Kuljetussäiliöt

Säiliön merkinnät

Kuljetussäiliössä tulee olla selkeä ja näkyvä säiliökilpi, johon on merkitty Tukesin säiliörekisterinumero.

Säiliökilpiä, joiden teksti ei näy.  Kuluneesta säiliökilvestä voi olla mahdotonta selvittää säiliön teknisiä tietoja tai tarkastushistoriaa.

Säiliöasiakirjat 

Kuljetussäiliöiden säiliöasiakirjat tulee olla ajoneuvossa mukana. Säiliöasiakirjat ovat tärkeä osa ajoonlähtötarkastusta. Niiden avulla kuljettaja voi varmistua siitä, minkälaista säiliöitä hän on kuljettamassa, onko säiliölle tehty määräaikaistarkastuksia ja mitä edellisissä tarkastuksissa on todettu. Tällä tavoin kuljettaja voi myös huomioida, onko säiliössä uusia esimerkiksi onnettomuuksista aiheutuneita vaurioita, joiden vaikutusta turvallisuuteen ei ole vielä varmistettu tarkastuslaitoksella teetetyssä tarkastuksessa.

On hyvä varmistaa, että asiakirja on edelleen lukukelpoinen, vaikka se säilytettäisiinkin säiliön yhteydessä asiakirjaputkessa, säiliökonteissa yleinen asiakirjojen kuljetustapa.

Varoventtiilit

Kuljetussäiliöiden varoventtiilien sinetöinnillä ns. "plommauksella" varmistetaan, että painelaitteiden varoventtiili avautuu tietyssä säädetyssä paineessa. Varoventtiilien ja mittarien yms. sinetti koostuu lyijy- tai muovisinetistä ja plommilangasta. Jos varoventtiilin sinetti poistetaan tai sen tilalle laitetaan lukko, pinni, hakaneula tai muu vastaava, on kyseenalaista, vastaako varoventtiili edelleen alkuperäistä tarkastuslaitoksen hyväksymää säädettyä painetta. 

Varoventtiilin kunnosta huolehtiminen on yksi tärkeä osa painelaitteen turvallisuutta. Kun varoventtiili on ruosteinen ja likainen, on epävarmaa, toimisiko se hätätilanteessa. Varolaitteiden tulee toimia niin, ettei säiliöön muodostu ylipainetta, joka voi tyhjennys- tai täyttövaiheessa aiheuttaa vaaratilanteen tai jopa säiliöräjähdyksen.

Kolme erilaista varoventtiliä.

Varoventtiilin kunnosta huolehtiminen on tärkeä osa kuljetussäiliön turvallisuutta.

 

 

Kaksi sinetöityä varoventtiiliä.  Varoventtiilien ja mittarien yms. sinetti koostuu lyijy- tai muovisinetistä ja plommilangasta.

Tarkastukset ja rekisteröinti

0,5 bar:n rekisteröintiraja ja määräaikaistarkastusvelvoite koskee myös paineella tyhjennettäviä ja täytettäviä viemärien yms. tyhjennykseen käytettäviä imuautoja ja luokittelemattoman aineen kuljetussäiliöitä. 

Painelaitelain mukaisten kuljetussäiliöiden määräaikaistarkastuksissa tarkastetaan mm. säiliön ulko- ja sisäpuolinen kunto, ruosteettomuus ja hitsisaumojen kunto. Määräaikaisella painekokeella, säiliön tiiveys- ja käyttötarkastuksella varmistutaan, että käyttöturvallisuuteen vaikuttavat laitteet ja laitejärjestelmät toimivat asianmukaisesti. Painelaitelain mukaisten kuljetussäiliöiden tarkastusväli on kaksi vuotta.

Ylimääräisen tarkastuksen teettäminen

Muutostarkastus on tehtävä, jos on syytä epäillä, että muutos, korjaus tai vaurio on saattanut heikentää säiliötä tai varusteita. Tarkastusta edellyttää esimerkiksi hitsausten tekeminen tai varusteiden muuttaminen taikka korjaaminen. Mikäli painovoimaisesti tyhjennettävä vaarattoman aineen säiliön muutetaan paineella tyhjennettäväksi, tulee se siirtää painelaitelain alaiseksi rekisteröimällä säiliö uudelleen.  Jos vanha käytöstä poistettu vaarallisen aineen kuljetussäiliö otetaan luokittelemattoman aineen kuljetuskäyttöön painelaitelain painelaitteena, säiliön rekisterinumero muuttuu T- alkuisesta numerosta A-alkuiseksi numeroksi.

Säiliöiden korjaushitsaustyötä ei saa tehdä itse. Hitsaustyöt on teetettävä osaavalla pätevällä valmistajalla. Säiliöiden varusteita ei saa itse säätää tai korjata. Nämä ovat ammattilaisella teetettäviä töitä. Säiliön ja varusteiden kunnon seuranta kuuluu kuljetusliikkeille sekä kuljettajille.

Painelaitelainsäädännön alaisen säiliön korjaus- ja muutostyöohje.

Vaurioita säiliössä.  Vaurioitunutta kuljetussäiliötä ei tule käyttää ennen kuin vauriot on asianmukaisesti korjattu ja tarkastettu.

Kuljettajan asiantuntemus 

Kuljettajan pitää katselmoida säiliö ajoonlähtötarkastuksessa. 

Kuljettajan pitää tunnistaa kuljetussäiliön tyhjennykseen ja täyttöön liittyvät paineesta aiheutuvat vaarat, kuten liiallinen paineennousu, huolimattomat tai huonokuntoiset liitokset säiliön ja tyhjennyslaitteiston välillä tai säiliön luukun äkillinen aukeaminen paineenalaisena.