Kaivostapaturmat

Suomessa on toiminnassa yhteensä noin 10 maanalaista kaivosta ja 30-40 avolouhosta, joita Tukes valvoo mm. kaivoslainsäädännön nojalla. Kaivosturvallisuuteen kuuluu yleisen kaivosturvallisuuden lisäksi kaivosten nostolaitosten valvonta. Kaikki toiminnassa olevat kaivokset tarkastetaan säännöllisesti.

Kaivoslain alaisessa kaivostyössä tapahtuneiden yli yhden työvuoron poissaolon aiheuttaneiden tapaturmien lukumäärä ja taajuus ovat pääsääntöisesti laskeneet viime vuosina. Kaivostyön muuttunut luonne, koneilla tehtävä työ ja työturvallisuuteen kiinnitetty huomio selittänevät pienten tapaturmien määrien laskua. Tapaturmalukujen hyvä kehitys ei kuitenkaan suoraan tarkoita suurempien onnettomuuksien riskin pienenemistä, minkä mm. vuonna 2016 sattunut kuolemantapaus osoittaa.

 

Tapaturmien lukumäärä vakavuuden mukaan

Suomen kaivoksissa yli yhden ja yli kolmen työvuoron menetyksen aiheuttaneet työtapaturmat 2019-2023.

Kaivostapaturmien lukumäärä 2019-2023, määrä hieman noussut vuodesta 2022 vuoteen2023.

Kaivoksissa on sattunut kuolemaan johtanut tapaturma viimeksi vuonna 2016. Tukes tutki onnettomuuden. Tätä ennen edellinen kuolemaan johtanut tapaturma kaivoksissa sattui vuonna 2003.

 

Tapaturmataajuus vakavuuden mukaan

Kaivostapaturmien tapaturmataajuus 2019-2023, hieman noussut vuodesta 2022 vuoteen 2023.

Lähde: Tukesin kaivostilastot

 

Kaivoksissa sattuneet muut onnettomuudet

Kaivoksissa sattuneet muut onnettomuudet ovat tapahtumia, jotka ovat henkilövahinkojen (tapaturmat) sijaan johtaneet merkittäviin ympäristö- tai omaisuusvahinkoihin. Tällaisia onnettomuuksia ei tapahdu vuosittain. Pienempiin omaisuusvahinkoihin johtaneita tapahtumia ilmoitetaan Tukesille 10-20 vuodessa. Näissä on yleisimmin kyse kaivosalueella tapahtuneista liikennevahingoista tai kaluston jäämisestä yllättävän sortuman alle.

Muita tyypillisiä viime vuosina sattuneita vaaratilanteita

  • Kaivosajoneuvon tai -työkoneen putoaminen kasalta tai penkalta.
  • Sortumat/Komut, joissa henkilöitä ei ollut sortuma-alueella.
  • Räjähtämättömien panosten sekä sinkokivien aiheuttamat vaaratilanteet.
  • Tulipalot ja syttymät mm. kaivoskoneisiin liittyen.

Lisätietoa kaivostapaturmista ja kaivostoimintaan liittyvistä riskeistä.