korjaaminen, käytöstä poistaminen, vuototarkastus ja talteenotto vaativat Tukesin myöntämän kylmäalan pätevyyden.

Yritykseltä ei edellytetä toimintailmoitusta.

Voit hakea asentajan pätevyystodistusta (y3a), kun olet suorittanut jokin seuraavista ammattitutkinnoista tai niiden osista

 • kylmäasentajan ammattitutkinto (talotekniikan ammattitutkinto, kylmäasennuksen osaamisala) tai

 • kylmäasentajan ammattitutkinnosta vähintään osat kylmäaineiden käsitteleminen sekä 1 valinnainen asennus- ja huolto-osa (5 erikoistumisalaa) tai

 • talotekniikan perustutkinnosta osat kylmäkomponenttien ja putkiston asentaminen sekä kylmälaitoksen käyttöönottaminen.

SK: sähköiset kytkinlaitteet

Sähköisten kytkinlaitteiden sisältämiin F-kaasuihin liittyvä asennus, kunnossapito, huolto, korjaaminen, käytöstä poistaminen ja talteenotto.

Voit hakea asentajan pätevyystodistusta (sk a), kun olet suorittanut Tukesin hyväksymän tahon järjestämän pätevyyskokeen.

Näin haet kylmäalan henkilöpätevyyttä (vastuuhenkilö / asentaja)

1. Tarkista pätevyysvaatimukset
Tarkista pätevyysvaatimukset ennen hakemuksen täyttämistä Tukesin verkkosivuilta. Vastuuhenkilön pätevyyttä kannattaa hakea, jos pätevyys- ja työkokemusvaatimukset täyttyvät, vaikka työtehtäväsi ei sitä tällä hetkellä vaatisi.

2. Asioi sähköisesti
Kirjaudu pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla sähköiseen asiointipalveluun.

3. Täytä hakemus ja anna liitteet
Täytä pyydetyt tiedot sähköiseen hakemukseen. Muista liittää hakemukseen pätevyystaulukossa mainitut liitteet. Voit tallentaa hakemuksen keskeneräisenä ja jatkaa sen täydentämistä myöhemmin.

4. Seuraa käsittelyn vaiheita
Saat tiedon käsittelyn vaiheista hakemuksessa antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Hakemus on saapunut Tukesin käsittelyjärjestelmään, kun saat viestissä hakemuksen diaarinumeron. Sähköpostin lähettäjänä on [email protected]. Ellet ole saanut sähköpostia, kannattaa tarkastaa, ettei viestit ole menneet roskapostiin.

5. Tiedot kylmäalan pätevyysrekisteriin
Kun saat myöntävän päätöksen, voit toimia myönnetyn pätevyyden mukaisesti kylmälaiteliikkeen vastuuhenkilönä ja/tai asentajana. Nimesi, asuinkuntasi ja myönnetty pätevyysalue löytyvät kylmäalan pätevyysrekisteristä.

6. Nimitys vastuuhenkilöksi
Jos yritys tekee toimintailmoituksen ja sinut nimetään vastuuhenkilöksi yritykseen, sinun tulee käydä hyväksymässä nimityksesi sähköpostiisi lähetetyn linkin kautta tai kirjautumalla sähköiseen asiointipalveluun.

Usein kysyttyä