Nesteiden lastausjärjestelmät

Käytössä olevien lastausjärjestelmien varmentamisessa noudatetaan taulukon mukaista menettelyä.  Menettelyyn vaikuttavat järjestelmän käyttöönottoaika ja järjestelmässä olevan mittarin vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa käytetyt menettelyt.

Mittauslaitedirektiivin (MID) -vaatimukset täyttävä mittari voidaan liittää ennen 30.10.2006 käyttöön otettuun mittausjärjestelmään alla esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Mittarin vaatimustenmukaisuuden osoitus Mittausjärjestelmä asennettu Mittausjärjestelmään sovellettavat vaatimukset: MID vai vanha kansallinen VJ-hyväksyntä
VJ.A.XX.YY Ennen 30.10.2006 kansallinen
MID Ennen 30.10.2006 kansallinen
VJ.A.XX.YY 30.10.2006 jälkeen MID
MID 30.10.2006 jälkeen MID

Kansalliset VJ-hyväksynnät ja ensivarmennukset koskivat pelkästään mittauselintä eli mittaria ja näyttölaitetta. Mittauslaitedirektiivin vaatimukset koskevat koko mittausjärjestelmää. Mittausjärjestelmä on se osa lastausjärjestelmää, jolla

  • mittaus toteutetaan
  • tuotetaan laskutuksen perusteena olevaa mittaustietoa
  • tallennetaan saatu tulos myöhempää käyttöä varten.

Mittausjärjestelmään kuuluu erilaisia laitteita ja ohjelmistoja. Lisäksi järjestelmän on tallennettava pysyvästi mittaustulos ja kyseisen kaupan mittaustapahtuman yksilöintiin liittyvät tiedot.