Henkilöpätevyydet ja pätevyysvaatimukset

Y3: vähintään 3 kg kylmäainetta sisältävät laitteet  

Laitteiden asennus, kunnossapito, huolto, korjaaminen, käytöstä poistaminen, vuototarkastus ja talteenotto vaativat Tukesin myöntämän kylmäalan pätevyyden.


Voit hakea vastuuhenkilön pätevyystodistusta (y3), jos sinulla on vähintään kahden vuoden työkokemus kylmäalalta ja olet suorittanut jonkin seuraavista: 

 • kylmäalalle soveltuva työteknikon, teknikon tai insinöörin tai diplomi-insinöörin tutkinto sekä kylmäasentajan ammattitutkinnosta osa 1: kylmäaineiden käsittely. Huom! työteknikon tutkinnolla voi osoittaa pätevyytensä 31.12.2018 saakka.
  tai
 • kylmäasentajan ammattitutkinto tai
 • kylmämestarin erikoisammattitutkinto.

Vastuuhenkilö vastaa siitä, että toiminnassa noudatetaan ympäristönsuojeluvaatimuksia ja asentajat täyttävät pätevyysvaatimukset.

Voit hakea asentajan pätevyystodistusta (y3a), kun olet suorittanut jokin:

 • kylmäasentajan ammattitutkinto tai
 • kylmäasentajan ammattitutkinnosta vähintään osat 1 sekä jokin valinnaisista osista 4-8, eli kylmäaineiden käsittely sekä valinnainen asennus- ja huolto-osa tai
 • talotekniikan perustutkinnosta osat
  kylmäkomponenttien ja putkiston asennus sekä kylmälaitoksen käyttöönotto.

E3: alle 3 kg kylmäainetta sisältävät laitteet 

Laitteiden asennus, kunnossapito, huolto, korjaaminen, käytöstä poistaminen, vuototarkastus ja talteenotto vaativat Tukesin myöntämän kylmäalan pätevyyden.

Voit hakea vastuuhenkilön pätevyystodistusta (e3), jos sinulla on yhden vuoden tekninen työkokemus esimerkiksi lvi-, putki- tai sähköasennustöistä ja olet suorittanut jokin seuraavista: 

 • kylmäasentajan ammattitutkinnosta osa kylmäaineiden käsittely tai
 • kotitalouskoneasentajan ammattitutkinnosta osa kylmäteknisten laitteiden asennus-, huolto- ja korjaustyöt tai
 • lämmityslaiteasentajan ammattitutkinnosta osa lämpöpumppulämmityslaitteistotyöt.

Vastuuhenkilö vastaa siitä, että toiminnassa noudatetaan ympäristönsuojeluvaatimuksia ja asentajat täyttävät pätevyysvaatimukset.

Voit hakea asentajan pätevyystodistusta (e3a), kun olet suorittanut jokin seuraavista:

 • kotitalouskoneasentajan ammattitutkinnosta osa kylmäteknisten laitteiden asennus-, huolto- ja korjaustyöt tai
 • lämmityslaiteasentajan ammattitutkinnosta osa lämpöpumppulämmityslaitteistotyöt tai
 • talotekniikan perustutkinnosta osa pienkylmälaitteiden asennus.

KU: Ajoneuvojen ilmastointilaitteet

Laitteiden asennus, kunnossapito, huolto, korjaaminen, käytöstä poistaminen, vuototarkastus ja talteenotto vaativat Tukesin myöntämän kylmäalan pätevyyden.

Voit hakea vastuuhenkilön pätevyystodistusta (ku), kun sinulla on jokin seuraavista:

 • autoalan perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai
 • autoalalle soveltuva työteknikon, teknikon tai insinöörin tutkinto tai
 • vähintään 3 kg tai alle 3 kg kylmäainetta sisältävien laitteiden edellyttämä pätevyys.

Jos sinulta puuttuu autoalan tutkinto, korjaamon omistaja voi toimia ajoneuvojen ilmastointilaitteiden vastuuhenkilönä, kun hän suorittanut Tukesin hyväksymän tahon järjestämän pätevyyskokeen.

Vastuuhenkilö vastaa siitä, että toiminnassa noudatetaan ympäristönsuojeluvaatimuksia ja asentajat täyttävät pätevyysvaatimukset.

Voit hakea asentajan pätevyystodistusta (kua), kun olet suorittanut Tukesin hyväksymän tahon järjestämän pätevyyskokeen.

SAK: Kiinteät sammutuslaitteistot, F-kaasut 

Laitteiden asennus, kunnossapito, huolto, korjaaminen, käytöstä poistaminen, vuototarkastus ja talteenotto vaativat Tukesin myöntämän kylmäalan pätevyyden.

Vastuuhenkilöllä pitää olla pelastustoimen laitteista säädetyn lain (10/2007) mukainen Tukesin myöntämä, voimassa oleva automaattisten sammutuslaitteistojen asennusliikkeen vastuuhenkilön pätevyystodistus (SA K).

Voit hakea vastuuhenkilön pätevyyttä (SA K), kun sinulla on tehtävään soveltuva teknisen oppilaitoksen tai ammattikorkeakoulun tutkinto ja olet suorittanut Tukesin hyväksymän tahon järjestämän sammutuslaitteistokuulustelun.

Voit hakea asentajan pätevyystodistusta (SA K a), kun olet suorittanut Tukesin hyväksymän tahon järjestämän pätevyyskokeen.

Vastuuhenkilö vastaa siitä, että toiminnassa noudatetaan ympäristönsuojeluvaatimuksia ja asentajat täyttävät pätevyysvaatimukset.

JÄ: Jätehuolto: Sähkö- ja elektroniikkalaiteromujen (SER) talteenotto 

SER-talteenotto laitteista, jotka kuuluvat asetuksen 519/2014 soveltamisalaan. Huom! Varastointi- ja käsittelypaikalla on oltava ympäristölupa!

Vähintään 3 kg ja vähintään 5 hiilidioksidiekvivalenttitonnia kylmäainetta sisältäviin laitteisiin sovelletaan laitekohtaisia pätevyysvaatimuksia, ks. kohta Y3.

Alle 3 kg kylmäainetta ja alle 5 hiilidioksidiekvivalenttitonnia kylmäainetta sisältävät laitteet (jä).

Voit hakea vastuuhenkilön pätevyystodistusta (jä), kun olet suorittanut joko teknisen koulutuksen tai jäteasemanhoitajan peruskoulutuksen, eli ympäristöhuollon ammattitutkinnon, sekä olet suorittanut pätevyyskokeen (pätevyyskokeen sisältö Vna766/2016, liite 8).

Voit hakea asentajan pätevyystodistusta (jä a), kun olet suorittanut pätevyyskokeen (pätevyyskokeen sisältö Vna 766/2016, liite 8).

Vähintään 3 kg kylmäainetta sisältävät kylmäkuljetuskuorma-autojen ja kylmäkuljetusperävaunujen jäähdytysyksiköt 

Laitteiden asennus, kunnossapito, huolto, korjaaminen, käytöstä poistaminen, vuototarkastus ja talteenotto vaativat Tukesin myöntämän kylmäalan pätevyyden.

Yritykseltä ei edellytetä toimintailmoitusta.

Voit hakea asentajan pätevyystodistusta (y3a), kun olet suorittanut jokin seuraavista ammattitutkinnoista tai niiden osista

 • kylmäasentajan ammattitutkinto tai
 • kylmäasentajan ammattitutkinnosta vähintään osat 1 sekä jokin valinnaisista osista 4-8, kylmäaineiden käsittely sekä valinnainen asennus- ja huolto-osa tai
 • talotekniikan perustutkinnosta osat
  kylmäkomponenttien ja putkiston asennus sekä kylmälaitoksen käyttöönotto.

Vähintään 3 kg kylmäainetta sisältävät laivojen ja vesialusten laitteet 

Laitteiden asennus, kunnossapito, huolto, korjaaminen, käytöstä poistaminen, vuototarkastus ja talteenotto vaativat Tukesin myöntämän kylmäalan pätevyyden.

Yritykseltä ei edellytetä toimintailmoitusta.

Voit hakea asentajan pätevyystodistusta (y3a), kun olet suorittanut jokin seuraavista ammattitutkinnoista tai niiden osista

 • kylmäasentajan ammattitutkinto tai
 • kylmäasentajan ammattitutkinnosta vähintään osat 1 sekä jokin valinnaisista osista 4-8, kylmäaineiden käsittely sekä valinnainen asennus- ja huolto-osa tai
 • talotekniikan perustutkinnosta osat
  kylmäkomponenttien ja putkiston asennus sekä kylmälaitoksen käyttöönotto. 

Näin haet kylmäalan henkilöpätevyyttä

Koulutus
Huolehdi, että sinulla on vastuuhenkilön tai asentajan pätevyysvaatimuksiin kirjattu riittävä koulutus.

Vastuuhenkilön ja asentajan pätevyystodistus
Hae pätevyystodistus Tukesilta. Liitä hakemukseen todistus koulutuksesta ja lisäksi vastuuhenkilönselvitys työkokemuksesta.

Henkilöpätevyyden myöntäminen
Tukes myöntää sinulle pätevyystodistuksen, jos pätevyysvaatimukset täyttyvät. Tukes lähettää pätevyystodistuk-sen ja merkitsee tiedot pätevyysrekisteriin.

Pätevyysrekisteri
Rekisteristä voit tarkastaa henkilöt, joilla on kylmäalan pätevyys.

Usein kysyttyä

 • Miten kylmälaiteliikkeen pätevyyden saa?

  Tukes rekisteröi yrityksen kylmälaiteliikkeeksi, kun yrityksellä on pätevä vastuuhenkilö ja henkilöstö sekä tarvittavat työvälineet. Pätevyys pitää osoittaa kylmäalan ammatti- tai perustutkinnon tai pätevyyskokeen suorittamisella toiminta-alan mukaisesti.

  Tukes pitää kylmäalan pätevyysrekisteriä vastuuhenkilön ja/tai asentajan pätevyyden saaneista henkilöistä.

  Katso myös vastuuhenkilöiden ja asentajien kylmäalan pätevyysvaatimukset

 • Onko kylmälaitteiden huollolle lakisääteisiä velvoitteita?

  F-kaasupohjaisia kylmäaineita sisältäviä kylmälaitteita saavat huoltaa vain Tukesin rekisterissä olevat kylmälaiteliikkeet.

  Suuremmille, pääasiassa kiinteistöjen, kaupan ja teollisuuden kylmälaitteille on säädetty vuototarkastusvelvoite. Laitteiden vuototarkastusvaatimus porrastetaan kylmäaineen ilmastoa lämmittävän vaikutuksen mukaan, eli vuototarkastustiheyteen vaikuttaa sekä laitteen sisältämä kylmäaineen määrä että kylmäaineen ilmastoa lämmittävä vaikutus.

  Kylmälaitteen haltijan ja omistajan on huolehdittava vuototarkastusten teettämisestä säädetyin määrävälein. Tukesin rekisterissä olevat kylmälaiteliikkeet saavat tehdä vuototarkastuksia. Vuototarkastukset kirjataan kylmälaitteen huolto- ja tarkastuspäiväkirjaan.

  ELY-keskukset ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat vuototarkastusvelvoitteen noudattamista. Lisätietoja vuototarkastuksista YM:n sivuilta.

 • Mistä saa tietoa kylmäaineista ja niiden vaaroista?

  Kylmäaineiden vaaroista ja turvallisesta käsittelystä kerrotaan niitä koskevissa käyttöturvallisuustiedotteissa. Tiedotteita voi hakea netistä kylmäaineen tunnuksella (esim. R-134a tai R-404A).

  Kylmäkoneistoja ja lämpöpumppuja koskevan standardin SFS-EN 378 osan 1 liitteessä E on luettelo kylmäaineista. Standardi sisältyy SFS:n standardikäsikirjaan nro 65-1 Kylmälaitteet. Liitteessä E selvitetään mm. kylmäaineen kemiallinen kaava tai seosaineet, vaarallisuus-luokka ja ilmastovaikutusta kuvaava GWP-arvo.

 • Saako alle 3 kg:n pätevyydellä (e3) asentaa tai huoltaa vähintään 3 kg kylmäainetta sisältäviä laitteita?

  Ei. Vain silloin, kun laitteessa on useita erillisiä kylmäpiirejä, joissa jokaisessa kylmäainemäärä on alle 3 kg, voidaan laitteen asennus- ja huoltotöitä tehdä alle 3 kg:n pätevyydellä.

 • Ovatko turvallisuuskortit pakollisia kylmäalan töissä?

  • Työturvallisuuskortti on käytössä rakennusalalla, teollisuudessa ja julkisella sektorilla. Tilaajayritykset edellyttävät tavallisesti, että alihankkijoiden työntekijöillä on työturvallisuuskortti. Työturvallisuuskortilla ei ole lakisääteistä pakollisuutta.
  • Tulityökortti vaaditaan tilapäisellä tulityöpaikalla työskenteleviltä työntekijöiltä. Tulityöluvan myöntäjällä tulee myös olla tulityökortti. Tulityövartijan osalta suositellaan, että hänellä on tulityökortti. Tulityökortti perustuu pelastuslakiin 379/2011 (ks. lain 5 §).
  • Sähkötyöturvallisuuskortti (SFS 6002) on pakollinen sähköalan töissä. Sähkötyöturvallisuuskortti perustuu valtioneuvoston asetukseen sähkö- ja käyttötyöstä 1435/2016 (liite 3).
  • Ensiapu 1 / hätäensiapukoulutus on varautumista työtapaturmiin. Koulutuksella ei ole lakisääteistä pakollisuutta, mutta on suositeltavaa, että työpaikalla tai työvuorossa on ensiapukoulutettu työntekijä.
 • Kauanko turvallisuuskortit ovat voimassa?

  Työturvallisuuskortti, sähkötyöturvallisuuskortti ja tulityökortti ovat voimassa viisi vuotta. Ensiapu 1 / hätäensiapukoulutus on voimassa kolme vuotta. 

 • Vaaditaanko turvallisuuskortteja kylmäalan tutkinnoissa?

  Kylmäalan tutkinnon tai osatutkinnon suorittamisessa vaaditaan turvallisuuskortteja tutkinnon perusteiden mukaisesti. Esim. lämmityslaiteasentajan osatutkinnon "lämpöpumppulämmityslaitteistotyöt" suorittamisessa vaaditaan voimassa olevaa tulityökorttia. 

 • Mitä ovat tulityöt?

  Tulityöt ovat töitä, joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä tai joista syntyy kipinöitä. Tulitöitä ovat hitsaus ja juottaminen, laikkaleikkaus, metallin hionta sekä kaasupolttimen, muun avoliekin tai kuumailmapuhaltimen käyttäminen.