Usein kysyttyä

 • Olemme yleishyödyllinen yhdistys ja haluamme jakaa veloituksetta heijastimia kuluttajille. Mitkä vaatimukset meitä koskevat?

  Jalankulkijaheijastimet ovat henkilönsuojaimia ja niitä koskee henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425. Ennen markkinoille saattamista heijastimet tulee tyyppitarkastaa ilmoitetussa laitoksessa. Osoituksena tästä tarkastuksesta sekä tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta valmistajan tulee kiinnittää tuotteeseen CE-merkintä. Tuotteen mukana tulee olla suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet. Henkilönsuojaimia koskevista vaatimuksista on tarkemmin Henkilönsuojainten vaatimukset -sivulla.

  EU:n henkilönsuojainasetuksen mukaan valmistajat, maahantuojat ja jakelijat ovat toimitusketjuun liittyvien tehtäviensä mukaisesti vastuussa siitä, että markkinoille saatettavat henkilönsuojaimet ovat vaatimustenmukaisia. Jakelija on toimitusketjuun kuuluvaa luonnollinen tai oikeushenkilöä, joka asettaa henkilönsuojaimen saataville markkinoille, mutta joka ei ole valmistaja tai maahantuoja. Markkinoille saataville asettamisella tarkoitetaan henkilönsuojaimen toimittamista Euroopan Unionin markkinoille liiketoiminnan yhteydessä joko jakelua tai käyttöä varten maksua vastaan tai maksutta.

  Kuluttajien käyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten merkintöjä koskevista kielivaatimuksista ja viranomaisen toimivallasta säädetään henkilönsuojainlaissa (218/2018). Tukes valvoo kuluttajakäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuutta sekä turvallisuutta ja soveltaa liiketoiminnan yhteydessä luovutettavien henkilönsuojainten markkinavalvontaan markkinavalvontalakia (1137/2016).

  Tukes voi myös puuttua tarvittaessa muussa kuin liiketoiminnassa luovutettavien kuluttajien käyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten turvallisuuteen kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) nojalla. Näissä tilanteissa henkilönsuojaimilta voidaan edellyttää kuluttajaturvallisuuslain mukaista turvallisuustasoa ja soveltaa lain mukaisia valvontakeinoja.

 • Valmistan henkilönsuojaimia muistuttuvia tuotteita. Mitä merkintöjä tuotteessa pitäisi olla?

  Kuluttajan henki tai terveys voi vaarantua, jos hän käyttää henkilönsuojaimen käyttöä vaativissa olosuhteissa tuotetta, joka muistuttaa henkilönsuojainta tai ei täytä niille asetettuja vaatimuksia. Kuluttajan voi olla vaikea erottaa kyseisiä tuotteita henkilönsuojaimista, koska ne voivat olla hyvin samannäköisiä ja niitä voidaan myydä kaupoissa henkilönsuojaimien lähettyvillä.

  Jos tuotteesta annetuista tiedoista tai markkinointimateriaalista voi saada sellaisen käsityksen, että tuotetta voisi käyttää henkilönsuojaimena, sen on täytettävä henkilönsuojaimia koskevat vaatimukset. Tällaisia väitteitä ovat esimerkiksi, että tuote suojaa käyttäjäänsä joltakin vaaralta tai tuote lisää henkilön turvallisuutta pimeässä tai kylmässä vedessä.

  Tuotteita, jotka voivat olla sekoitettavissa henkilönsuojaimiin, ei pitäisi lainkaan myydä kuluttajille.

  Jos henkilönsuojaimia muistuttavia tuotteita, joilla on jokin muu käyttötarkoitus kuin käyttäjänsä suojaaminen, kuitenkin myydään kuluttajille, tuotteen pakkausmerkinnöistä sekä lisäksi myyntitapahtuman yhteydessä tulee selvästi käydä ilmi seuraavat asiat:

  • tuote ei ole henkilönsuojain
  • tuotteen käyttötarkoitus (muu kuin käyttäjän suojaaminen vaaroilta)
  • varoitus siitä, että tuote ei suojaa käyttäjäänsä millään tavalla ja että tuotetta ei pidä käyttää olosuhteissa, joissa henkilönsuojaimen käyttäminen on tarpeen.

  Tuote ei saa olla CE-merkitty henkilönsuojaimena. Edellä mainittujen tietojen lisäksi tuotteesta pitää antaa valtioneuvoston asetuksessa kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista (613/2004) säädetyt tiedot.

 • Meillä on joissakin myymissämme ulkovaatteissa heijastavaa kangasta. Voiko ulkoiluvaatteen tuotekuvauksessa kertoa, että se lisää henkilön näkyvyyttä pimeässä?

  Yksityiseen käyttöön tarkoitettujen vaatteiden, kuten päähineiden, kausivaatetuksen ja jalkineiden, joihin on lisätty heijastavaa tai fluoresoivia osia koristeeksi, ei katsota olevan henkilönsuojaimia. Mikäli tuotteesta annettujen tietojen mukaan tuote lisää henkilön näkyvyyttä pimeässä, tuotteen heijastavat nauhat toimivat heijastimena tai muita vastaavia väitteitä, tuotteen on täytettävä henkilönsuojaimia koskevat vaatimukset.

  Kuluttajille ei saa luovuttaa kulutustavaraa, josta annetut harhaanjohtavat, totuudenvastaiset tai puutteelliset tiedot tai jonka harhaanjohtava ulkomuoto voivat aiheuttaa vamman, myrkytyksen, sairauden tai muun terveysvaaran.