Rakentamisluvan hakeminen ja ilmoitukset

Maakaasuputkiston ja tankkausasemien rakentaminen sekä maakaasun varastointi vaativat Tukesin myöntämän rakentamisluvan. Pienimmät käyttökohteet eivät tarvitse Tukesin lupaa.


Hae Tukesin lupaa hyvissä ajoin ennen rakennustöiden aloittamista. Maakaasuputkiston ja tankkausaseman luvan sekä Tukesille tehtävän ilmoituksen tavoitekäsittelyaika on 80 päivää.

Maakaasuvaraston luvan tavoitekäsittelyaika on 8 kuukautta, kun varastointimäärä on vähintään 5 tonnia.Lupamenettelyllä pyritään varmistamaan maakaasuputkistojen ja -laitteistojen turvallinen sijoitus, rakentaminen ja varustelu, vaatimustenmukaisuus sekä lähialueen, liikenteen, asumisen ja muun toiminnan huomioon ottaminen.


Yrityksen on haettava Tukesin rakentamislupa, kun kyseessä on jokin seuraavista:

  • maakaasun siirtoputkiston rakentaminen
  • maakaasun jakeluputkiston rakentaminen
  • maakaasun käyttöputkiston rakentaminen, kun käyttölaitteiden nimellinen polttoaineteho on yhteensä vähintään 1,2 MW
  • maakaasun käyttöputkiston rakentaminen, kun käyttölaitteiden nimellinen polttoaineteho on yhteensä alle 1,2 MW ja käyttöputkiston suurin sallittu käyttöpaine on yli 0,5 bar ja putkiston nimellissuuruus on yli DN 25
  • maakaasun tankkausaseman rakentaminen
  • maakaasun varastointi, kun varastointimäärä on vähintään 5 tonnia.


Talohaaran rakentaminen ei vaadi Tukesin myöntämää rakentamislupaa. Talohaara on jakeluputkiston runkolinjan ja enintään 70 kilowatin tehoisen kohteen välinen jakeluputkiston osuus.

Tukes voi myöntää yritykselle alueellisen rakentamisluvan. Alueellinen rakentamislupa

  • koskee jakelu- ja käyttöputkistoja, joiden suurin sallittu käyttöpaine on enintään 8 bar
  • koskee tiettyä maantieteellistä aluetta
  • antaa luvan rakentaa jakelu- ja käyttöputkistoja, lukuun ottamatta erillisiä suuria käyttökohteita, vähintään 6 MW
  • edellyttää yritykseltä maakaasutoimintaa koskevaa toimintajärjestelmää.


Yrityksen on tehtävä Tukesille ilmoitus, kun kyseessä on