Kiellot ja rajoitukset

Jos aineesta aiheutuu ihmisen terveydelle tai ympäristölle hallitsematon riski, voi Euroopan komissio esimerkiksi kieltää aineen käytön tai rajoittaa aineen valmistusta, käyttöä tai myyntiä sellaisenaan, seoksessa tai esineessä EU:ssa.  Ainekohtaiset rajoitukset ja kiellot löytyvät REACH-asetuksen liitteestä XVII (valitse uusin konsolidoitu versio ja sisällysluettelosta liite XVII) ja Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) sivuilta.

Jos valmistat, myyt tai käytät aineita, seoksia tai esineitä, varmista koskeeko niitä rajoitus. Noudata rajoitusehtoja!

Uudet rajoitukset

ECHA ja EU-maat tekevät tarvittaessa ehdotuksia aineiden valmistuksen, käytön ja myynnin uusista rajoituksista ja kielloista. Rajoitusehdotus sisältää terveys- ja ympäristöriskinarvion lisäksi arvion sosioekonomisista vaikutuksista ja vaihtoehtojen saatavuudesta.

Yritykset voivat seurata ja kommentoida uusia rajoitusehdotuksia ECHAn verkkosivuilla julkisissa kuulemisissa. ECHAn riskinarviointikomitea ja sosioekonomisesta analyysistä vastaava komitea käsittelevät ja antavat Euroopan komissiolle lausunnon rajoitusehdotuksista. Euroopan komissio päättää rajoitusehdotuksien hyväksymisestä yhdessä jäsenvaltioiden edustajista koostuvan komitean kanssa. Hyväksytty rajoitus lisätään REACH-asetuksen liitteeseen XVII.

 

Usein kysyttyä

Lainsäädäntö

REACH-asetus (EY) 1907/2006  
VIII OSASTO: Tiettyjen vaarallisten aineiden, seoksien ja esineiden valmistusta, markkinoille saattamista ja käytttöä koskevat rajoitukset 
LIITE XVII: Tiettyjen vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset